تقویم رومیزی عمومی با قابلیت چاپ طلاکوب و نقره کوب روی پایه تقویم
۱۲ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم | پایه گالینگور سفید


طرح شماره ۱

طرح شماره ۲

طرح شماره ۳

طرح شماره ۴
تعداد ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
قیمت (تومان) ۱۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۵۲۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۸۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰

هزینه ساخت کلیشه ۵ سانت : ۶۵٫۰۰۰ تومان   |   هزینه ساخت کلیشه ۹ سانت : ۹۵٫۰۰۰ تومان
هزینه طراحی کلیشه:۱۵٫۰۰۰ تومان  |  هزینه ضرب هر عدد تقویم : ۳۰۰ تومان