چاپ سی دی | لیبل و کاور سی دی | چاپ DVD | چاپ شاپرک

لیبل سی دی | جلد سی دی | چاپ CD و DVD | چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳98

لیبل سی دی: لیبل با روکش یووی می باشد که بصورت دایره ای برش خورده و آماده چسباندن روی CD یا DVD می باشد.
چاپ روی CD و DVD: چاپ مستقیم با دستگاه چاپ دیجیتال روی CD و DVD به همراه روکش یووی تا در برابر سایش ماندگاری بیشتری داشته باشد.
جلد سی دی: گلاسه با روکش یووی و یا سلفون براق در ۲ طرح متفاوت می باشد که بصورت رنگی با طرح اختصاصی شما چاپ شده و صحافی می شود و آماده تحویل می گردد.

لیبل سی دی - جلد سی دی

چاپ لیبـل سی دی با روکش یووی

دایره ای  | ۱۰۰۰ عدد | ۱۲×۱۲

زمان تحویل قیمت (تومان) قالب
۵ روزه 455.000 فایل PSD
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  • سایر فایل ارسالی باید بصورت مربع ۱۳×۱۳ باشد که پس از ضرب قالب و برش دایره با قطر ۱۲ از آن خارج می شود.

سفارش آنلاین

چاپ جلد سی دی در دار

| ۱۰۰۰ عدد | گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی

جنس ۱۴ روزه قالب
جلد سی دی در دار 841.000 فایل PSD

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

جلد سی دی
کاور سی دی
جلد سی دی
کاور سی دی
لیبل سی دی
لیبل سی دی

چاپ و رایت CD و DVD

چاپ سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 116.000 ۱۰۰ عدد 215.000
۱۵۰ عدد 305.000 ۲۰۰ عدد 407.000
۳۰۰ عدد 600.000 ۴۰۰ عدد 800.000
۵۰۰ عدد 1.000.000 ۱۰۰۰ عدد 2.000.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 128.000 ۱۰۰ عدد 239.000
۱۵۰ عدد 335.000 ۲۰۰ عدد 447.000
۳۰۰ عدد 660.000 ۴۰۰ عدد 880.000
۵۰۰ عدد 1.100.000 ۱۰۰۰ عدد 2.167.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل اصلی روی CD می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 125.000 ۱۰۰ عدد 229.000
۱۵۰ عدد 339.000 ۲۰۰ عدد 451.000
۳۰۰ عدد 664.000 ۴۰۰ عدد 885.000
۵۰۰ عدد 1.105.000 ۱۰۰۰ عدد 2.178.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 146.000 ۱۰۰ عدد 272.000
۱۵۰ عدد 372.000 ۲۰۰ عدد 495.000
۳۰۰ عدد 713.000 ۴۰۰ عدد 950.000
۵۰۰ عدد 1.188.000 ۱۰۰۰ عدد 2.365.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل روی DVD می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی لیبل و کاور سی دی

  • هزینه طراحی لیبل CD یا طرح روی سی دی یا دی وی دی ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه طراحی کاور سی دی یا دی وی دی ۳۰۰۰۰ تومان می باشد.