چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 51.000 69.000 60.000 79.000
۲۰۰۰ عدد 85.000 105.000 98.000 120.000
۵۰۰۰ عدد 181.000 204.000 201.000 223.000
۱۰.۰۰۰ عدد 359.000 403.000 397.000 441.000
۱۵.۰۰۰ عدد 536.000 602.000 593.000 658.000
۲۰.۰۰۰ عدد 722.000 810.000 799.000 887.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.072.000 1.202.000 1.185.000 1.315.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.429.000 1.603.000 1.580.000 1.754.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.768.000 1.983.000 1.955.000 2.170.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 38.000 58.000
۲۰۰۰ عدد 61.000 82.000
۵۰۰۰ عدد 120.000 144.000
۱۰.۰۰۰ عدد 238.000 286.000
۱۵.۰۰۰ عدد 354.000 426.000
۲۰.۰۰۰ عدد 478.000 573.000
۳۰.۰۰۰ عدد 709.000 851.000
۴۰.۰۰۰ عدد 945.000 1.134.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.169.000 1.403.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان