چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 65.000 89.000 70.000 94.000
۲۰۰۰ عدد 106.000 132.000 115.000 142.000
۵۰۰۰ عدد 227.000 260.000 241.000 275.000
۱۰.۰۰۰ عدد 453.000 521.000 482.000 549.000
۱۵.۰۰۰ عدد 673.000 773.000 716.000 815.000
۲۰.۰۰۰ عدد 888.000 1.019.000 944.000 1.076.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.317.000 1.512.000 1.400.000 1.596.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.737.000 1.995.000 1.847.000 2.105.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.148.000 2.466.000 2.284.000 2.603.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 0 0
۲۰۰۰ عدد 0 0
۵۰۰۰ عدد 0 0
۱۰.۰۰۰ عدد 0 0
۱۵.۰۰۰ عدد 0 0
۲۰.۰۰۰ عدد 0 0
۳۰.۰۰۰ عدد 0 0
۴۰.۰۰۰ عدد 0 0
۵۰.۰۰۰ عدد 0 0
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 87.000 112.000 92.000 117.000
۲۰۰۰ عدد 151.000 178.000 160.000 187.000
۵۰۰۰ عدد 339.000 372.000 353.000 387.000
۱۰.۰۰۰ عدد 678.000 745.000 707.000 774.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.006.000 1.106.000 1.049.000 1.149.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.327.000 1.459.000 1.384.000 1.515.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.970.000 2.165.000 2.054.000 2.249.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.598.000 2.856.000 2.709.000 2.966.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.212.000 3.531.000 3.349.000 3.668.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)