چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 48.000 63.000 56.000 73.000
۲۰۰۰ عدد 78.000 97.000 92.000 112.000
۵۰۰۰ عدد 167.000 188.000 186.000 208.000
۱۰.۰۰۰ عدد 334.000 376.000 372.000 415.000
۱۵.۰۰۰ عدد 501.000 564.000 559.000 622.000
۲۰.۰۰۰ عدد 661.000 745.000 737.000 821.000
۳۰.۰۰۰ عدد 981.000 1.105.000 1.094.000 1.218.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.295.000 1.458.000 1.443.000 1.607.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.601.000 1.803.000 1.785.000 1.987.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 36.000 51.000
۲۰۰۰ عدد 55.000 74.000
۵۰۰۰ عدد 111.000 132.000
۱۰.۰۰۰ عدد 221.000 263.000
۱۵.۰۰۰ عدد 331.000 395.000
۲۰.۰۰۰ عدد 437.000 521.000
۳۰.۰۰۰ عدد 649.000 773.000
۴۰.۰۰۰ عدد 856.000 1.019.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.058.000 1.260.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان