post

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹۶

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۵.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰ ۲۰.۵۰۰ ۲۹.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۰.۵۰۰ ۲۹.۵۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۳۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰ ۵۳.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۰.۵۰۰ ۸۸.۵۰۰ ۸۵.۵۰۰ ۱۰۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۰۵.۵۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۲۸.۵۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۳۹.۵۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۶۹.۵۰۰ ۲۰۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۰۹.۰۰۰ ۲۶۲.۵۰۰ ۲۵۴.۰۰۰ ۳۱۰.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۲۷۵.۵۰۰ ۳۴۶.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۴۰۹.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۳۴۴.۵۰۰ ۴۳۲.۵۰۰ ۴۱۸.۵۰۰ ۵۱۱.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۶۸۱.۰۰۰ ۸۵۵.۵۰۰ ۸۲۸.۰۰۰ ۱.۰۱۲.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۴.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۸.۵۰۰ ۲۴.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۵.۰۰۰ ۳۳.۵۰۰ ۳۱.۵۰۰ ۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۰.۵۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۷.۵۰۰ ۶۶.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۱۷.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰ ۱۳۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۴۹.۵۰۰ ۱۷۵.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰ ۱۹۶.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۹۷.۵۰۰ ۲۳۱.۵۰۰ ۲۲۵.۵۰۰ ۲۵۹.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۹۶.۰۰۰ ۳۴۷.۰۰۰ ۳۳۸.۵۰۰ ۳۸۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۹۰.۵۰۰ ۴۵۷.۵۰۰ ۴۴۶.۵۰۰ ۵۱۳.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۸۸.۵۰۰ ۵۷۲.۰۰۰ ۵۵۸.۰۰۰ ۶۴۲.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۹۶۶.۰۰۰ ۱.۱۳۲.۰۰۰ ۱.۱۰۴.۰۰۰ ۱.۲۷۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۴۵.۵۰۰ ۵۳.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰ ۵۹.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۰۴.۵۰۰ ۱۰۳.۵۰۰ ۱۱۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۳۵.۵۰۰ ۱۵۶.۵۰۰ ۱۵۵.۵۰۰ ۱۷۶.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۷۸.۵۰۰ ۲۰۷.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰ ۲۳۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۶۸.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۳۰۷.۵۰۰ ۳۴۹.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۵۳.۵۰۰ ۴۰۹.۵۰۰ ۴۰۵.۵۰۰ ۴۶۱.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۴۲.۰۰۰ ۵۱۱.۵۰۰ ۵۰۷.۰۰۰ ۵۷۶.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۸۷۴.۰۰۰ ۱.۰۱۲.۰۰۰ ۱.۰۰۳.۰۰۰ ۱.۱۴۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۶.۰۰۰ ۴۷.۰۰۰ ۳۹.۵۰۰ ۵۲.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۵۷.۵۰۰ ۶۹.۵۰۰ ۶۲.۵۰۰ ۷۴.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۰.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۵۸.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۳.۵۰۰ ۷۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۲.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۸۷.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۴۰.۵۰۰ ۱۷۶.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۱۱.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰ ۲۵۶.۵۰۰ ۳۱۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۷۸.۵۰۰ ۳۴۹.۵۰۰ ۳۳۸.۵۰۰ ۴۱۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۴۱۷.۵۰۰ ۵۲۴.۵۰۰ ۵۰۷.۵۰۰ ۶۲۰.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۵۵۰.۵۰۰ ۶۹۲.۰۰۰ ۶۶۹.۵۰۰ ۸۱۸.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۶۸۸.۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۳۷.۰۰۰ ۱.۰۲۳.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۶۱.۵۰۰ ۱.۷۱۱.۰۰۰ ۱.۶۵۶.۰۰۰ ۲.۰۲۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۶۸.۰۰۰ ۸۳.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۵۰۰ ۶۴.۰۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۸۵.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۰.۵۰۰ ۷۳.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۷.۰۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۴۵.۵۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۷.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶.۵۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۶۷.۵۰۰ ۶۳.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۰۱.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۱۵.۵۰۰ ۱۳۲.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۹۹.۵۰۰ ۲۳۴.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۲۶۲.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۹۹.۵۰۰ ۳۵۰.۵۰۰ ۳۴۲.۰۰۰ ۳۹۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۹۵.۰۰۰ ۴۶۲.۵۰۰ ۴۵۱.۵۰۰ ۵۱۹.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۵۹۲.۵۰۰ ۶۹۴.۰۰۰ ۶۷۷.۰۰۰ ۷۷۸.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۸۱.۵۰۰ ۹۱۵.۰۰۰ ۸۹۳.۰۰۰ ۱.۰۲۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۹۷۶.۵۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰ ۱.۱۶۰.۰۰۰ ۱.۲۸۳.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۳۲.۰۰۰ ۲.۲۶۳.۵۰۰ ۲.۲۰۸.۰۰۰ ۲.۵۳۹.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۹۱.۵۰۰ ۱۰۵.۵۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۹.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۸۰.۵۰۰ ۲۰۹.۰۰۰ ۲۰۷.۰۰۰ ۲۳۵.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۷۱.