post

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 20.500 30.000 26.000 35.000
۲۰۰۰ عدد 28.000 38.500 34.500 44.000
۵۰۰۰ عدد 51.000 62.000 60.000 70.000
۱۰.۰۰۰ عدد 90.000 108.000 110.000 129.500
۱۵.۰۰۰ عدد 134.000 160.000 163.000 192.000
۲۰.۰۰۰ عدد 177.000 211.000 215.000 253.500
۳۰.۰۰۰ عدد 262.000 314.000 319.000 376.000
۴۰.۰۰۰ عدد 344.000 417.000 413.000 489.000
۵۰.۰۰۰ عدد 428.000 512.000 521.000 614.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 856.000 1.023.000 1.042.000 1.228.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 42.500 52.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 24.000 35.000 29.000 40.000
۲۰۰۰ عدد 35.000 45.000 40.000 51.000
۵۰۰۰ عدد 72.000 85.000 82.000 95.000
۱۰.۰۰۰ عدد 129.000 147.000 149.000 167.000
۱۵.۰۰۰ عدد 192.000 218.000 221.000 247.000
۲۰.۰۰۰ عدد 253.000 288.000 292.000 326.000
۳۰.۰۰۰ عدد 376.000 428.000 433.000 485.000
۴۰.۰۰۰ عدد 496.000 564.000 572.000 639.000
۵۰.۰۰۰ عدد 614.000 698.000 707.000 791.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.228.000 1.395.000 1.414.000 1.581.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 50.000 57.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد 68.000 79.000 74.000 86.000
۱۰.۰۰۰ عدد 116.000 129.000 127.000 143.000
۱۵.۰۰۰ عدد 172.000 192.000 173.000 192.000
۲۰.۰۰۰ عدد 227.000 253.000 250.000 280.000
۳۰.۰۰۰ عدد 336.000 376.000 371.000 416.000
۴۰.۰۰۰ عدد 444.000 496.000 489.000 549.000
۵۰.۰۰۰ عدد 549.000 614.000 605.000 675.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.097.000 1.228.000 1.209.000 1.358.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 53.000 67.000 60.000 73.000
۴۰۰۰ عدد 90.000 104.000 96.000 110.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 41.500 60.000 51.500 70.000
۲۰۰۰ عدد 56.500 77.500 69.000 87.000
۵۰۰۰ عدد 101.000 124.000 120.000 139.000
۱۰.۰۰۰ عدد 176.000 212.000 221.000 241.000
۱۵.۰۰۰ عدد 262.000 314.000 329.000 358.000
۲۰.۰۰۰ عدد 346.000 415.000 434.000 472.000
۳۰.۰۰۰ عدد 513.000 616.000 644.000 701.000
۴۰.۰۰۰ عدد 689.000 834.000 825.000 979.000
۵۰.۰۰۰ عدد 837.000 1.004.000 1.051.000 1.144.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 1.674.000 2.009.000 2.102.000 2.228.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 87.000 105.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 56.000 94.500 71.000 109.000
۲۰۰۰ عدد 76.500 117.500 91.000 132.000
۵۰۰۰ عدد 127.000 165.000 139.000 187.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 106.000 152.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 48.000 70.000 58.000 78.000
۲۰۰۰ عدد 70.000 90.000 78.000 99.000
۵۰۰۰ عدد 145.000 170.000 160.000 185.000
۱۰.۰۰۰ عدد 255.000 290.000 284.000 319.000
۱۵.۰۰۰ عدد 378.000 431.000 422.000 474.000
۲۰.۰۰۰ عدد 499.000 568.000 557.000 626.000
۳۰.۰۰۰ عدد 741.000 844.000 827.000 929.000
۴۰.۰۰۰ عدد 978.000 1.113.000 1.090.000 1.226.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.209.000 1.376.000 1.349.000 1.516.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.418.000 2.753.000 2.697.000 3.032.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 98.000 113.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد 135.000 158.000 150.000 173.000
۱۰.۰۰۰ عدد 227.000 255.000 255.000 284.000
۱۵.۰۰۰ عدد 338.000 378.000 378.000 422.000
۲۰.۰۰۰ عدد 445.000 499.000 499.000 557.000
۳۰.۰۰۰ عدد 661.000 741.000 741.000 827.000
۴۰.۰۰۰ عدد 872.000 978.000 978.000 1.090.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.079.000 1.209.000 1.209.000 1.349.000
۱۰۰.۰۰۰ عدد 2.158.000 2.418.000 2.418.000 2.697.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 106.000 134.000 115.000 144.000
