چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 32.000 43.000 41.000 53.000
۲۰۰۰ عدد 49.000 65.000 63.000 80.000
۵۰۰۰ عدد 112.000 127.000 132.000 146.000
۱۰.۰۰۰ عدد 296.000 349.000 334.000 388.000
۱۵.۰۰۰ عدد 519.000 639.000 576.000 696.000
۲۰.۰۰۰ عدد 685.000 843.000 760.000 918.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.016.000 1.250.000 1.128.000 1.362.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.340.000 1.649.000 1.487.000 1.796.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.656.000 2.039.000 1.838.000 2.221.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 26.000 38.000
۲۰۰۰ عدد 41.000 58.000
۵۰۰۰ عدد 84.000 99.000
۱۰.۰۰۰ عدد 247.000 303.000
۱۵.۰۰۰ عدد 367.000 450.000
۲۰.۰۰۰ عدد 485.000 594.000
۳۰.۰۰۰ عدد 719.000 881.000
۴۰.۰۰۰ عدد 949.000 1.162.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.173.000 1.437.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 47.000 60.000 57.000 69.000
۲۰۰۰ عدد 110.000 130.000 125.000 144.000
۵۰۰۰ عدد 269.000 283.000 288.000 302.000
۱۰.۰۰۰ عدد 549.000 603.000 588.000 641.000
۱۵.۰۰۰ عدد 815.000 895.000 872.000 952.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.076.000 1.181.000 1.151.000 1.256.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.596.000 1.752.000 1.708.000 1.864.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.105.000 2.311.000 2.252.000 2.458.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.603.000 2.858.000 2.785.000 3.040.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)