post

تراکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

چاپ تراکت | طراحی تراکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۶

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷.۵۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۲.۵۰۰ ۳۱.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۰.۵۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۸.۵۰۰ ۹۵.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰ ۱۱۱.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۱۷.۵۰۰ ۱۴۲.۵۰۰ ۱۴۱.۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۵۵.۵۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۱۸۶.۰۰۰ ۲۲۰.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۳۳.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۲۷۹.۰۰۰ ۳۳۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۰۷.۵۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۳۶۸.۵۰۰ ۴۳۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۳۸۴.۰۰۰ ۴۶۵.۵۰۰ ۴۶۰.۵۰۰ ۵۴۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۷۶۱.۵۰۰ ۹۲۱.۰۰۰ ۹۱۱.۵۰۰ ۱.۰۸۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰.۵۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۰.۰۰۰ ۳۸.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۹.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰ ۶۶.۵۰۰ ۷۴.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۱۴.۵۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۱۴۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۷۱.۵۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۱۹۳.۵۰۰ ۲۱۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۲۶.۵۰۰ ۲۵۷.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۴۰.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰ ۳۸۳.۰۰۰ ۴۲۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۴۴۸.۵۰۰ ۵۰۹.۰۰۰ ۵۰۵.۵۰۰ ۵۶۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۵۶۰.۵۰۰ ۶۳۶.۵۰۰ ۶۳۲.۰۰۰ ۷۰۷.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۲۵۹.۵۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۳.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۵۲.۵۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۹.۵۰۰ ۶۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۰۲.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰ ۱۱۵.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۵۳.۰۰۰ ۱۷۱.۵۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۰۱.۵۰۰ ۲۲۶.۵۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۰۲.۵۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۹۹.۰۰۰ ۴۴۸.۵۰۰ ۴۵۲.۰۰۰ ۵۰۱.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۹۹.۰۰۰ ۵۶۰.۵۰۰ ۵۶۵.۰۰۰ ۶۲۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۹۸۷.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۱۱۸.۵۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۵۴.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۶۷.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۲.۵۰۰ ۸۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۶۳.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۱.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۳.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۳۳۴.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۱۱.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۴۴۱.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۴۶۶.۵۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۶۶۲.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۶۱۵.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۷۳۷.۰۰۰ ۸۷۴.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۷۶۹.۵۰۰ ۹۳۱.۰۰۰ ۹۲۱.۵۰۰ ۱.۰۹۲.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۲۳.۰۰۰ ۱.۸۴۲.۵۰۰ ۱.۸۲۳.۵۰۰ ۲.۱۶۲.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۴.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۲.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۸.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۲۹.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۸۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۴۳.۵۰۰ ۳۹۰.۰۰۰ ۳۸۷.۰۰۰ ۴۳۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۵۳.۰۰۰ ۵۱۴.۵۰۰ ۵۱۱.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۷۹.۵۰۰ ۷۷۲.۰۰۰ ۷۶۶.۰۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۸۹۷.۰۰۰ ۱.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۰۱۱.۰۰۰ ۱.۱۳۲.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۷۳.۰۰۰ ۱.۲۶۳.۰۰۰ ۱.۴۱۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۱۸.۰۰۰ ۲.۵۱۹.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۱.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۶.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۴.۰۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۳۱.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۰۵.۵۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۴۶.۰۰۰ ۳۸۴.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۰۳.۰۰۰ ۴۵۳.۰۰۰ ۴۵۷.۰۰۰ ۵۰۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۰۵.۰۰۰ ۶۷۹.۵۰۰ ۶۸۵.۰۰۰ ۷۶۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۹۸.۰۰۰ ۸۹۷.۰۰۰ ۹۰۴.۰۰۰ ۱.۰۰۳.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۹۹۷.۵۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۲۵۴.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۴.۰۰۰ ۲۲۱۸.۰۰۰ ۲.۲۳۷.۰۰۰ ۲.۴۸۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۵.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۳۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۶.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۱۴.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۴۴۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۴۷۱.۵۰۰ ۵۷۰.۰۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۶۶۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۲۲.۰۰۰ ۷۵۲.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۸۸۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۹۳۳.۰۰۰ ۱.۱۲۹.۰۰۰ ۱.۱۱۷.۰۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۳۱.۰۰۰ ۱.۴۸۹.۰۰۰ ۱.۴۷۴.۰۰۰ ۱.۷۴۸.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۳۹.۰۰۰ ۱.۸۶۲.۰۰۰ ۱.۸۳۴.۰۰۰ ۲.۱۸۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۶۸۴.۰۰۰ ۳.۶۴۷.۰۰۰ ۴.۳۲۴.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۷۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۶۴.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۲.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۶۸.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۸.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ ۵۱۶.۰۰۰ ۵۷۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰ ۷۷۴.۰۰۰ ۸۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۹۰۶.۰۰۰ ۱.۰۲۹.۰۰۰ ۱.۰۲۱.۰۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۵۴۳.۰۰۰ ۱.۵۳۲.۰۰۰ ۱.۷۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۲.۰۳۶.۰۰۰ ۲.۰۲۱.۰۰۰ ۲.۲۶۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۵۴۶.۰۰۰ ۲.۵۲۷.۰۰۰ ۲.۸۳۱.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۵.۰۳۸.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۶۰۰.۰۰۰
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۲.۰۰۰ ۱۹۶.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۱۰.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۲۳۸.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۰۷.۵۰۰ ۴۵۸.۰۰۰ ۴۶۲.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۱۱.۰۰۰ ۶۸۷.۰۰۰ ۶۹۲.۵۰۰ ۷۶۸.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۰۶.۰۰۰ ۹۰۶.۰۰۰ ۹۱۴.۰۰۰ ۱.۰۱۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۳۷۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۹۶.۰۰۰ ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۱.۸۰۸.۰۰۰ ۲.۰۰۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۰۸.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۹۴۸.۰۰۰ ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۴.۴۷۴.۰۰۰ ۴.۹۶۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵.۰۰۰ ۴۲.۵۰۰ ۳۰.۵۰۰ ۴۷.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰ ۴۱.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۲.۵۰۰ ۸۲.۵۰۰ ۷۰.۵۰۰ ۸۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۲.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰ ۵۲.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۶.۵۰۰ ۶۲.۵۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۷.۵۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۸۳.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۲۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۴۱.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۴.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۳.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۷۵.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۲.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۱۶۶.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۵۰.۰۰۰ ۳۳۰.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۲۸.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۸۶.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۵۰.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰ ۳۶۴.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۹۵.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۵۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد  ۵۹۰.۰۰۰  ۶۱۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تراکت | سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۱۰.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰ ۷۱۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰
post

کارت ویزیت های فانتزی و خاص با برش های خاص | چاپ شاپرک

چاپ شاپرک قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق، کتان و سوسماری بوده و این کارتهای خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

۱۰۵ ۱۰۶
۱۰۷ fe
۱۳۴ ۱۰۸
۱۰۹ ۱۱۰
۴۵ ۱۱۱
۱۱۲ ۱۱۴
۱۱۵ ۱۱۶
۱۱۳ ۱۱۷
۱۱۸ ۱۱۹
۱۲۰ ۱۲۱
۱۲۲ ۱۲۳
۱۲۴ ۱۲۵
۱۲۶ ۱۲۷
۱۲۸ ۱۲۹
۱۳۰ ۱۳۱
۱۳۲ ۱۳۳
۱۳۵ fq
fp fm

 

post

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت | چاپ شاپرک

نکات مهم در مورد طراحی کارت ویزیت خوب
هر کس باید این نکته را در به خاطر بسپارد که طراح یک کارت ویزیت خوب یعنی به تصویر کشیدن حس کار و نوع تجارت مشتری. یک کارت ویزیت خوب باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتواند بلافاصله توجه بیننده را به خود جلب کند و او را ترغیب به خرید محصول نماید. یک کارت ویزیت خوب نباید به عنوان آیتمی برای معرفی در نظر گرفته شود که برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. کارت ویزیت یکی از روش های تبلیغ و به نوعی ایستگاه اطلاعاتی در مورد شما و کاری که انجام می دهید می باشد. اگر کارت ویزیت نتوانست به مقاصد و اهداف شما در زمینه بالا بردن میزان فروش محصول و معرفی و شناساندن شما جامه عمل بپوشاند، این ثابت می کند که کارت ویزیت شما در سطح مناسبی برای تاثیر گذاری نبوده است.

اکثر افراد فکر می کنند کارت ویزیت روش موثر تبلیغات فروش است؛ این نوع تفکر در میان افرادی رایج است که به تازگی وارد عرصه تجارت شده اند. ایده کلی در مورد فلسفه کارت ویزیت این است که یک کارت ویزیت به قدری از یک طراحی خوب برخوردار باشد که با قرار گرفتن روی میز نظر هر بیننده را به خود جلب کرده و حرفه ای بودن طرح آن نیز باعث شود تا این حس در بیننده ایجاد شود که با یک مجموعه کاملا حرفه ای طرف است، بنابراین سعی می کند خرید خود را از این کمپانی خاص انجام دهد.
کارت های ویزیت از ابزارهای موثر و مفید هستند که تاثیر آنها اثبات شده است. داشتن یک کارت ویزیت خوب با طراحی منحصر به فرد و چشم گیر این امکان را برای مشتریان و مصرف کنندگان فراهم می کند تا خرید خود را به آسانی و با طیب خاطر انجام دهید.
در اینجا ۲۳ نکته اساسی و مفید را به شما خواهیم گفت که به شما کمک می کند که یک کارت ویزیت خوب طراحی کنید:

۴۴ ۴۵

۱. از تصویری استفاده کنید که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شماست.
۲٫ مطمئن شوید کارت ویزیت شما دارای جذابیت های لازم برای جذب و جلب توجه و ترغیب مشتری است.
۳٫ از رنگ های متنوعی استفاده کنید.
۴. از عکس هایی استفاده کنید که احساسات افراد را تحریک کند، البته با توجه به این که برخی از تصاویر ممکن است برای محیط تجاری مناسب نباشد.
۵. از کارت هایی که مواد پلاستیکی در آنها بکار رفته استفاده نکنید. از کارت های رنگی و کارت هایی استفاده کنید که دارای طرح های غیر معمول و غیر عادی است، به این طریق طرح کارت در ذهن بیننده باقی مانده و دیرتر فراموش می شود.
۶. کارت خود را در سایزهای مختلف تجسم کنید. شما می توانید کارت خود را به گونه ای طراحی کنید که فقط محصولی که قصد فروش آن را دارید به نمایش بگذارد.
۷. کارت را به صورت عمودی طراحی کنید تا مطمئن شوید بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
۸. کارت ها ویزیت دو لت و سه لت می تواند نقش یک کاتالوگ را ایفا کند.
۹٫ کارت های ویزیتی با طرح های مختلف طراحی کنید. با این روش افراد در کلکسیون کارت های ویزیت شان تعداد بیشتری کارت از شما خواهند داشت.
۱۰. به اضافه کردن یک فایل آهنگ یا موزیک به کارت خود فکر کنید. این گونه می توانید مطمئن باشید هر کس با هر سلیقه ای از داشتن کارت شما امتناع نمی کند.
۱۱. شما باید مطمئن باشید کارت شما از روش ها و راه های لازم برای ارتباط برقرار کردن با افراد برخوردار است، مثلا نام کمپانی، آدرس، شماره تماس، فاکس، آدرس وب سایت و همچنین آدرس ایمیل. فراموش نکنید بودن نام خود شما به اندازه نام کمپانی در کارت ویزیت اهمیت دارد.
۱۲٫ نگران هزینه ای که باید برای کارت ویزیت بپردازید نباشید. با کمی بیشتر هزینه کردن برای چات کارت ویزیت بعدا می توانید درآمد بیشتری داشته باشید. با داشتن یک کارت ویزیت خوب با تعداد بالا تعداد افرادی که با شما تماس می گیرند نیز بیشتر شده، در نتیجه میزان فروش محصول شما نیز افزایش پیدا می کند.
۱۳٫ داشتن دو کارت متفاوت می تواند میزان فروش محصول شما را تا حد باور نکردنی بالا می برد.
۱۴. مطمئن شوید کارت ویزیتی که طراحی می کنید به خوبی برند یا نام تجاری شما را تصریح و توصیف می کند.
۱۵. سعی کنید مشخصات کلی خلاصه و در یک خط قابل خواندن و فهمیدن باشد از نوشتن متن های طولانی اجتناب کنبد فراموش نکنید کارت ویزیت با برشور یا تراکت تبلیغاتی فرق دارد پس هرچه مختصر تر و کوتاهتر باشد برای مخاطب قابل لمس تر است
۱۶. نوشته ای انتخاب نکنید که مردم قادر به فهم آن نباشند چون باعث می شود برخی از مشتریان خود را از دست بدهید.
۱۷. از کارت ویزیت هایی استفاده نکنید که حاوی اطلاعات ارتباطی قدیمی، آدرس پستی و … است چون باعث می شود یک فرد غیر حرفه ای و اماتور به نظر برسید.
۱۸. سعی کنید به جای نوشته های طولانی از نوشته ها و عبارات کوتاه و مختصر استفاده کنید. نوشته های بلند و طولانی باعث کمم شدن علاقه فرد به خواندن مطالب می شود.
۱۹٫ پشت کارت شما باید حاوی نکات مهم و ضروری در مورد نوع فعالیت و سرویس دهی شما باشد. این باعث می شود مردم شما را بهتر و زودتر به یاد آورند.
۲۰. اگر می دانید در یک سال بیشتر از ۱۰۰۰ کارت استفاده نمی کنید مطمئن باشید در کار و تجارت خود شکست خواهید خورد. بنابراین روش خود را تغییر داده و کاری کنید که کارت ویزیت بیشترین نفع را به شما برساند.
۲۱. بهترین روش برای اینکه ببینید آیا کارت ویزیت شما یک کارت ویزیت به یادماندنی هست یا نه این است که کارت ویزیت خود را بین تعداد زیادی کارت دیگر قرار دهید و آن ها را از یک تابلو آویزان کنید، سپس به آن ها نگاه کنید. اگر کارت شما در نگاه اول نظرتان را به خود جلب کرد مطمئن باشید کارت ویزیت خوبی است. اما اگر این اتفاق نیفتاد بدانید در یک قسمت از کار اشتباه کرده اید.
۲۲٫ اگر کارت خود را به مشتری ارائه کردید و او با دیدن آن چیزی در مورد اینکه چقدر کارت خوبی دارید صحبت نکرد و یا اصلا چیزی در مورد کارت نگفت، این ها نشانه هایی است که نشان می دهد کارت شما از فاکتور WOW برخوردار نیست بنابراین چیزی هم برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
۲۳٫ وقتی کارت ویزیت تان را به مشتریان خود می دهید از آنها نیز بخواهید کارت شان را در اختیار شما قرار دهند. با این روش می توانید با آنها در ارتباط باشید بنابراین مطمئن باشید کار و شغل خود را در سطح وسیعی گسترش داده اید.

