سالنامه کـد ۹۷۲۱

  • سالنامه سایز وزیری – هر روز در یک صفحه – آستر بدرقه کرم با چاپ طلاکوب
  • جلد چرم سخت – امکان داغکوب و طلاکوب روی جلد
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و زرشکی – رنگ صفحات سفید می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت صاف می باشد