چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 142.000 198.000 152.000 207.000
۲۰۰۰ عدد 230.000 296.000 245.000 310.000
۵۰۰۰ عدد 479.000 559.000 498.000 578.000
۱۰.۰۰۰ عدد 949.000 1.106.000 986.000 1.144.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.422.000 1.659.000 1.480.000 1.716.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.877.000 2.189.000 1.952.000 2.264.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.815.000 3.283.000 2.927.000 3.396.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.713.000 4.331.000 3.862.000 4.479.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.591.000 5.355.000 4.775.000 5.539.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 130.000 188.000
۲۰۰۰ عدد 204.000 272.000
۵۰۰۰ عدد 408.000 491.000
۱۰.۰۰۰ عدد 808.000 971.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.212.000 1.457.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.598.000 1.922.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.397.000 2.883.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.162.000 3.802.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.910.000 4.702.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 193.000 249.000 195.000 258.000
۲۰۰۰ عدد 332.000 397.000 347.000 412.000
۵۰۰۰ عدد 733.000 812.000 753.000 831.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.452.000 1.608.000 1.490.000 1.646.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.178.000 2.412.000 2.235.000 2.468.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.873.000 3.181.000 2.948.000 3.257.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.309.000 4.772.000 4.422.000 4.885.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.685.000 6.295.000 5.833.000 6.445.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.029.000 7.784.000 7.213.000 7.968.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)