سالنامه کـد ۹۷۳۶

  • سالنامه سایز رقعی – هر روز در یک صفحه – آستر بدرقه زرشکی چاپ طلاکوب
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و زرشکی – رنگ صفحات سفید می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد