لیبل سی دی | جلد سی دی | چاپ CD و DVD | چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

لیبل سی دی: لیبل با روکش یووی می باشد که بصورت دایره ای برش خورده و آماده چسباندن روی CD یا DVD می باشد.
چاپ روی CD و DVD: چاپ مستقیم با دستگاه چاپ دیجیتال روی CD و DVD به همراه روکش یووی تا در برابر سایش ماندگاری بیشتری داشته باشد.
جلد سی دی: گلاسه با روکش یووی و یا سلفون براق در ۲ طرح متفاوت می باشد که بصورت رنگی با طرح اختصاصی شما چاپ شده و صحافی می شود و آماده تحویل می گردد.

لیبل سی دی - جلد سی دی

چاپ لیبـل سی دی با روکش یووی

دایره ای  | ۱۰۰۰ عدد | ۱۲×۱۲

زمان تحویل قیمت (تومان) قالب
۵ روزه 340.000 فایل PSD
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
  • سایر فایل ارسالی باید بصورت مربع ۱۳×۱۳ باشد که پس از ضرب قالب و برش دایره با قطر ۱۲ از آن خارج می شود.

سفارش آنلاین

چاپ جلد سی دی در دار

| ۱۰۰۰ عدد | گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی

جنس ۱۴ روزه قالب
جلد سی دی در دار 479.000 فایل PSD

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

جلد سی دی
کاور سی دی
جلد سی دی
کاور سی دی
لیبل سی دی
لیبل سی دی

چاپ و رایت CD و DVD

چاپ سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 110.000 ۱۰۰ عدد 198.000
۱۵۰ عدد 283.000 ۲۰۰ عدد 375.000
۳۰۰ عدد 530.000 ۴۰۰ عدد 695.000
۵۰۰ عدد 870.000 ۱۰۰۰ عدد 1.680.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت سی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | CD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 133.000 ۱۰۰ عدد 230.000
۱۵۰ عدد 327.000 ۲۰۰ عدد 430.000
۳۰۰ عدد 603.000 ۴۰۰ عدد 794.000
۵۰۰ عدد 985.000 ۱۰۰۰ عدد 1.850.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس CD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل اصلی روی CD می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 143.000 ۱۰۰ عدد 275.000
۱۵۰ عدد 388.000 ۲۰۰ عدد 513.000
۳۰۰ عدد 750.000 ۴۰۰ عدد 990.000
۵۰۰ عدد 1.240.000 ۱۰۰۰ عدد 2.415.000
  • تحویل ۲ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.

سفارش آنلاین

چاپ و رایت دی وی دی با روکش یووی

| چاپ دیجیتال | DVD درجه یک

تیراژ قیمت (تومان) تیراژ قیمت (تومان)
۵۰ عدد 158.000 ۱۰۰ عدد 285.000
۱۵۰ عدد 407.000 ۲۰۰ عدد 540.000
۳۰۰ عدد 780.000 ۴۰۰ عدد 1.027.000
۵۰۰ عدد 1.270.000 ۱۰۰۰ عدد 2.477.000
  • تحویل ۳ روز کاری می باشد. جنس DVD ها درجه یک می باشد. نوع چاپ دیجیتال با روکش یووی.
  • احتمال سوختگی و خرابی تا ۲% بعد از رایت وجود دارد و مشتری موظف به ارسال فایل روی DVD می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی لیبل و کاور سی دی

  • هزینه طراحی لیبل CD یا طرح روی سی دی یا دی وی دی ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه طراحی کاور سی دی یا دی وی دی ۳۰۰۰۰ تومان می باشد.