تقویم رومیزی عمومی با قابلیت چاپ طلاکوب و نقره کوب روی پایه تقویم
۱۲ برگ دورو گلاسه ۲۰۰ گرم | پایه گالینگور سفید


کد شماره ۱

کد شماره ۲

کد شماره ۳

کد شماره ۴
تقویم رومیزی طرح کد ۱ تا ۴
هر عدد ۳۷۰۰ تومان

 


تقویم رومیـــزی
کد تقویم قیمت هر عدد (تومان)
R96-70 ۸۶۰۰
R96-71 ۵۶۵۰
R96-72 ۵۶۵۰
R96-73 ۵۶۵۰
R96-74 ۶۰۵۰
R96-75 ۵۶۵۰
R96-76 ۳۷۵۰
R96-77 ۳۷۵۰
R96-78 ۳۷۵۰
R96-79 ۴۴۰۰
R96-80 ۴۴۰۰
R96-81 ۴۳۰۰
R96-82 ۴۴۰۰
R96-83 ۴۴۰۰
R96-84 ۳۵۵۰
R96-85 ۳۵۵۰
R96-86 ۴۳۰۰
R96-87 ۴۳۰۰
R96-88 ۴۳۰۰
R96-89 ۴۴۰۰
خدمات
ساخت کلیشه ۵ سانتی
۶۰٫۰۰۰ تومان
ساخت کلیشه ۵ تا ۱۰ سانت ۹۰٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب طلا یا نقره تا ۱۰۰ عدد
۳۵٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب هر عدد بیشتر از ۱۰۰ عدد
۳۵۰ تومان
هزینه طراحی کلیشه
۱۰۰۰۰ تومان

در کدهای ۷۱ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۴ و ۷۵ هزینه کاغذ یادداشت به مبلغ ۱۰۰۰ تومان جداگانه محاسبه می گردد.
حداقل تیراژ ۵۰ عدد