ساک دستی کاغذی کرافت آماده

ساک دستی کاغذی کرافت آماده

| 130 گرم

سایز 50 عدد 100 عدد 200 عدد 300 عدد 400 عدد
26×16.5×6.5 67.500 135.000 270.000 405.000 540.000
23x23x9 80.000 160.000 320.000 480.000 640.000
24x38x9.5 90.000 180.000 360.000 540.000 720.000
50x35x15 135.000 270.000 540.000 810.000 1.080.000
  • هزینه های فوق، هزینه ساک دستی کاغذی کرافت آماده بصورت خام و به تومان می باشد.
  • هزینه چاپ سیلک تک رنگ یکرو بابت رنگ های معمولی 150.000 تومان می باشد.
  • در صورت چاپ 2 رنگ و یا دورو شدن چاپ، مبلغ چاپ فوق 2 برابر می شود.
  • با چاپ سیلک فقط پشت و روی ساک و در وسط ساک دستی با ماکسیمم سایز A4 قابل چاپ است.
  • زمان تحویل با چاپ سیلک 3 الی 4 روز کاری می باشد.
  • بند ساک دستی کاغذی کرافت آماده، کرم رنگ می باشد و جداگانه تحویل می گردد.