post

اطلاعات کامل در مورد یووی موضعی

UV موضعی یک لایه برجسته و براق می باشد که در قسمت های مشخص شده و مورد نظر قرار می گیرد. این لایه موجب میشود که هم کارت اختلاف سطح پیدا کند که موجب جذابیت کارت می شود و همچنین می توان قسمت های مهم کارت از جمله لوگو، نام شرکت و نام شخص را توسط آن متمایز کرد تا نظرها نسبت به آنها جلب شوند. این لایه باعث ایجاد براقیت و سایه روشن دیده شدن کار در زیر نور می شود که باعث جذابیت کار چاپی می شود. در زیر نمونه هایی از UV موضعی آمده است .

۴۲

۴۳


نحوه ارسال فایل اصلی و فایل UV موضعی جهت چاپ :

۱- فایل اصلی خود را با فرمت TIFF یا PSD و کیفیت ۳۰۰DPI بصورت ۴ رنگ ارسال نماید.
۲- قسمت هایی را که می خواهید UV موضعی شود به صورت یکدست مشکی تک رنگ و با همان فرمت و کیفیت فایل اصلی ارسال نمایید.

post

تماس با چاپ شاپرک | مرکز حرفه ای طراحی و چاپ

تلفن های تماس : ۷۷۶۸۱۷۰۶ – ۷۷۶۸۱۷۰۵  – ۷۷۶۸۱۷۰۴ – ۷۷۶۸۱۷۰۳ (۰۲۱)

ساعت کار و پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸ /  پنجشنبه ها  ۹ الی ۱۳

پست الکترونیک : shaparakprint@gmail.com

مسئول قسمت چاپ شاپرک : آقای ابراهیم نژاد

نشانی دفتر گروه چاپ شاپرک : تهران ، خیابان انقلاب ، بین امام حسین و پل چوبی، خیابان نامجوی جنوبی (گرگان سابق)، پلاک ۵۰ (پاساژ قائم) ، طبقه سوم

> قابل توجه مشتریان گرامی :مشتریان عزیز می توانند سفارشات طراحی و چاپ خود را هم به صورت حضوری و هم بصورت آنلاین از طریق منوی سفارش آنلاین ثبت نمایند. همچنین می توانند جهت مشاهده نمونه کارهای چاپی بصورت حضوری مراجعه نمایند.

post

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده | چاپ شاپرک

نحوه تحویل و ارسال کارهای چاپی آماده شده :

۱- سفارش های شهرستان ها به ۲ روش باربری وطن و تیپاکس ارسال می گردد. به علت افزایش هزینه های تیپاکس پیشنهاد می گردد که از باربری استفاده شود.

