تقویم دیواری چهاربرگی اختصاصی | با طرح اختصاصی شما | گلاسه ۱۳۵ | تیراژ ۱۰۰۰ عدد

سایز قیمت (تومان)
۲۹×۲۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۳۴×۲۴ ۴۲۰٫۰۰۰

هزینه گیره پلاستیکی ۲۴ سانتی ۱۵۰ تومان می باشد.

تقویم دیواری چهاربرگی اختصاصی | با طرح اختصاصی شما | گلاسه ۲۰۰ | تیراژ ۱۰۰۰ عدد
به همراه گیره و شیرازه

سایز قیمت (تومان)
۳۴×۲۴ ۸۰۰٫۰۰۰

۱- شما می توانید طرح آماده خود را در سایزهای فوق ارسال نمائید تا برایتان چاپ شود.
۲- همچنین می توانید از طرح های آماده ما استفاده کنید. فضای بالای تقویم های دیواری بصورت اختصاصی قابل طراحی بوده و هزینه طراحی فضای بالای تقویم ها ۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
۳- هزینه های فوق بدون مونتاژ بوده و ۴ برگ و گیره پلاستیکی بصورت جداگانه تحویل می گردد.