چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 58.000 78.000 62.000 83.000
۲۰۰۰ عدد 94.000 116.000 104.000 126.000
۵۰۰۰ عدد 203.000 230.000 217.000 245.000
۱۰.۰۰۰ عدد 405.000 461.000 434.000 490.000
۱۵.۰۰۰ عدد 602.000 684.000 645.000 727.000
۲۰.۰۰۰ عدد 794.000 903.000 850.000 959.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.177.000 1.340.000 1.262.000 1.423.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.553.000 1.767.000 1.664.000 1.877.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.920.000 2.184.000 2.057.000 2.321.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 53.000 73.000
۲۰۰۰ عدد 84.000 107.000
۵۰۰۰ عدد 178.000 206.000
۱۰.۰۰۰ عدد 355.000 413.000
۱۵.۰۰۰ عدد 528.000 613.000
۲۰.۰۰۰ عدد 696.000 809.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.033.000 1.200.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.362.000 1.583.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.684.000 1.957.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان