تقویم دیواری 4 برگی با طرح اختصاصی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹7

تقویم دیواری: یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم و به خصوص تقویم دیواری می باشد که در ۲ نوع تک برگی و چهار برگی و در سایز و طرح ها متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود. تقویم های چاپ شده در چاپ شاپرک بصورت اختصاصی و با حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد و با طرح اختصاصی شما می باشد.

تقویم دیواری تک برگ اختصاصی

جنس 8 روزه
5۰۰ عدد 1000 عدد 2۰۰۰ عدد
گلاسه 200 گرم – 50×35
گلاسه 200 گرم – 60×30
گلاسه 200 گرم – 70×33
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه
5۰۰ عدد 1000 عدد 2۰۰۰ عدد
گلاسه 200 گرم – 50×35
گلاسه 200 گرم – 60×30
گلاسه 200 گرم – 70×33
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان

تعرفه طراحی تقویم دیواری تک برگ

  • هزینه طراحی از طرح های آماده کد دار در زیر : 3۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طراحی اختصاصی طبق خواسته شما : 5۰.۰۰۰ تومان

نمونه طرح های آماده تقویم تک برگ

کد 1

تقویم دیواری

کد 2

تقویم دیواری

کد 3

تقویم دیواری

کد 4

تقویم دیواری

کد 5

تقویم دیواری

کد 6

تقویم دیواری

کد 7

تقویم دیواری

کد 8

تقویم دیواری

کد 9

تقویم دیواری

کد 10

کد 11

تقویم دیواری

کد 12

تقویم دیواری

کد 13

تقویم دیواری

کد 14

تقویم دیواری

کد 15

تقویم دیواری