۴۰۰۰ عدد 180.000 208.000 193.000 223.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۷.۰۰۰ ۱۱۳.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۶۱.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۹.۰۰۰ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۵۱.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۸۴.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۲۱.۰۰۰ ۶۳۱.۰۰۰ ۶۰۸.۰۰۰ ۷۱۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۸۳۳.۰۰۰ ۸۰۳.۰۰۰ ۹۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۲۰.۰۰۰ ۱.۲۳۷.۰۰۰ ۱.۱۹۱.۰۰۰ ۱.۴۰۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۴۶.۰۰۰ ۱.۶۳۲.۰۰۰ ۱.۵۷۲.۰۰۰ ۱.۸۵۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۶۶۵.۰۰۰ ۲.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۹۴۴.۰۰۰ ۲.۲۹۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۳۲۹.۰۰۰ ۴.۰۳۶.۰۰۰ ۳.۸۸۷.۰۰۰ ۴.۵۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۵.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۷.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۱۱۷.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۱.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۱۴۷.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۱۲.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰ ۲۴۲.۰۰۰ ۲۹۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۳۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۶۲.۰۰۰ ۲۹۶.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۱۴.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۶۳۷.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۶۲.۰۰۰ ۸۶۱.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۹۴۶.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۰۶.۰۰۰ ۱.۱۳۷.۰۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۴۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۴۹۳.۰۰۰ ۱.۶۸۷.۰۰۰ ۱.۶۶۴.۰۰۰ ۱.۸۵۳.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۰.۰۰۰ ۲.۲۲۶.۰۰۰ ۲.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۴۴۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۴۳۷.۰۰۰ ۲.۷۵۳.۰۰۰ ۲.۷۱۶.۰۰۰ ۳.۰۲۳.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۸۷۳.۰۰۰ ۵.۵۰۶.۰۰۰ ۵.۴۳۱.۰۰۰ ۶.۰۴۵.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۱۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۱.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۱.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰ ۵۶۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۶۹.۰۰۰ ۷۵۷.۰۰۰ ۷۳۰.۰۰۰ ۸۳۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۸۳.۰۰۰ ۹۹۸.۰۰۰ ۹۶۴.۰۰۰ ۱.۰۹۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۱۱.۰۰۰ ۱.۴۸۲.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۰۰۰ ۱.۶۳۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۳۰.۰۰۰ ۱.۹۵۵.۰۰۰ ۱.۸۸۸.۰۰۰ ۲.۱۵۱.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۱۳۹.۰۰۰ ۲.۴۱۸.۰۰۰ ۲.۳۳۴.۰۰۰ ۲.۶۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۲۷۸.۰۰۰ ۴.۸۳۶.۰۰۰ ۴.۶۶۹.۰۰۰ ۵.۳۲۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۸۸.۰۰۰ ۲۳۹.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰ ۲۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۹۹.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰ ۳۱۹.۰۰۰ ۳۸۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۸.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۵۳.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۹۳.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۰۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۲.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۸.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۶.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰ ۱۰۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۹.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۱.۰۰۰ ۱۰۹.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۶.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۲.۰۰۰ ۱۹۱.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۲۱۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰ ۲۱۸.۰۰۰ ۱۵۹.۰۰۰ ۲۳۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۰۹.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۲۲۴.۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۹۰.۰۰۰ ۴۹۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۵۱۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱۸.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد  ۶۶۰.۰۰۰  ۶۸۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵۷.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۴۷.۰۰۰ ۴۹۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۷۲.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