سالنامه کـد ۹۷۳۱

  • سالنامه سایز وزیری – هر روز در یک صفحه – آستر بدرقه کرم با چاپ طلاکوب
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد – امکان چاپ لیزری روی پچ طلایی سالنامه
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و زرشکی – رنگ صفحات کرم روشن و فانتزی می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد