کارت ویزیت دیجیتال | تحویل فوری

چاپ کارت ویزیت گلاسه ۳۰۰ بدون روکش

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۵ ساعته 16.000 25.000 40.000 55.000 89.000 152.000
دورو (تومان) ۵ ساعته 19.500 34.000 57.000 83.000 128.000 223.000

چاپ کارت ویزیت کتان آلمان ۳۰۰ گرم

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۵ ساعته 18.500 31.000 50.500 70.000 108.000 195.000
دورو (تومان) ۵ ساعته 23.500 37.500 68.000 94.000 140.500 261.000

چاپ کارت ویزیت لمینت براق

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۵ ساعته 30.000 48.000 84.000 115.000 184.000 338.000
دورو (تومان) ۵ ساعته 32.000 53.500 97.000 138.500 215.000 413.000

چاپ کارت ویزیت لمینت مات

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۵ ساعته 35.500 61.000 108.000 155.000 295.000 474.000
دورو (تومان) ۵ ساعته 38.500 68.000 126.000 174.500 299.000 540.000

چاپ کارت ویزیت سلفون مات و براق

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۲۴ ساعته 18.500 27.000 48.000 64.500 99.000 174.000
دورو (تومان) ۲۴ ساعته 23.500 40.000 70.000 96.000 150.000 272.000

چاپ کارت ویزیت مقوای کهلر

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۵ ساعته 18.500 31.000 50.500 70.000 108.000 195.000
دورو (تومان) ۵ ساعته 23.500 37.500 68.000 94.000 140.500 261.000

چاپ کارت ویزیت سلفون مخملی

| فایل ۵×۹ | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچکتر می شود

نوع و زمان چاپ 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
یکــرو (تومان) ۲۴ ساعته 23.500 40.000 70.000 94.000 139.000 261.000
دورو (تومان) ۲۴ ساعته 35.500 62.000 108.000 165.000 237.000 413.000

  مزایا و معایب چاپ دیجیتال نسبت به چاپ اُفست؟

  • چاپ و تحویل فوری در کوتاهترین زمان نسبت به چاپ اُفست
    (مناسب برای افرادی که در کوتاهترین زمان به دلیل نمایشگاه، همایش و یا جلسه خاصی نیاز به یک محصول چاپی دارند.)
  • چاپ در هر تعداد حتی تعداد کم امکان پذیر است اما در چاپ اُفست حداقل 500 یا 1000 عدد می باشد.
    (مناسب برای اشخاصی که مایل به چاپ در تعداد کم می باشند.)
  • تنوع جنس در چاپ دیجیتال کمتر می باشد.
  • هزینه چاپ دیجیتال بیشتر از چاپ افست می باشد و کیفیت چاپی آن نیز کمی کمتر است.

انواع لیبل دیجیتال | تحویل فوری

چاپ لیبل دیجیتال

| بدون روکش | تحویل 5 ساعته

سایز 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد
5×9 19.000 29.000 43.000 60.000 90.000
9×10 29.000 43.000 60.000 90.000 158.000
A6 35.000 60.000 105.000 145.000 225.000
A5 6.000 105.000 184.000 270.000 435.000
A4 105.000 184.000 360.000 515.000 850.000
A3 190.000 360.000 690.000 1.055.000 1.700.000

چاپ لیبل شیشه ای دیجیتال

| تحویل 24 ساعته

سایز 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد
5×9 27.000 44.000 79.000 115.000
9×10 44.000 79.000 115.000 210.000
A6 65.000 115.000 210.000 299.000
A5 115.000 210.000 299.000 590.000
A4 210.000 299.000 590.000 1.130.000
A3 415.000 790.000 1.560.000 2.200.000

چاپ لیبل پی وی سی دیجیتال

| تحویل 24 ساعته

سایز 50 عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد
5×9 27.000 44.000 79.000 115.000
9×10 44.000 79.000 115.000 210.000
A6 65.000 115.000 210.000 299.000
A5 115.000 210.000 299.000 590.000
A4 210.000 299.000 590.000 1.130.000
A3 415.000 790.000 1.560.000 2.200.000

چاپ لیبل دایره ای دیجیتال

قطر 5.5 یا 7.5 | تحویل 3 روز کاری

نوع لیبل ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد
لیبل کاغذی 19.500 19.500 19.500 19.500
لیبل شیشه ای 19.500 19.500 19.500 19.500
لیبل PVC 19.500 19.500 19.500 19.500