چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 85.000 118.000 95.000 128.000
۲۰۰۰ عدد 138.000 176.000 153.000 190.000
۵۰۰۰ عدد 280.000 322.000 311.000 355.000
۱۰.۰۰۰ عدد 584.000 672.000 622.000 710.000
۱۵.۰۰۰ عدد 866.000 998.000 924.000 1.055.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.143.000 1.316.000 1.218.000 1.391.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.697.000 1.953.000 1.808.000 2.065.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.238.000 2.576.000 2.385.000 2.723.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.766.000 3.185.000 2.949.000 3.367.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 72.000 105.000
۲۰۰۰ عدد 113.000 150.000
۵۰۰۰ عدد 228.000 272.000
۱۰.۰۰۰ عدد 455.000 544.000
۱۵.۰۰۰ عدد 675.000 807.000
۲۰.۰۰۰ عدد 891.000 1.065.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.322.000 1.580.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.744.000 2.083.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.157.000 2.575.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 145.000 176.000 155.000 185.000
۲۰۰۰ عدد 258.000 294.000 273.000 308.000
۵۰۰۰ عدد 594.000 636.000 613.000 656.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.188.000 1.273.000 1.227.000 1.311.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.765.000 1.890.000 1.821.000 1.947.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.327.000 2.493.000 2.403.000 2.568.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.455.000 3.700.000 3.566.000 3.811.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.556.000 4.880.000 4.703.000 5.027.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.633.000 6.034.000 5.815.000 6.215.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)