چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 65.000 108.000 89.000 118.000
۲۰۰۰ عدد 131.000 164.000 145.000 179.000
۵۰۰۰ عدد 277.000 317.000 297.000 336.000
۱۰.۰۰۰ عدد 555.000 634.000 593.000 672.000
۱۵.۰۰۰ عدد 824.000 941.000 881.000 998.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.087.000 1.241.000 1.162.000 1.316.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.613.000 1.842.000 1.725.000 1.953.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.127.000 2.429.000 2.275.000 2.576.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.630.000 3.030.000 2.812.000 3.185.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 66.000 97.000
۲۰۰۰ عدد 103.000 138.000
۵۰۰۰ عدد 215.000 259.000
۱۰.۰۰۰ عدد 413.000 497.000
۱۵.۰۰۰ عدد 613.000 738.000
۲۰.۰۰۰ عدد 809.000 974.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.200.000 1.445.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.583.000 1.906.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.957.000 2.357.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 131.000 160.000 140.000 170.000
۲۰۰۰ عدد 233.000 267.000 248.000 281.000
۵۰۰۰ عدد 534.000 574.000 553.000 593.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.068.000 1.149.000 1.106.000 1.187.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.585.000 1.705.000 1.642.000 1.761.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.091.000 2.249.000 2.166.000 2.324.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.103.000 3.337.000 3.215.000 3.449.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.092.000 4.401.000 4.240.000 4.549.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.060.000 5.442.000 5.242.000 5.624.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)