راهنمای طراحی پاکت نامه

پاکت نامه | پاکت ملخی | قالب و راهنمای طراحی پاکت نامه پاکت نامه می تواند در جنس های تحریر ۸۰ گرم، تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و یا گلاسه ۱۳۵ گرم باشد. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد. راهنمای طراحی پاکت نامه [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی پاکت A5

پاکت A5 | قالب و راهنمای طراحی پاکت A5 پاکت A5 می تواند در جنس های تحریر ۸۰ گرم، تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و یا گلاسه ۱۳۵ گرم باشد. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد. راهنمای طراحی پاکت A5 سایز فایل باز [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی پاکت A4

پاکت A4 | قالب و راهنمای طراحی پاکت A4 پاکت A4 می تواند در جنس های تحریر ۸۰ گرم، تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و یا گلاسه ۱۳۵ گرم باشد. اگر جنس پاکت تحریر ۸۰ گرم باشد فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود ولی اگر از جنس های ضخیم تر مانند تحریر ۱۰۰ [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی پاکت A3

پاکت A3 | قالب و راهنمای طراحی پاکت A3 پاکت A3 می تواند در جنس های تحریر ۱۲۰ گرم و یا کتان ۱۲۰ گرم باشد. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد. راهنمای طراحی پاکت A3 سایز فایل باز پاکت A3 کیفی باید ۶۸.۵×۴۸ باشد [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی سربرگ A5 کوچک

سربرگ A5 کوچک | قالب و راهنمای طراحی سربرگ A5 کوچک سربرگ A5 با جنس تحریر ۸۰ گرم و در تیراژهای متفاوت ارائه می گردد. پیشنهاد می شود جهت سربرگ های دورو از جنس های ضخیم تر مانند تحریر ۱۰۰ یا کتان ۱۲۰ استفاده نمائید. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی سربرگ A5 دقیق

سربرگ A5 دقیق | قالب و راهنمای طراحی سربرگ A5 دقیق سربرگ A5 دقیق می تواند در جنس های تحریر ۸۰ گرم، تحریر ۱۰۰ گرم و یا کتان ۱۲۰ گرم باشد. پیشنهاد می شود جهت سربرگ های دورو از جنس های ضخیم تر مانند تحریر ۱۰۰ یا کتان ۱۲۰ استفاده نمائید. تمام رنگ ها روی [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی سربرگ A4 دقیق

سربرگ A4 دقیق | قالب و راهنمای طراحی سربرگ A4 سربرگ A4 دقیق می تواند در جنس های تحریر ۸۰ گرم، تحریر ۱۰۰ گرم و یا کتان ۱۲۰ گرم باشد. پیشنهاد می شود جهت سربرگ های دورو از جنس های ضخیم تر مانند تحریر ۱۰۰ یا کتان ۱۲۰ استفاده نمائید. تمام رنگ ها روی این [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی تراکت A6

تراکت A6 | قالب و راهنمای طراحی تراکت A6 تراکت A6 در جنس تحریر ۸۰ گرم، گلاسه ۱۲۰، گلاسه ۱۳۵، گلاسه ۱۷۰ گرم و در تیراژهای متفاوت ارائه می گردد. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد. راهنمای طراحی تراکت A6 سایز فایل تراکت ارسالی [...]
ادامه مطلب

راهنمای طراحی تراکت A5

تراکت A5 | قالب و راهنمای طراحی تراکت A5 تراکت A5 با جنس تحریر ۸۰ گرم، گلاسه ۱۲۰، گلاسه ۱۳۵، گلاسه ۱۷۰ و در تیراژهای متفاوت ارائه می گردد. تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد. راهنمای طراحی تراکت A5 سایز فایل تراکت ارسالی باید [...]
ادامه مطلب