تقویم دیواری تک برگ با طرح اختصاصی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۶

تقویم دیواری: یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم و به خصوص تقویم دیواری می باشد که در ۲ نوع تک برگی و چهار برگی و در سایز و طرح ها متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود. تقویم های چاپ شده در چاپ شاپرک بصورت اختصاصی و با حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد و با طرح اختصاصی شما می باشد.

تقویم دیواری تک برگ اختصاصی

جنس یکـروزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم —- ۱۴۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات ۲۷۰.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق ۲۷۰.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۴۱۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۸۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۵۰.۰۰۰ تومان
جنس یکـروزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم —- —- ۱۴۴.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات ۳۶۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق ۳۶۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۹۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۸۰.۰۰۰ تومان
جنس یکـروزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم —- —- ۲۳۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات ۵۵۸.۰۰۰ ۱.۱۱۶.۰۰۰ ۴۳۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق ۵۵۸.۰۰۰ ۱.۱۱۶.۰۰۰ ۴۳۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۱۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۱۰.۰۰۰ تومان
جنس ۸ روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم —- —- ۲۳۵.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات ۷۲۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق ۷۲۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰ ۵۶۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۳۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۵۰.۰۰۰ تومان
جنس یکــروزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۹۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۸۰.۰۰۰ تومان

تعرفه طراحی تقویم دیواری تک برگ

  • هزینه طراحی از طرح های آماده کد دار در زیر : ۲۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طراحی اختصاصی طبق خواسته شما : ۳۰.۰۰۰ تومان

نمونه طرح های آماده تقویم تک برگ

کـد ۲

کـد ۳

کـد ۱

کـد ۴

کـد ۵