سالنامه و سررسید ۱۳۹۷

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

رقعی – ارگانایزر – هفتگی و یادداشت

۱۲۰۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه

۸۸۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۰۵۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۶۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۷۰۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۰۵۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۰۵۰۰ تومان

سایز وزیری – هر روز در یک صفحه

۱۰۵۰۰ تومان

سایز رقعی – هر روز در یک صفحه

۱۱۳۰۰ تومان

رقعی – ارگانایزر – هفتگی و یادداشت

۱۲۰۰۰ تومان

سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه

۸۸۰۰ تومان

سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه

۸۱۰۰ تومان

نمونه چاپ تبلیغات

چاپ مستقیم روی سالنامه

داغکوب روی سالنامه

پچ تبلیغاتی اختصاصی

پچ تبلیغاتی اختصاصی

چاپ مستقیم روی سالنامه

چاپ مستقیم روی سالنامه

  • حداقل تعداد سفارش سالنامه ۳۰ عدد می باشد.
  • هزینه طراحی کلیشه فضای تبلیغات : ۱۵.۰۰۰ تومان
  • زمان تحویل ۳ تا ۵ روز کاری
  • هزینه ساخت کلیشه تا سایز ۴×۶ : ۵۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه داغکوب، طلاکوب، لیزر تا ۱۰۰ عدد : ۶۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه داغکوب، طلاکوب، لیزر تیراژ بالای ۱۰۰ عدد : هر عدد ۵۵۰ تومان
  • هزینه چاپ رنگی مستقیم روی سالنامه: هر ۱۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه چاپ و شخصی سازی پچ پلاستیکی وسط سالنامه : هر ۱۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه لیزر روی پچ طلایی سالنامه : هر ۱۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ تومان