چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 115.000 156.000 125.000 165.000
۲۰۰۰ عدد 188.000 233.000 203.000 248.000
۵۰۰۰ عدد 404.000 462.000 423.000 481.000
۱۰.۰۰۰ عدد 808.000 924.000 847.000 962.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.200.000 1.371.000 1.257.000 1.428.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.583.000 1.810.000 1.659.000 1.884.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.350.000 2.684.000 2.461.000 2.796.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.099.000 3.540.000 3.246.000 3.688.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.832.000 4.377.000 4.013.000 4.559.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 106.000 146.000
۲۰۰۰ عدد 169.000 213.000
۵۰۰۰ عدد 356.000 413.000
۱۰.۰۰۰ عدد 713.000 826.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.058.000 1.226.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.395.000 1.617.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.071.000 2.400.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.731.000 3.165.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.376.000 3.913.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 161.000 200.000 171.000 209.000
۲۰۰۰ عدد 282.000 325.000 296.000 340.000
۵۰۰۰ عدد 642.000 697.000 661.000 716.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.285.000 1.394.000 1.323.000 1.433.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.907.000 2.070.000 1.964.000 2.126.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.515.000 2.730.000 2.590.000 2.805.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.733.000 4.051.000 3.845.000 4.163.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.924.000 5.344.000 5.072.000 5.491.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.088.000 6.607.000 6.270.000 6.789.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)