چاپ یادداشت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 70.000 97.000 75.000 102.000
۲۰۰۰ عدد 114.000 146.000 124.000 156.000
۵۰۰۰ عدد 239.000 277.000 253.000 292.000
۱۰.۰۰۰ عدد 478.000 554.000 506.000 583.000
۱۵.۰۰۰ عدد 709.000 823.000 752.000 866.000
۲۰.۰۰۰ عدد 936.000 1.086.000 9.926.000 1.143.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.389.000 1.612.000 1.473.000 1.696.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.832.000 2.127.000 1.943.000 2.237.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.265.000 2.629.000 2.402.000 2.766.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 63.000 92.000
۲۰۰۰ عدد 101.000 134.000
۵۰۰۰ عدد 204.000 244.000
۱۰.۰۰۰ عدد 407.000 487.000
۱۵.۰۰۰ عدد 604.000 723.000
۲۰.۰۰۰ عدد 797.000 955.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.182.000 1.417.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.560.000 1.869.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.929.000 2.311.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

هزینه سرچسب:
10.000 عدد : 20.000 تومان  |  15.000 عدد : 25.000 تومان  |  20.000 عدد : 40.000 تومان
30.000 عدد : 50.000 تومان  |  40.000 عدد : 60.000 تومان  |  50.000 عدد : 70.000 تومان