تقویم دیواری تک برگ با طرح اختصاصی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۶

تقویم دیواری: یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم و به خصوص تقویم دیواری می باشد که در ۲ نوع تک برگی و چهار برگی و در سایز و طرح ها متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود. تقویم های چاپ شده در چاپ شاپرک بصورت اختصاصی و با حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد و با طرح اختصاصی شما می باشد.

تقویم دیواری تک برگ اختصاصی

جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 221.000 221.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 529.000 573.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 540.000 583.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 540.000 583.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۸۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۵۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 221.000 333.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 529.000 760.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 79.000 800.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 540.000 800.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۹۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۸۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 333.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 1.050.000 760.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 1.110.000 800.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 1.110.000 800.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۱۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۱۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۳۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۵۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 609.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 1.400.000 1.520.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 1.480.000 1.600.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 1.480.000 1.600.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۳۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۵۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 875.000 950.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 925.000 1.000.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 925.000 1.000.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۹۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۸۰.۰۰۰ تومان

تعرفه طراحی تقویم دیواری تک برگ

  • هزینه طراحی از طرح های آماده کد دار در زیر : ۲۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طراحی اختصاصی طبق خواسته شما : ۳۰.۰۰۰ تومان

نمونه طرح های آماده تقویم تک برگ

کـد ۲

کـد ۳

کـد ۱

کـد ۴

کـد ۵