چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 48.000 63.000 56.000 73.000
۲۰۰۰ عدد 78.000 97.000 92.000 112.000
۵۰۰۰ عدد 167.000 188.000 186.000 208.000
۱۰.۰۰۰ عدد 334.000 376.000 372.000 415.000
۱۵.۰۰۰ عدد 501.000 564.000 559.000 622.000
۲۰.۰۰۰ عدد 661.000 745.000 737.000 821.000
۳۰.۰۰۰ عدد 981.000 1.105.000 1.094.000 1.218.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.295.000 1.458.000 1.443.000 1.607.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.601.000 1.803.000 1.785.000 1.987.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 36.000 51.000
۲۰۰۰ عدد 55.000 74.000
۵۰۰۰ عدد 111.000 132.000
۱۰.۰۰۰ عدد 221.000 263.000
۱۵.۰۰۰ عدد 331.000 395.000
۲۰.۰۰۰ عدد 437.000 521.000
۳۰.۰۰۰ عدد 649.000 773.000
۴۰.۰۰۰ عدد 856.000 1.019.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.058.000 1.260.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 53.000 70.000 63.000 80.000
۲۰۰۰ عدد 93.000 112.000 108.000 126.000
۵۰۰۰ عدد 208.000 228.000 227.000 247.000
۱۰.۰۰۰ عدد 415.000 455.000 453.000 493.000
۱۵.۰۰۰ عدد 622.000 683.000 680.000 740.000
۲۰.۰۰۰ عدد 821.000 901.000 897.000 977.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.218.000 1.337.000 1.331.000 1.449.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.607.000 1.763.000 1.756.000 1.912.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.987.000 2.180.000 2.171.000 2.364.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)