چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 39.000 55.000 44.000 60.000
۲۰۰۰ عدد 65.000 83.000 75.000 92.000
۵۰۰۰ عدد 138.000 158.000 153.000 173.000
۱۰.۰۰۰ عدد 277.000 317.000 305.000 346.000
۱۵.۰۰۰ عدد 410.000 470.000 453.000 513.000
۲۰.۰۰۰ عدد 542.000 621.000 598.000 677.000
۳۰.۰۰۰ عدد 804.000 921.000 887.000 1.005.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.060.000 1.215.000 1.170.000 1.325.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.311.000 1.502.000 1.447.000 1.638.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 33.000 49.000
۲۰۰۰ عدد 52.000 69.000
۵۰۰۰ عدد 107.000 129.000
۱۰.۰۰۰ عدد 206.000 248.000
۱۵.۰۰۰ عدد 305.000 368.000
۲۰.۰۰۰ عدد 403.000 485.000
۳۰.۰۰۰ عدد 597.000 720.000
۴۰.۰۰۰ عدد 788.000 950.000
۵۰.۰۰۰ عدد 974.000 1.174.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان