چاپ کارت ویزیت انتخاباتی – سایز 4.8×8.5 دورصاف

سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 940.000 1.250.000
20.000 عدد 1.045.000 1.360.000
30.000 عدد 1.290.000 1.600.000
40.000 عدد 1.500.000 1.810.000
45.000 عدد 1.650.000 1.960.000
60.000 عدد 1.960.000 2.270.000
75.000 عدد 2.360.000 2.670.000
80.000 عدد 2.430.000 2.740.000
90.000 عدد 2.740.000 3.150.000
100.000 عدد 2.940.000 3.350.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 200 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 1.040.000 1.350.000
20.000 عدد 1.175.000 1.490.000
30.000 عدد 1.480.000 1.790.000
40.000 عدد 1.750.000 2.060.000
45.000 عدد 1.940.000 2.250.000
60.000 عدد 2.340.000 2.640.000
75.000 عدد 2.830.000 3.140.000
80.000 عدد 2.920.000 3.230.000
90.000 عدد 3.320.000 3.730.000
100.000 عدد 3.680.000 4.090.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 250 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 1.135.000 1.445.000
20.000 عدد 1.300.000 1.620.000
30.000 عدد 1.680.000 1.990.000
40.000 عدد 1.990.000 2.300.000
45.000 عدد 2.225.000 2.535.000
60.000 عدد 2.710.000 3.020.000
75.000 عدد 3.320.000 3.630.000
80.000 عدد 3.430.000 3.730.000
90.000 عدد 3.890.000 4.300.000
100.000 عدد 4.190.000 4.600.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 300 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.

چاپ کارت ویزیت انتخاباتی – سایز 9.6×8.5 دورصاف

سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 1.292.000 1.602.000
20.000 عدد 1.500.000 1.810.000
30.000 عدد 1.955.000 2.265.000
40.000 عدد 2.430.000 2.770.000
45.000 عدد 2.680.000 3.030.000
60.000 عدد 3.430.000 3.770.000
75.000 عدد 4.180.000 4.520.000
80.000 عدد 4.430.000 4.770.000
90.000 عدد 4.925.000 5.355.000
100.000 عدد 5.430.000 5.860.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 200 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 1.450.000 1.850.000
20.000 عدد 1.720.000 2.120.000
30.000 عدد 2.400.000 2.800.000
40.000 عدد 2.980.000 3.380.000
45.000 عدد 3.300.000 3.750.000
60.000 عدد 4.200.000 4.650.000
75.000 عدد 5.260.000 5.710.000
80.000 عدد 5.450.000 5.900.000
90.000 عدد 6.100.000 6.550.000
100.000 عدد 6.720.000 7.170.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 250 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز یکرو (تومان) دورو (تومان)
15000 عدد 1.730.000 1.830.000
20.000 عدد 2.040.000 2.140.000
30.000 عدد 2.810.000 2.960.000
40.000 عدد 3.500.000 3.700.000
45.000 عدد 3.980.000 4.320.000
60.000 عدد 5.040.000 5.370.000
75.000 عدد 5.910.000 6.240.000
80.000 عدد 6.550.000 6.890.000
90.000 عدد 7.840.000 8.310.000
100.000 عدد 8.420.000 8.890.000

مشخصات کارت ویزیت انتخاباتی:

 • زمان تحویل: زمان تحویل 2 روز کاری می باشد در صورتی که قبل از ساعت 10 صبح روزهای کاری ثبت شود.
 • جنس: گلاسه 300 گرم با چاپ رنگی و بدون روکش می باشد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات