چاپ لیبل | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع لیبل

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹۶

لیبل چسب دار: لیبل چسب دار جهت مصارف مختلف چاپ می شود که عمده مصرف لیبل ها جهت چسباندن بر روی محصولات تولیدی متفاوت می باشد. لیبل های قابل چاپ در شرکت شاپرک عبارتند از لیبل کاغذی با روکش یووی، لیبل شیشه ای با روکش یووی (بصورت خوانا یا ناخوانا)، لیبل متالایز با زمینه نقره ای …

لیبل با روکش یووی

لیبل کاغذی با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ ۱۴.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰
۶×۹ ۲۸.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۲۸.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۲۸.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۷۰.۰۰۰ ۷۷.۵۰۰ ۹۲.۵۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۱۱۲.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۲۱۰.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۷۷.۵۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۴۳۴.۰۰۰ ۴۸۰.۵۰۰ ۵۷۳.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش یووی دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

سایز ۱۰ روزه
قطر ۵.۵ سانت ۶۰.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۶۵.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش یووی و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ ۱۰۰.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

لیبل شیشه ای - لیبل متالایز

لیبل شیشه ای با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ ۵۳.۰۰۰
۶×۹ ۱۰۶.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۰۶.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۰۶.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۲۶۵.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۴۲۴.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۷۹۵.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۱.۶۴۳.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

لیبل شیشه ای دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کمتر می شود

سایز ۱۷ روزه
۴.۸×۸.۵ ۷۲.۰۰۰
۶×۹ ۱۴۴.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۴۴.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۴۴.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۳۶۰.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۵۷۶.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۱.۰۸۰.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۲.۲۳۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل متالایز یا شیشه ای دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت لیبل شیشه ای ۱۵۰.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۱۶۰.۰۰۰
یکــرو (تومان) لیبل متالایز ۱۹۰.۰۰۰
دورو (تومان) ۱۹۸.۰۰۰

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و لیبل متالایز ۱۸ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای و لیبل متالایز با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای ۱۷۰.۰۰۰
لیبل متالایز ۲۰۰.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  لیبل متالایز ۱۸ روز کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق

کارت ویزیت لمینت براق دورگرد | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ۶×۹ | سایز بعد از برش ۵.۵×۸.۵

نوع و زمان چاپ ۹ روزه ۴ روزه
یکــرو | دورو (تومان) ۴۳.۵۰۰ ۴۸.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج (دو گوشه گرد) | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ۶×۹ | سایز بعد از برش ۵.۵×۸.۵

نوع و زمان چاپ ۱۲ روزه
یکــرو | دورو (تومان) ۴۳.۵۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ۸.۵×۴.۸ | سایز بعد از برش ۸.۲×۴.۵

نوع و زمان چاپ ۹ روزه
یکــرو | دورو (تومان) ۳۶.۵۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ۵.۵×۵.۵ | سایز بعد از برش ۵×۵

نوع و زمان چاپ ۱۲ روزه
یکــرو | دورو (تومان) ۳۳.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب دورگرد | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ۶×۹ | سایز بعد از برش ۵.۵×۸.۵

نوع و زمان چاپ ۱۷ روزه
یکــرو | دورو (تومان) ۹۶.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

در حال بـروز رسانـی …

کارت ویزیت

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبل ۷۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبل ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)