۲- هزینه پیک تا باربری ۲۰۰۰ تومان  (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد)

۳- هزینه بسته بندی تیپاکس ۲۰۰۰ تومان (هزینه بار پس کرایه گشته و به عهده مشتری می باشد. شرکت تیپاکس تا ۶ کیلو مبلغ ۱۶٫۵۰۰ تومان دریافت می کند.)

توجه :  مشتریان همکار شهرستانی که چند سفارش چاپی پیاپی دارند جهت کاهش هزینه های ارسال می توانند جهت سفارش اول خود، باربری یا تیپاکس را انتخاب کرده و برای سفارشات بعدی گزینه ” ارسال با سفارشات قبلی ” را انتخاب نمایند. این گزینه در صورتی قابل انتخاب می باشد که فاصله زمانی آماده شدن کارها بشتر از یک تا ۲ روز نباشد. در غیر اینصورت کارها به مدت طولانی نگه داشته نشده و جداگانه ارسال می گردد.

۴- مشتریان تهرانی موظف به دریافت کار و چک کردن آن در مجموعه شاپرک می باشند و اگر درخواست ارسال کار را داشته باشند، هزینه پیک به عهده خودشان بوده و در صورت مشکل در کارهای چاپی، این مجموعه موظف به تجدید چاپ و برطرف کردن مشکل چاپی می باشد و هزینه پیک و ایاب و ذهاب به عهده خود مشتری می باشد.

 

لطفا در صورتی که شهر شما دارای شعبه تیپاکس می باشد آن را انتخاب نمائید . لیست شهرهای ایران که دارای دفتر تیپاکس می باشند :

آستارا / آمل / اراک / اردبیل / ارومیه / اصفهان / انزلی / اهواز / آبادان / اسلام آباد غرب / ایلام / ابهر
بابل / بابلسر / بروجرد / بناب / بهشهر / بجنورد / بندر عباس / بوشهر / بیرجند / بوکان
تاکستان / تالش / تبریز / تنکابن / تربت حیدریه / جهرم
چالوس / خرم آباد / دامغان / دزفول / رامسر / رشت / رفسنجان / رودسر / رودبار / زنجان
ساری / سیرجان / ساوه / سبزوار / سمنان / سنندج
شاهرود / شاهین شهر / شوشتر / شهرضا / شیراز / شهر بابک / شهر کرد / شهر صنعتی البرز
علی آباد / قائمشهر / فسا / قروه / قزوین / قم / کاشان / کرج / کرمان / کرمانشاه / کازرون
گرگان / گنبد / لاهیجان / لنگرود / مراغه / مرودشت / مشهد / ملایر / مهاباد / میندوآب
میبد / نکا / نهاوند / نیشابور / همدان / زاهدان

post

لیوان کاغذی تبلیغاتی | طراحی و چاپ لیوان کاغذی بهداشتی

چاپ و تولید لیوان کاغذی با طرح اختصاصی ویژه ارگانها، شرکت ها، همایش ها، سازمان ها، پزشکان، نمایشگاه ها و مراسم مختلف

جنس لیوان کاغذی

جنس کاغذی که در تولید لیوان کاغذی بکار می رود ، نوعی از کاغذ مخصوص می باشد که در پروسه های تولید بسته بندی مواد غذایی بکار می رود.اصولا این نوع کاغذها که در تماس مستقیم با مواد غذایی می باشند از یک طرف متشکل از کاغذ پایه یا گرماژ متفاوت و در یک طرف دیگر پوشش پلی اتیلن می باشند.استفاده از پوشش پلی اتیلن در این نوع کاغذ ها باعث می شود تا اولا اینگونه از کاغذها در محیط زیست زودتر بازیافت شوند و به محیط زیست کمترین صدمه را وارد نمایند و ثانیآ در تماس با مواد غذایی کمترین تاثیر شیمیایی بر روی آنها داشته باشند و کاملآ بهداشتی باشند.همچنین باعث جلوگیری از انتقال رطوبت مایعات به سطح بیرونی لیوان می شوند.

