کاتالوگ

چاپ کاتالوگ آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۵

طراحی و چاپ کاتالوگ / طراحی حرفه ای کاتالوگ / کاتالوگ دفترچه ای / کاتالوگ تبلیغاتی

طراحی کاتالوگ

چاپ کاتالوگ تک برگ | سایز A4 (۲۰×۲۹) | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد 

نوع روکش یکرو (تومان) دورو (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
یووی براق ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰  

کلیک کنید

۸ روز کاری
سلفون براق ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۸ روز کاری
سلفون مات ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۸ روز کاری
سوسماری ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری

چاپ کاتالوگ | سایز مربع ۱۵٫۵ | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد 

نوع کاتالوگ قیمت (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
تک برگ با یک خط تا
شامل ۴ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق
۳۸۰٫۰۰۰ کلیک کنید ۱۰ روز کاری
شامل ۸ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی
صحافی منگنه معمولی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق
۹۸۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری

چاپ کاتالوگ قالب دار

کاتالوگ ۲ لت | سایز A3 (۲۹×۴۲) | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | یک تا از وسط

تیراژ بدون روکش روکش یووی روکش سلفون براق روکش سلفون مات سلفون مات و یووی موضعی
۱۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰ ۶۹۵٫۰۰۰
۲۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰ ۷۷۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰ ۹۷۰٫۰۰۰ ۱٫۱۸۰٫۰۰۰
۵۰۰۰ ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲٫۱۳۰٫۰۰۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

چاپ کاتالوگ A3

 

کاتالوگ ۳لت | سایز ۲۹٫۷×۶۳ | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | ۲ خط تا

نوع روکش قیمت (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
سلفون براق ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ کلیک کنید ۷ روز کاری
سلفون مات ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۷ روز کاری

چاپ کاتالوگ 3 لت

کاتالوگ دفترچه ای | تمام صفحات گلاسه ۱۳۵ | صحافی منگنه | رنگی

سایز کاتالوگ
۸ صفحه یا ۴ برگ ۱۶ صفحه یا ۸ برگ
تیراژ ۱۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۲۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۱۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۲۰۰۰ عدد (تومان)
A6 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰
۳۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
A5 ۳۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰٫۰۰۰ ۶۹۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰
A4 ۶۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰

 

چاپ کاتالوگ اختصاصی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | رنگی

کد مشخصات کاتالوگ سایز بسته قیمت (تومان) زمان تحویل
کد ۱۰۲ تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۰۰ گرم
بدون روکش / صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۸۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد ۱۰۳ تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۵۰ گرم
تمام صفحات دارای سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۴ ۴ صفحه جلد – ۸ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۲ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۵ ۴ صفحه جلد – ۱۶ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۲۰ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۶ ۴ صفحه جلد – ۱۲ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۶ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد ۱۱۰  تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A5 ۷۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری

katalogtelegram

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.