انواع جلد های سالنامه (سری B)
طرح صفحات داخلی سالنامه (سری B)
طرح صفحات گلاسه ابتدای سالنامه (سری B)

در تیراژ های پایین، صفحات ابتدایی بصورت رندوم خواهد بود و در تیراژ های بالای ۵۰۰ عدد امکان انتخاب طرح صفحات ابتدایی وجود دارد.

تعرفه قیمت سررسید ۱۳۹۶

سررسید ۲ روز در یک صفحه | جلد هارد سلفون | سایز وزیری | صحافی دوخت
قیمت هر عدد ۵۳۵۰ تومان
سررسید تک روز | پنجشنبه و جمعه با هم | جلد هارد سلفون | سایز وزیری | صحافی دوخت
قیمت هر عدد ۶۷۰۰ تومان
سررسید تک روز | پنجشنبه و جمعه جدا | جلد هارد سلفون | سایز وزیری | صحافی دوخت
قیمت هر عدد ۷۱۰۰ تومان
هزینه خدمات ویژه سالنامه (تومان)
ساخت کلیشه ۵ سانتی ۶۰۰۰۰
ساخت کلیشه ۱۰ سانتی ۹۰۰۰۰
هزینه طلاکوب یا نقره کوب هر عدد ۳۵۰
۴ صفحه تبلیغاتی اختصاصی گلاسه ابتدای سررسید
تیراژ ۲۰۰ تا ۵۰۰ عدد(زیر ۲۰۰ عدد لت اضافه نمی شود)
هر عدد ۱۷۰۰
۴ صفحه تبلیغاتی اختصاصی گلاسه ابتدای سررسید
تیراژ ۵۰۰ تا ۱۰۰ عدد
هر عدد ۱۲۵۰
۸ صفحه تبلیغاتی اختصاصی گلاسه ابتدای سررسید
تیراژ ۲۰۰ تا ۵۰۰ عدد(زیر ۲۰۰ عدد لت اضافه نمی شود)
هر عدد ۲۸۵۰
۸ صفحه تبلیغاتی اختصاصی گلاسه ابتدای سررسید
تیراژ ۵۰۰ تا ۱۰۰ عدد
هر عدد ۱۶۵۰
جلد اختصاصی ( تیراژ ۵۰۰ عدد به بالا) هر عدد ۱۲۰۰
ترام اختصاصی ( تیراژ ۵۰۰ عدد به بالا) هر عدد ۹۸۰
هزینه طراحی کلیشه ۱۰۰۰۰
هزینه طراحی ۴ صفحه تبلیغاتی ۴۵۰۰۰
هزینه طراحی ۸ صفحه تبلیغاتی ۸۰۰۰۰
هزینه طراحی جلد اختصاصی ۴۰۰۰۰

حداقل تیراژ ۲۰ عدد