سالنامه کـد ۹۷۲۳

  • سالنامه سایز وزیری – هر روز در یک صفحه
  • جلد چرم – امکان داغکوب روی جلد
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و زرشکی – رنگ صفحات سفید می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت صاف می باشد