چاپ سی دی | لیبل و کاور سی دی | چاپ DVD | چاپ شاپرک

لیبل سی دی | جلد سی دی | چاپ CD و DVD | چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : پاییز ۱۳۹8

لیبل سی دی: لیبل با روکش یووی می باشد که بصورت دایره ای برش خورده و آماده چسباندن روی CD یا DVD می باشد.
چاپ روی CD و DVD: چاپ مستقیم با دستگاه چاپ دیجیتال روی CD و DVD به همراه روکش یووی تا در برابر سایش ماندگاری بیشتری داشته باشد.
جلد سی دی: گلاسه با روکش یووی و یا سلفون براق در ۲ طرح متفاوت می باشد که بصورت رنگی با طرح اختصاصی شما چاپ شده و صحافی می شود و آماده تحویل می گردد.

لیبل سی دی - جلد سی دی

چاپ لیبـل سی دی با روکش یووی

دایره ای  | ۱۰۰۰ عدد | ۱۲×۱۲

زمان تحویل قیمت (تومان) قالب
۵ روزه 380.000 فایل PSD
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  • سایر فایل ارسالی باید بصورت مربع ۱۳×۱۳ باشد که پس از ضرب قالب و برش دایره با قطر ۱۲ از آن خارج می شود.

سفارش آنلاین

چاپ جلد سی دی در دار

| ۱۰۰۰ عدد | گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی

جنس ۱۴ روزه قالب
جلد سی دی در دار 519.000 فایل PSD

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

جلد سی دی
کاور سی دی
جلد سی دی
کاور سی دی
لیبل سی دی
لیبل سی دی

چاپ و رایت CD و DVD

چاپ سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 140.000 ۱۰۰ عدد 250.000
۱۵۰ عدد 355.000 ۲۰۰ عدد 470.000
۳۰۰ عدد 680.000 ۴۰۰ عدد 910.000
۵۰۰ عدد 1.150.000 ۱۰۰۰ عدد 2.250.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 160.000 ۱۰۰ عدد 285.000
۱۵۰ عدد 385.000 ۲۰۰ عدد 510.000
۳۰۰ عدد 750.000 ۴۰۰ عدد 1.000.000
۵۰۰ عدد 1.245.000 ۱۰۰۰ عدد 2.400.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل اصلی روی CD می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 140.000 ۱۰۰ عدد 250.000
۱۵۰ عدد 365.000 ۲۰۰ عدد 485.000
۳۰۰ عدد 710.000 ۴۰۰ عدد 948.000
۵۰۰ عدد 1.190.000 ۱۰۰۰ عدد 2.290.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 175.000 ۱۰۰ عدد 305.000
۱۵۰ عدد 413.000 ۲۰۰ عدد 540.000
۳۰۰ عدد 775.000 ۴۰۰ عدد 1.030.000
۵۰۰ عدد 1.290.000 ۱۰۰۰ عدد 2.540.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل روی DVD می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی لیبل و کاور سی دی

  • هزینه طراحی لیبل CD یا طرح روی سی دی یا دی وی دی 3۵۰۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه طراحی کاور سی دی یا دی وی دی 4۰۰۰۰ تومان می باشد.