چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 53.000 72.000 58.000 77.000
۲۰۰۰ عدد 84.000 107.000 93.000 116.000
۵۰۰۰ عدد 177.000 205.000 191.000 211.000
۱۰.۰۰۰ عدد 353.000 410.000 382.000 439.000
۱۵.۰۰۰ عدد 524.000 609.000 567.000 652.000
۲۰.۰۰۰ عدد 691.000 804.000 748.000 861.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.026.000 1.194.000 1.110.000 1.277.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.354.000 1.575.000 1.464.000 1.685.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.674.000 1.947.000 1.810.000 2.083.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 48.000 67.000
۲۰۰۰ عدد 74.000 97.000
۵۰۰۰ عدد 153.000 174.000
۱۰.۰۰۰ عدد 305.000 382.000
۱۵.۰۰۰ عدد 453.000 538.000
۲۰.۰۰۰ عدد 597.000 710.000
۳۰.۰۰۰ عدد 887.000 1.054.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.170.000 1.391.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.446.000 1.719.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 81.000 100.000 85.000 105.000
۲۰۰۰ عدد 141.000 162.000 151.000 172.000
۵۰۰۰ عدد 322.000 348.000 336.000 363.000
۱۰.۰۰۰ عدد 644.000 697.000 672.000 726.000
۱۵.۰۰۰ عدد 955.000 1.035.000 998.000 1.077.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.260.000 1.365.000 1.316.000 1.421.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.870.000 2.026.000 1.953.000 2.110.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.466.000 2.672.000 2.576.000 2.782.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.049.000 3.304.000 3.185.000 3.440.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)