۰۰۰ ۳۱۳.۵۰۰ ۳۱۰.۵۰۰ ۳۵۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۵۷.۰۰۰ ۴۱۳.۵۰۰ ۴۱۰.۰۰۰ ۴۶۶.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۵۳۶.۰۰۰ ۶۲۰.۵۰۰ ۶۱۵.۰۰۰ ۶۹۹.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۰۷.۰۰۰ ۸۱۸.۵۰۰ ۸۱۱.۰۰۰ ۹۲۲.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۸۸۳.۵۰۰ ۱.۰۲۳.۰۰۰ ۱.۰۱۴.۰۰۰ ۱.۱۵۳.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۴۸.۰۰۰ ۲.۰۲۴.۰۰۰ ۲.۰۰۶.۰۰۰ ۲.۲۸۲.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۲.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰ ۷۹.۰۰۰ ۱۰۴.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۱۵.۵۰۰ ۱۳۹.۵۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۸۱.۵۰۰ ۱۱۶.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۸۱.۵۰۰ ۱۱۸.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۳.۵۰۰ ۱۸۰.۵۰۰ ۱۷۴.۵۰۰ ۲۱۳.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۸۱.۰۰۰ ۳۵۳.۵۰۰ ۳۴۲.۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۴۲۲.۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰ ۵۱۳.۰۰۰ ۶۲۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۵۵۶.۵۰۰ ۶۹۹.۵۰۰ ۶۷۷.۰۰۰ ۸۲۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۸۳۵.۰۰۰ ۱.۰۴۹.۰۰۰ ۱.۰۱۵.۰۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۰۱.۰۰۰ ۱.۳۸۴.۰۰۰ ۱.۳۳۹.۰۰۰ ۱.۶۳۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۷۶.۵۰۰ ۱.۷۳۰.۰۰۰ ۱.۶۷۴.۰۰۰ ۲.۰۴۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۷۲۳.۰۰۰ ۳.۴۲۲.۵۰۰ ۳.۳۱۲.۰۰۰ ۴.۰۴۸.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۲۸.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۱.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰ ۱۱۲.۵۰۰ ۱۷۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۱.۰۰۰ ۱۴۵.۵۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۱۳.۵۰۰ ۲۵۲.۵۰۰ ۲۹۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۱.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۳.۰۰۰ ۱۱۰.۵۰۰ ۹۲.۵۰۰ ۱۳۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۴.۵۰۰ ۱۲۷.۰۰۰ ۱۵۹.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۰۲.۰۰۰ ۲۳۶.۵۰۰ ۲۳۰.۵۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۹۹.۰۰۰ ۴۶۷.۵۰۰ ۴۵۶.۰۰۰ ۵۲۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۹۸.۵۰۰ ۷۰۱.۰۰۰ ۶۸۴.۰۰۰ ۷۸۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۷۹۰.۰۰۰ ۹۲۵.۰۰۰ ۹۰۲.۵۰۰ ۱.۰۳۸.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۸۴.۵۰۰ ۱.۳۸۷.۵۰۰ ۱.۳۵۳.۵۰۰ ۱.۵۵۷.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۶۲.۵۰۰ ۱.۸۳۰.۵۰۰ ۱.۷۸۶.۰۰۰ ۲.۰۵۳.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۵۳.۰۰۰ ۲.۲۸۸.۰۰۰ ۲.۲۳۲.۰۰۰ ۲.۵۶۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۸۶۴.۰۰۰ ۴.۵۲۷.۰۰۰ ۴.۴۱۶.۰۰۰ ۵.۰۷۹.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۵۵.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۸۲.۵۰۰ ۲۱۱.۵۰۰ ۲۰۹.۵۰۰ ۲۳۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۶۱.۰۰۰ ۴۱۸.۰۰۰ ۴۱۴.۰۰۰ ۴۷۱.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۴۱.۵۰۰ ۶۲۷.۰۰۰ ۶۲۱.۵۰۰ ۷۰۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۷۱۴.۵۰۰ ۸۲۷.۵۰۰ ۸۲۰.۰۰۰ ۹۳۲.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۷۲.۰۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱.۳۹۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۴۱۴.۰۰۰ ۱.۶۳۷.۰۰۰ ۱.۶۲۲.۰۰۰ ۱.۸۴۵.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۶۷.۰۰۰ ۲.۰۴۶.۰۰۰ ۲.۰۲۷.۵۰۰ ۲.۳۰۶.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۴۹۶.۰۰۰ ۴.۰۴۸.۰۰۰ ۴.۰۱۱.۰۰۰ ۴.۵۶۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰ ۱۸۸.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ ۲۰۷.۵۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۳۰.۵۰۰ ۲۷۸.۵۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱.۵۰۰ ۳۳.۵۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۳۸.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۶.۵۰۰ ۴۰.۵۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۵.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۸.۰۰۰ ۶۳.۵۰۰ ۵۶.۰۰۰ ۷۱.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۹.۰۰۰ ۴۲.۵۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۵۶.۵۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۱.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۴.۵۰۰ ۸۹.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۶۷.۵۰۰ ۵۳.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۳.۰۰۰ ۸۱.۰۰۰ ۶۵.۵۰۰ ۹۰.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۲۷.۰۰۰ ۱۱۱.۵۰۰ ۱۴۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۷.۵۰۰ ۸۴.۵۰۰ ۶۵.۵۰۰ ۹۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۸۴.۵۰۰ ۱۱۲.۵۰۰ ۹۱.۵۰۰ ۱۲۳.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۹.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰ ۱۵۵.۵۰۰ ۱۸۷.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۴.۵۰۰ ۱۳۴.۵۰۰ ۱۰۵.۵۰۰ ۱۵۳.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۰۶.۰۰۰ ۱۶۱.۵۰۰ ۱۳۱.۰۰۰ ۱۸۰.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰ ۲۲۳.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۵.۵۰۰ ۱۶۹.۰۰۰ ۱۲۱.۰۰۰ ۱۸۴.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۶۹.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۱۸۲.۵۰۰ ۲۴۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۹۸.۰۰۰ ۳۵۵.۵۰۰ ۳۱۱.۰۰۰ ۳۷۴.۵۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷۳.۰۰۰ ۲۷۸.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۲۶.۰۰۰ ۳۴۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰۲.۰۰۰ ۳۱۷.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۶۹.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