تقویم دیواری اختصاصی | با طرح اختصاصی شما | تیراژ ۱۰۰۰ عدد

سایز تقویم دیواری جنس کاغذ و روکش تیراژ ۱۰۰۰ عدد(تومان)
A3
۲۹×۴۲
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون ۳۶۰٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۱۸۸٫۰۰۰
B4
۲۴×۳۴
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون ۲۴۰٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۱۰۴٫۰۰۰
A4
۲۰×۲۹
گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون ۲۲۸٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۷۲٫۰۰۰
۳۴×۴۸ گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون ۵۰۰٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۲۱۰٫۰۰۰
۴۲×۲۴ گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون ۳۰۰٫۰۰۰
۵۰×۷۰ گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون براق ۸۴۰٫۰۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم با سلفون براق ۷۰۰٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۴۳۵٫۰۰۰
۴۵×۶۰ گلاسه ۳۰۰ گرم با سلفون براق
۷۲۰٫۰۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم با سلفون براق ۶۱۰٫۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم بدون روکش ۳۸۰٫۰۰۰

۱- شما می توانید طرح آماده خود را در سایزهای فوق ارسال نمائید تا برایتان چاپ شود.
۲- همچنین می توانید از طرح های آماده ما استفاده کنید. فضای بالای تقویم های دیواری بصورت اختصاصی قابل طراحی بوده و هزینه طراحی فضای بالای تقویم ها ۳۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
۳- همچنین در زیر ۳ طرح محتلف از طرح تقویم می باشد که می توانید هر کدام را که مد نظرتان هست را در پایین طرحتان استفاده کنید.


طرح های آماده تقویم دیواری تک برگی

طرح شماره ۱ طرح شماره ۲
طرح شماره ۳ طرح شماره ۴
طرح شماره ۵