چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 39.000 55.000 44.000 60.000
۲۰۰۰ عدد 65.000 83.000 75.000 92.000
۵۰۰۰ عدد 138.000 158.000 153.000 173.000
۱۰.۰۰۰ عدد 277.000 317.000 305.000 346.000
۱۵.۰۰۰ عدد 410.000 470.000 453.000 513.000
۲۰.۰۰۰ عدد 542.000 621.000 598.000 677.000
۳۰.۰۰۰ عدد 804.000 921.000 887.000 1.005.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.060.000 1.215.000 1.170.000 1.325.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.311.000 1.502.000 1.447.000 1.638.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 33.000 49.000
۲۰۰۰ عدد 52.000 69.000
۵۰۰۰ عدد 107.000 129.000
۱۰.۰۰۰ عدد 206.000 248.000
۱۵.۰۰۰ عدد 305.000 368.000
۲۰.۰۰۰ عدد 403.000 485.000
۳۰.۰۰۰ عدد 597.000 720.000
۴۰.۰۰۰ عدد 788.000 950.000
۵۰.۰۰۰ عدد 974.000 1.174.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 65.000 80.000 70.000 84.000
۲۰۰۰ عدد 116.000 133.000 126.000 143.000
۵۰۰۰ عدد 267.000 287.000 281.000 301.000
۱۰.۰۰۰ عدد 534.000 575.000 563.000 603.000
۱۵.۰۰۰ عدد 793.000 852.000 835.000 895.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.045.000 1.125.000 1.102.000 1.181.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.552.000 1.669.000 1.635.000 1.752.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.047.000 2.201.000 2.157.000 2.311.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.530.000 2.721.000 2.666.000 2.858.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)