چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 42.000 59.000 47.000 63.000
۲۰۰۰ عدد 69.000 88.000 79.000 98.000
۵۰۰۰ عدد 140.000 161.000 160.000 182.000
۱۰.۰۰۰ عدد 292.000 336.000 321.000 365.000
۱۵.۰۰۰ عدد 433.000 500.000 476.000 542.000
۲۰.۰۰۰ عدد 572.000 658.000 628.000 715.000
۳۰.۰۰۰ عدد 848.000 977.000 932.000 1.060.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.119.000 1.288.000 1.230.000 1.399.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.383.000 1.593.000 1.520.000 1.729.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 36.000 53.000
۲۰۰۰ عدد 57.000 75.000
۵۰۰۰ عدد 114.000 136.000
۱۰.۰۰۰ عدد 229.000 273.000
۱۵.۰۰۰ عدد 339.000 405.000
۲۰.۰۰۰ عدد 448.000 534.000
۳۰.۰۰۰ عدد 665.000 792.000
۴۰.۰۰۰ عدد 876.000 1.045.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.083.000 1.292.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان