بروشور | طراحی و چاپ بروشور

بروشور – چاپ بروشور – چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ بروشور

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۷

بروشور: بروشور تبلیغاتی به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار تبلیغاتی جهت معرفی پروژه ها و شرکت ها بصورت تفکیک شده و به اختصار می باشد و همچنین یک ابزار بسیار مناسب جهت دسته بندی قیمت محصولات، خدمات و همچنین مواد غذایی در رستوران ها است. چاپ بروشور در مجموعه چاپ شاپرک در سایز، جنس و تیراژ متنوع ارائه می گردد.

چاپ بروشور
بروشور
بروشور

بروشور | سایز ۲۰×۲۹ | A4

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 287.000 307.000
۲۰۰۰ عدد 446.000 470.000 495.000
۵۰۰۰ عدد 902.000 931.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.790.000 1.848.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.654.000 2.740.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.526.000 5.217.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.217.000 5.388.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.953.000 7.181.000
۵۰.۰۰۰ عدد 8.593.000 8.875.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۲۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 367.000 390.000
۵۰۰۰ عدد 744.000 771.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.527.000 1.613.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.266.000 2.352.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.016.000 3.131.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.436.000 4.605.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.973.000 6.201.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.322.000 7.600.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۷۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 657.000 681.000
۴۰۰۰ عدد 1.088.000 1.117.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | تحریر ۸۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 222.000 242.000
۲۰۰۰ عدد 314.000 338.000 363.000
۵۰۰۰ عدد 559.000 588.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.100.000 1.158.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.646.000 1.732.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.161.000 2.275.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.222.000 3.393.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.252.000 4.478.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.303.000 5.585.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۲۹×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۱۰۰۰ عدد 736.000 779.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

بروشور | سایز ۲۹.۷×۴۲ | A3

چاپ بروشور ۲ لت یا ۳ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۲۹.۷×۴۲

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۱۰۰۰ عدد (۳لت) 572.000 602.000
۲۰۰۰ عدد (۳لت) 897.000 926.000
۱۰۰۰ عدد (۲لت) *** 770.000
۲۰۰۰ عدد (۲لت) *** 1.107.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۲۸.۸×۴۲

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۱۰۰۰ عدد 1.518.000 1.611.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

بروشور | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 158.000 172.000
۲۰۰۰ عدد 242.000 262.000 281.000
۵۰۰۰ عدد 490.000 514.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۲۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 208.000 226.000
۵۰۰۰ عدد 409.000 432.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۷۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه
۲۰۰۰ عدد 330.000 350.000
۴۰۰۰ عدد 580.000 605.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۳۰۰ گرم | سایز باز ۱۴.۵×۲۰

تیراژ ۱۰ روزه ۵ روزه ۲ روزه
۱۰۰۰ عدد 457.000 484.000 520.000
 • دریافت سفارش ۲ روزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل ۲ روز بعد ساعت ۱۲
 • روکش سلفون به صورت مات و براق امکان پذیر می باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد بوده و قیمت ها به تومان می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی بروشور

 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما انجام می شود و طرح اولیه برای شما ارسال می کردد. در صورتی که کلیت طرح اولیه را پذیرفتید می توانید تا ۳ بار روی همان طرح ویرایش دهید. در صورتی که طرح اولیه مورد پسند نباشد تا ۲ بار دیگر و با توجه به خواسته های شما طرح جدید ارسال می گردد.
طراحی اختصاصی بروشور
سایز A4
۵۰.۰۰۰ تومان
سایز A3
۷۵٫۰۰۰ تومان
سایز A5
۴۰٫۰۰۰ تومان
کارت ویزیت برش خاص