post
چاپ سربرگ اداری | چاپ پاکت | طراحی سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ست اداری | سربرگ و پاکت | چاپ سربرگ ارزان و با کیفیت | انواع پاکت | پاکت ملخی | پاکت نامه | پاکت سازی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۵

sarbarg-baner۱۰۰۰-letter

زمان تحویل
۸ روزه
فوری ۳ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
سربرگ A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۵٫۰۰۰ ۲۲٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۲۹٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۳۶٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ …….. ……..
سربرگ A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۵۶٫۰۰۰ ۸۶٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۷۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰ …….. ……..

 

cart-menu14

زمان تحویل
۸ روزه
فوری ۳ روزه فوری یکروزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
سربرگ A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۲۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۳۹٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰ ۶۶٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۴۶٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰
سربرگ A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۷۶٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۶۹٫۰۰۰
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۹۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۸۶٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۸۹٫۰۰۰
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۱ و تحویل روز بعد ساعت ۱۷

 

sarbarg-omomi011

زمان تحویل
۸ روزه
فوری ۳ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
سربرگ A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۳۸٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۷۴٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰ …….. ……..
سربرگ A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۱۴۷٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰ ۱۷۹٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۶۳٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ …….. ……..

 

katan-120

نوع کار یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۸ روزه
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۵۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۸ روزه

 

۱۰۴

نوع کار یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۵ ) ۵۵٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۸ روزه
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۰۹٫۰۰۰ ۱۸۱٫۰۰۰ ۸ روزه

sarbarg-baner

form-pakat

نوع کاغذ تیراژ پاکت ملخی پاکت A5 پاکت A4 پاکت A3 تحویل
تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
تحریر ۸۰ ۲۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰ ۱۵۳٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
تحریر ۸۰ ۵۰۰۰ ۲۴۴٫۰۰۰ ۲۹۹٫۰۰۰ ۵۰۵٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
تحریر ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۵۳٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰ ۲۲۴٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۲۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰ ۳۴۹٫۰۰۰ ………. ۱۰ روزه
کتان ۱۲۰ ۱۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۴۹٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰ روزه
تحریر ۱۲۰ ۱۰۰۰ ………. ………. ………. ۴۸۰٫۰۰۰ ۱۰ روزه

ekhtesasi-form01

فـرم اختصاصی به فرم هایی می گویند که فقط فایل شما در آن زینک بسته شده و چاپ می گردد. این فرم ها به دوستانی پیشنهاد می گردد که علاوه بر سربرگ مایل به چاپ پاکت هم می باشند و یا اینکه بر روی رنگهای کار چاپی خود بسیار حساسیت دارند.
جهت دریافت قیمت با سایر جنس کاغذها لطفا تماس بگیرید.
زمان تحویل فرم های اختصاصی، ۱۰ روز کاری می باشد.

نوع کار
نوع کاغذ نوع چاپ
قیمت(تومان)
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5 تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۲۹۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۷۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۳۱۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۸۰ چهار رنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۱۰۰ چهار رنگ ۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4
کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۵۰۰٫۰۰۰

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

چاپ شاپرک , مرکز طراحی و چاپ سربرگ و پاکت , طراحی سربرگ , سربرگ لایه باز , چاپ سربرگ , چاپ پاکت , طراحی پاکت , پاکت لایه باز , سربرگ psd
طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان , لیوان تبلیغاتی