تقویم دیواری چوبی ۱۳۹۷

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۷۳۰۰ تومان

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۷۳۰۰ تومان

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۷۳۰۰ تومان

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۸۱۰۰ تومان

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۸۱۰۰ تومان

۱۳ برگی – چوبی – کاور پارچه ای

۸۱۰۰ تومان

  • حداقل تعداد سفارش تقویم دیواری چوبی ۳۰ عدد می باشد.
  • هزینه طراحی کلیشه فضای تبلیغات : ۱۵.۰۰۰ تومان
  • زمان تحویل ۳ تا ۵ روز کاری
  • هزینه چاپ لیزر روی پلاک طلایی و چسباندن قسمت پایین تقویم : هر ۱۰۰ عدد ۸۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه چاپ لیزر مستقیم روی چوب : هر ۱۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ تومان