چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 93.000 126.000 108.000 141.000
۲۰۰۰ عدد 155.000 193.000 175.000 212.000
۵۰۰۰ عدد 334.000 375.000 357.000 400.000
۱۰.۰۰۰ عدد 666.000 751.000 714.000 799.000
۱۵.۰۰۰ عدد 999.000 1.126.000 1.071.000 1.198.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.319.000 1.486.000 1.414.000 1.581.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.957.000 2.205.000 2.098.000 2.346.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.582.000 2.909.000 2.768.000 3.095.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.192.000 3.597.000 3.422.000 3.827.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 71.000 104.000
۲۰۰۰ عدد 111.000 148.000
۵۰۰۰ عدد 221.000 262.000
۱۰.۰۰۰ عدد 442.000 524.000
۱۵.۰۰۰ عدد 662.000 786.000
۲۰.۰۰۰ عدد 874.000 1.037.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.297.000 1.540.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.711.000 2.031.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.116.000 2.512.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 109.000 141.000 123.000 154.000
۲۰۰۰ عدد 186.000 223.000 206.000 242.000
۵۰۰۰ عدد 414.000 454.000 438.000 478.000
۱۰.۰۰۰ عدد 828.000 908.000 876.000 956.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.241.000 1.362.000 1.313.000 1.434.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.638.000 1.797.000 1.733.000 1.892.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.431.000 2.668.000 2.572.000 2.809.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.207.000 3.519.000 3.393.000 3.705.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.965.000 4.352.000 4.195.000 4.582.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)