سالنامه کـد ۹۷۴۵

  • سالنامه سایز رقعی – هر هفته در یک صفحه به همراه یادداشت (ارگانایزر)
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد – امکان شخصی سازی پچ وسط سالنامه
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و زرشکی – رنگ صفحات کرم و فانتزی می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد