ارگانایزر چــــرم
ارگانایــــزر چــــرم
کد ارگانایزر قیمت هر عدد (تومان)
R96-263 ۳۱۰۰۰
R96-264 ۲۶۰۰۰
R96-265 ۲۴۵۰۰
R96-266 ۲۸۵۰۰
R96-267 ۲۸۵۰۰
R96-268 ۲۸۵۰۰
R96-269 ۲۸۵۰۰
R96-270 ۲۸۵۰۰
R96-271 ۲۸۵۰۰
R96-272 ۲۸۵۰۰
R96-274 ۲۸۵۰۰
R96-275 ۳۳۰۰۰
R96-276 ۲۴۵۰۰
R96-601 ۳۱۰۰۰
R96-602 ۳۲۰۰۰
R96-603 ۲۸۵۰۰
R96-604 ۲۸۵۰۰
R96-605 ۲۸۵۰۰
R96-606 ۲۶۰۰۰
جعبه فانتزی کد R96-611 ۴۳۰۰
جعبه فانتزی کد R96-612 ۵۶۰۰
خدمات
ساخت کلیشه ۵ سانتی
۶۰٫۰۰۰ تومان
ساخت کلیشه ۵ تا ۱۰ سانت ۹۰٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب طلا یا نقره تا ۱۰۰ عدد
۳۵٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب طلاکوب / نقره کوب هر عدد بیشتر از ۱۰۰ عدد
۳۵۰ تومان
هزینه داغکوب تا ۱۰۰ عدد ۴۵٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب داغکوب هر عدد بیشتر از ۱۰۰ عدد ۴۵۰ تومان
هزینه طراحی کلیشه
۱۰۰۰۰ تومان

حداقل تیراژ ۱۰ عدد