کاتالوگ | طراحی و چاپ حرفه ای انواع کاتالوگ | چاپ شاپرک

کاتالوگ

چاپ کاتالوگ آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶

طراحی و چاپ کاتالوگ / طراحی حرفه ای کاتالوگ / کاتالوگ دفترچه ای / کاتالوگ تبلیغاتی

طراحی کاتالوگ

چاپ کاتالوگ تک برگ | سایز A4 (۲۰×۲۹) | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد 

نوع روکش یکرو (تومان) دورو (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
یووی براق ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰  

کلیک کنید

۸ روز کاری
سلفون براق ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۸ روز کاری
سلفون مات ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۸ روز کاری
سوسماری ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری

چاپ کاتالوگ | سایز مربع ۱۵٫۵ | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد 

نوع کاتالوگ قیمت (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
تک برگ با یک خط تا
شامل ۴ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق
۴۸۰٫۰۰۰ کلیک کنید ۱۲ روز کاری
شامل ۸ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی
صحافی منگنه معمولی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق
۱٫۰۸۰٫۰۰۰ ۱۲ روز کاری

چاپ کاتالوگ قالب دار

کاتالوگ ۲ لت | سایز A3 (۲۹×۴۲) | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | یک تا از وسط

تیراژ بدون روکش روکش یووی روکش سلفون براق روکش سلفون مات سلفون مات و یووی موضعی
۱۰۰۰ ۴۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰ ۶۶۰٫۰۰۰ ۷۹۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ ۷۱۰٫۰۰۰ ۸۸۰٫۰۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۱۰٫۰۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰

چاپ کاتالوگ A3

 

کاتالوگ ۳لت | سایز ۲۹٫۷×۶۳ | گلاسه ۳۰۰ گرم | رنگی | ۲ خط تا

نوع روکش قیمت (تومان) مشاهده نمونه زمان تحویل
سلفون براق ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ کلیک کنید ۱۰ روز کاری
سلفون مات ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری

چاپ کاتالوگ 3 لت

کاتالوگ دفترچه ای | تمام صفحات گلاسه ۱۳۵ | صحافی منگنه | رنگی

سایز کاتالوگ
۸ صفحه یا ۴ برگ ۱۶ صفحه یا ۸ برگ
تیراژ ۱۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۲۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۱۰۰۰ عدد (تومان) تیراژ ۲۰۰۰ عدد (تومان)
A6 ۲۷۰٫۰۰۰ ۲۹۹٫۰۰۰
۴۵۰٫۰۰۰ ۵۶۰٫۰۰۰
A5 ۴۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۸۱۰۰٫۰۰۰ ۹۸۰٫۰۰۰
A4 ۷۹۰٫۰۰۰ ۹۷۰٫۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰

 

چاپ کاتالوگ اختصاصی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | رنگی

کد مشخصات کاتالوگ سایز بسته قیمت (تومان) زمان تحویل
کد ۱۰۲ تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۰۰ گرم
بدون روکش / صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۹۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد ۱۰۳ تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۵۰ گرم
تمام صفحات دارای سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۴ ۴ صفحه جلد – ۸ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۲ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۵ ۴ صفحه جلد – ۱۶ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۲۰ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد۱۰۶ ۴ صفحه جلد – ۱۲ صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۶ صفحه)
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A4 ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کد ۱۱۰  تعداد صفحات داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
A5 ۹۹۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری

katalogtelegram

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

post

پوستر | طراحی و چاپ پوستر

طراحی و چاپ پوستر / طراحی حرفه ای پوستر / پوستر گلاسه/ پوستر تبلیغاتی

آخرین بروز رسانی : فروردین ۱۳۹۵

poster-80

سایز تیراژ قیمت (تومان) زمان تحویل
۶۰×۴۵ ۱۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۴۲۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۷۸۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۷۰×۵۰ ۱۰۰۰ ۳۴۶٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۴۷۲٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۸۹۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
A3 ۱۰۰۰ ۱۸۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۲۳۲٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
 

۹۰×۶۰

۱۰۰۰  ۷۹۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری 
۲۰۰۰ ۱٫۰۲۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰×۳۵ ۱۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۱۰۰×۷۰ ۱۰۰۰ ۸۴۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری

poster-135

سایز تیراژ قیمت (تومان) زمان تحویل
۶۰×۴۵ ۱۰۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۵۲۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۷۰×۵۰ ۱۰۰۰ ۴۳۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۶۱۲٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
A3 ۱۰۰۰ ۱۹۴٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۲۶۳٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۶۷۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
 

۹۰×۶۰

۱۰۰۰  ۹۲۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری 
۲۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰×۳۵ ۱۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۱۰۰×۷۰ ۱۰۰۰ ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۲۰۰۰ ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری
۵۰۰۰ ۲٫۲۸۰٫۰۰۰ ۶ روز کاری

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

چاپ شاپرک , مرکز تخصصی طراحی و چاپ کاتالوگ و پوستر , طراحی کاتالوگ , طراحی پوستر , چاپ پوستر , چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان , لیوان تبلیغاتی