post

چاپ سربرگ و پاکت آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶

سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ اداری | چاپ پاکت | طراحی سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ست اداری | سربرگ و پاکت

طراحی سربرگ و پاکت

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست  رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه فوری ۴ روزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۵٫۰۰۰ ۲۲٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۲۹٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۳۶٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۵۶٫۰۰۰ ۸۶٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۷۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۲۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه
فوری ۴ روزه
فوری یکروزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۲۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۳۹٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰ ۶۶٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۴۶٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۷۶٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۶۹٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۹۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۸۶٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۸۹٫۰۰۰
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۵۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه
فوری ۴ روزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۳۸٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۷۴٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۱۴۷٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰ ۱۷۹٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۶۳٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰

سربرگ کتان ۱۲۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

سایز یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۹ روزه
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۵۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۹ روزه

سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

سایز یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۵ ) ۵۵٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۹ روزه
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۰۹٫۰۰۰ ۱۸۱٫۰۰۰ ۹ روزه

طراحی پاکت

انواع پاکت | چاپ افست رنگی | فرم عمومی

لطفا جهت مشاهده نحوه طراحی، روی لینک فوق کلیک کنید : راهنمای طراحی پاکت

نوع کاغذ تیراژ پاکت ملخی پاکت A5 پاکت A4 پاکت A3 تحویل
تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۸۰ ۲۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰ ۱۵۳٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۸۰ ۵۰۰۰ ۲۴۴٫۰۰۰ ۲۹۹٫۰۰۰ ۵۰۵٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۵۳٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰ ۲۲۴٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۲۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰ ۳۴۹٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۴۱۰٫۰۰۰ ۶۹۰٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
کتان ۱۲۰ ۱۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۴۹٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۱ روزه
تحریر ۱۲۰ ۱۰۰۰ ………. ………. ………. ۴۸۰٫۰۰۰ ۱۱ روزه


سربرگ و پاکت | چاپ افست رنگی | فرم اختصاصی

فـرم اختصاصی به فرم هایی می گویند که فقط فایل شما در آن زینک بسته شده و چاپ می گردد. این فرم ها به دوستانی پیشنهاد می گردد که علاوه بر سربرگ مایل به چاپ پاکت هم می باشند و یا اینکه بر روی رنگهای کار چاپی خود بسیار حساسیت دارند.
جهت دریافت قیمت سربرگ و پاکت با سایر جنس کاغذها لطفا از طریق تلگرام اقدام نمائید.
زمان تحویل فرم های اختصاصی سربرگ و پاکت، ۱۱ روز کاری می باشد.
نوع کار
نوع کاغذ نوع چاپ
قیمت(تومان)
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5 تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۲۹۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۷۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۳۱۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۸۰ چهار رنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۱۰۰ چهار رنگ ۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4
کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۵۰۰٫۰۰۰

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.