تقویم رومیزی ۱۳۹۷

۷۳۰۰ تومان

۹۶۰۰ تومان

۸۹۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۲۷۰۰ تومان

۲۷۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۳۲۰۰ تومان

۲۷۰۰ تومان

  • حداقل تعداد سفارش تقویم رومیزی ۲۰ عدد می باشد.
  • هزینه طراحی کلیشه فضای تبلیغات : ۱۵.۰۰۰ تومان
  • زمان تحویل ۳ تا ۵ روز کاری
  • هزینه ساخت کلیشه تا سایز ۴×۶ : ۶۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طلاکوب تا ۱۰۰ عدد : ۷۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طلاکوب تیراژ بالای ۱۰۰ عدد : هر عدد ۵۵۰ تومان
  • برای تقویم های رومیزی با پایه چوبی ( کد ۹۷۱۶ – ۹۷۱۷ – ۹۷۱۵ ) هزینه حک روی پلاک طلایی و چسباندن روی پایه تقویم و یا لیزر مستقیم روی پایه چوبی هر ۵۰ عدد : ۷۵۰۰۰ تومان