چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 140.000 194.000 150.000 204.000
۲۰۰۰ عدد 228.000 292.000 243.000 306.000
۵۰۰۰ عدد 477.000 555.000 496.000 574.000
۱۰.۰۰۰ عدد 954.000 1.109.000 992.000 1.148.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.416.000 1.647.000 1.473.000 1.704.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.868.000 2.173.000 1.943.000 2.248.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.773.000 3.225.000 2.884.000 3.336.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.657.000 4.254.000 3.805.000 4.401.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.522.000 5.259.000 4.704.000 5.441.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 128.000 184.000
۲۰۰۰ عدد 202.000 268.000
۵۰۰۰ عدد 406.000 487.000
۱۰.۰۰۰ عدد 812.000 973.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.205.000 1.444.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.590.000 1.906.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.360.000 2.829.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.113.000 3.731.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.849.000 4.613.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 186.000 240.000 194.000 250.000
۲۰۰۰ عدد 321.000 384.000 335.000 398.000
۵۰۰۰ عدد 718.000 786.000 728.000 805.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.416.000 1.572.000 1.455.000 1.610.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.103.000 2.334.000 2.160.000 2.391.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.774.000 3.079.000 2.850.000 3.154.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.118.000 4.570.000 4.229.000 4.681.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.431.000 6.027.000 5.578.000 6.175.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.715.000 7.452.000 6.897.000 7.634.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)