تقویم رومیزی کــد ۹۷۱۵

  • پایه MDF بسیار زیبا با قابلیت حک لیزری تبلیغات روی چوپ
  • با قابلیت حک تبلیغات روی پچ طلایی و چسباندن روی پایه چوبی
  • با قابلیت اختصاصی سازی پچ طلایی وسط تقویم
  • تمام برگ های تقویم گلاسه به همراه یووی موضعی با طراحی بسیار زیبا
  • فضای تبلیغات
  • دارای کیف پارچه ای بسیار زیبا