چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 70.000 97.000 75.000 102.000
۲۰۰۰ عدد 114.000 146.000 124.000 156.000
۵۰۰۰ عدد 239.000 277.000 253.000 292.000
۱۰.۰۰۰ عدد 478.000 554.000 506.000 583.000
۱۵.۰۰۰ عدد 709.000 823.000 752.000 866.000
۲۰.۰۰۰ عدد 936.000 1.086.000 9.926.000 1.143.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.389.000 1.612.000 1.473.000 1.696.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.832.000 2.127.000 1.943.000 2.237.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.265.000 2.629.000 2.402.000 2.766.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 63.000 92.000
۲۰۰۰ عدد 101.000 134.000
۵۰۰۰ عدد 204.000 244.000
۱۰.۰۰۰ عدد 407.000 487.000
۱۵.۰۰۰ عدد 604.000 723.000
۲۰.۰۰۰ عدد 797.000 955.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.182.000 1.417.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.560.000 1.869.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.929.000 2.311.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 93.000 120.000 98.000 125.000
۲۰۰۰ عدد 160.000 192.000 170.000 202.000
۵۰۰۰ عدد 354.000 393.000 369.000 407.000
۱۰.۰۰۰ عدد 708.000 785.000 737.000 814.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.051.000 1.165.000 1.094.000 1.208.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.387.000 1.537.000 1.443.000 1.594.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.059.000 2.282.000 2.142.000 2.365.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.715.000 3.010.000 2.826.000 3.120.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.357.000 3.721.000 3.494.000 3.858.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)