مزایای لیوان کاغذی یکبار مصرف نسبت به لیوان یکبار مصرف پلاستیکی

۱- جلوگیری از نفوذ مایعات (از جمله چای داغ و یا قهوه ی داغ) به سطح خارجی لیوان کاغذی در صورتی که وقتی ما چای داغ را در لیوان پلاستیکی میریزم دیده شده است که در بسیاری از مواقع یا لیوان پلاستیکی آب می شود و یا حرارت دست ما را می سوزاند.
۲- وزارت بهداشت ایران وسازمان محیط زیست ایران به تازگی به دنبال وضع قوانینی هستند که استفاده از لیوان یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمایند.
۳- لیوان کاغذی پس از استفاده بهتر قابل بازیافت است و کمتر به محیط زیست صدمه وارد می نماید.
۴- بر روی لیوان های کاغذی می توان طراحی ها و نوشتهای دلخواه خود را چاپ کرد تا هم جنبه تبلیغاتی داشته باشد و هم زیباتر به نظر می رسد.

راهنمای طراحی لیوان کاغذی

طرح لیوان کاغذی

تیراژ قیمت(تومان) زمان تحویل
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰٫۰۰۰ ۸ روز کاری
۵۰۰۰ عدد ۴۷۰٫۰۰۰ ۸ روز کاری

ساک دستی کاغذی و پارچه ای | چاپ شاپرک

ساک دستی کاغذی | ساک دستی پارچه ای سوزنی | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ساک دستی | انواع ساک دستی
آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

ساک دستی کاغذی: ساک دستی یا همان Shopping Bag یکی ار مهمترین و کاربردی ترین محصولات تبلیغاتی می باشد که امروزه در اکثر فروشگاه ها موجود می باشد. به علت ماندگاری بالای ساک های دستی اکثر فروشگاه ها برای خود ساک های اختصاصی خودشان را با توجه به طرح، لوگو و رنگ سازمانی خود چاپ می کنند. ساک های تبلیغاتی در ۳ جنس کاغذی، پارچه ای و پلاستیکی در بازار وجود دارد که چاپ شاپرک هر ۳ نوع ساک دستی را در سایز، طرح و رنگ های متفاوت ارائه می دهد.

ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۰۹۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۰۹۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۱۸۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۱۸۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۱۹۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۱۹۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۲۹۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۲۹۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

ساک دستی کاغذی چاپ چهاررنگ اختصاصی | ۱۰۰۰ عدد |  همراه با بند نخی

نوع کاغذ نوع روکش تحویل ۸ روزه
۱۷۰ گرم سلفون مات ۱.۳۱۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۳۱۰.۰۰۰
۲۰۰ گرم سلفون مات ۱.۴۳۰.۰۰۰
سلفون براق ۱.۴۳۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و قیمت ها به تومان می باشد.

تمام هزینه های فوق به همراه بندهای نخی می باشد. بند های نخی بصورت جداگانه تحویل می گردد. در صورت مونتاژ نخ ها روی ساک های دستی مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به مبلغ فاکتورتان و یک روز زمان اضافه می گردد.

چاپ سی دی | لیبل و کاور سی دی | چاپ CD | چاپ شاپرک

cd

چاپ سی دی | کاور سی دی | جلد سی دی | لیبل سی دی | چاپ و رایت دی وی دی

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

۱۴۱

تعداد چاپ روی سی دی چاپ روی دی وی دی زمان تحویل
۱۰۰ عدد ۹۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۵۰ عدد ۱۳۰٫۰۰۰  ۱۴۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۰۰ عدد ۱۵۵٫۰۰۰  ۱۸۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۲۵۰ عدد ۱۹۰٫۰۰۰  ۲۲۸٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۳۰۰ عدد ۲۱۵٫۰۰۰  ۲۶۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۴۰۰ عدد ۲۸۵٫۰۰۰  ۳۴۵٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۵۰۰ عدد ۳۵۵٫۰۰۰ ۴۳۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری
۱۰۰۰ عدد ۶۶۰٫۰۰۰  ۸۱۰٫۰۰۰ ۲ روز کاری

۲۹

نوع کار روکش ۱۴ روزه
جلد سی دی در دار یووی براق ۱۶۸٫۰۰۰

 

۲۸

نوع کار سایز ۱۴ روزه
۵ روزه
لیبل سی دی ( به همراه تیغ و نیم تیغ دایره ای) ۱۳×۱۳ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.