توجه: لیبل و محصولاتی که بصورت تمام لاتین و یا زبان های غیر فارسی می باشد و لیبل هایی که مربوط به تولید مواد غذایی و تولیدات مواد شیمیایی و صنعتی می باشد، همگی نیاز به مجوز از سازمان مربوطه را دارند. در صورت ثبت سفارش محصولی که مجوز مربوطه را ندارد هزینه پرداخت شده در حساب کاربری شما بستانکار شده و در سفارش بعدی می توانید استفاده کنید. در صورت درخواست به عودت وجه ۱۰% از مبلغ کل کسر و مابقی عودت می گردد. همچنین چاپ سفارش مربوط به فال قهوه، تتو و طرح هایی که از بانوان با لباس باز استفاده شده غیر ممکن می باشد.

توجه: آخرین زمان ارسال سفارش ها به باربری و تیپاکس، شنبه 25 اسفند می باشد. پس از این تاریخ، همکاران عزیز موظف می باشند خودشان با پیک هماهنگ کرده و هزینه پیک جداگانه پرداخت نمایند تا کارشان را به ترمینال و یا باربری مد نظر خودشان تحویل دهند. همکاران می توانند با پیک مورد اعتماد چاپ شاپرک به شماره 77683139 هماهنگ نمایند.