چاپ لیبل | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع لیبل

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

لیبل چسب دار: لیبل چسب دار جهت مصارف مختلف، چاپ می شود که عمده مصرف لیبل ها جهت چسباندن بر روی محصولات تولیدی متفاوت می باشد. لیبل های قابل چاپ در شرکت شاپرک عبارتند از لیبل کاغذی با روکش یووی، لیبل شیشه ای با روکش یووی (بصورت خوانا یا ناخوانا)، لیبل متالایز با زمینه نقره ای …

لیبل با روکش یووی

لیبل کاغذی با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ ۱۵.۰۰۰ ۱۶.۵۰۰ ۲۰.۰۰۰
۶×۹ ۳۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۳۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۳۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۷۵.۰۰۰ ۸۲.۵۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۲۲۵.۰۰۰ ۲۴۷.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۴۶۵.۰۰۰ ۵۱۱.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش یووی دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

سایز ۱۰ روزه
قطر ۵.۵ سانت ۶۵.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۷۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش یووی و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ ۱۱۰.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای - لیبل متالایز

لیبـل شیشه ای با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ ۶۰.۰۰۰
۶×۹ ۱۲۰.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۲۰.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۲۰.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۳۰۰.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۴۸۰.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۸۹۰.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۱.۸۴۰.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

لیبـل شیشه ای دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کمتر می شود

سایز ۱۷ روزه
۴.۸×۸.۵ ۸۰.۰۰۰
۶×۹ ۱۶۰.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۶۰.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۶۰.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۴۰۰.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۶۴۰.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۱.۱۹۰.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۲.۴۵۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل متالایز یا شیشه ای دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت لیبل شیشه ای ۱۸۰.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۱۸۰.۰۰۰
قطر ۵.۵ سانت لیبل متالایز ۲۱۰.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۲۱۰.۰۰۰

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و لیبل متالایز ۱۸ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای و لیبل متالایز با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای ۲۰۰.۰۰۰
لیبل متالایز ۲۲۰.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد. لیبل متالایز ۱۸ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
کارت ویزیت

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل ۷۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)