چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 71.000 99.000 76.000 104.000
۲۰۰۰ عدد 115.000 148.000 125.000 157.000
۵۰۰۰ عدد 240.000 279.000 254.000 294.000
۱۰.۰۰۰ عدد 475.000 553.000 504.000 582.000
۱۵.۰۰۰ عدد 713.000 830.000 756.000 872.000
۲۰.۰۰۰ عدد 940.000 1.095.000 997.000 1.151.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.410.000 1.642.000 1.495.000 1.726.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.860.000 2.166.000 1.972.000 2.277.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.300.000 2.678.000 2.438.000 2.816.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 64.000 94.000
۲۰۰۰ عدد 102.000 136.000
۵۰۰۰ عدد 204.000 246.000
۱۰.۰۰۰ عدد 405.000 487.000
۱۵.۰۰۰ عدد 608.000 730.000
۲۰.۰۰۰ عدد 801.000 963.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.202.000 1.444.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.585.000 1.905.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.960.000 2.355.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 96.000 125.000 101.000 130.000
۲۰۰۰ عدد 166.000 199.000 176.000 208.000
۵۰۰۰ عدد 367.000 406.000 381.000 420.000
۱۰.۰۰۰ عدد 726.000 804.000 755.000 832.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.089.000 1.206.000 1.132.000 1.249.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.437.000 1.591.000 1.493.000 1.647.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.155.000 2.386.000 2.240.000 2.471.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.843.000 3.148.000 2.954.000 3.259.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.515.000 3.892.000 3.653.000 4.030.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)