تقویم دیواری چهار برگ با طرح اختصاصی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۶

تقویم دیواری: یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم و به خصوص تقویم دیواری می باشد که در ۲ نوع تک برگی و چهار برگی و در سایز و طرح ها متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود. تقویم های چاپ شده در چاپ شاپرک بصورت اختصاصی و با حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد و با طرح اختصاصی شما می باشد.

تقویم دیواری چهار برگ اختصاصی

جنس ۸ روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم ۳۲۸.۰۰۰ ۴۰۸.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۲۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم + یووی موضعی ۶۲۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۸۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۵۰.۰۰۰ تومان
جنس ۸ روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۱۲.۰۰۰ ۵۷۵.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم ۶۵۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم + یووی موضعی ۷۶۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱۹۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۳۸۰.۰۰۰ تومان
جنس ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم ۹۲۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم ۱.۰۸۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم + یووی موضعی ۱.۲۸۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۱۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۱۰.۰۰۰ تومان
جنس ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم ۹۸۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم ۱.۱۰۰.۰۰۰
گلاسه ۱۷۰ گرم + یووی موضعی ۱.۳۰۰.۰۰۰
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۲۳۰.۰۰۰ تومان  |  ۲۰۰۰ عدد : ۴۵۰.۰۰۰ تومان

تعرفه طراحی تقویم دیواری چهار برگ

  • هزینه طراحی از طرح های آماده کد دار در زیر : ۳۵.۰۰۰ تومان
  • هزینه طراحی اختصاصی طبق خواسته شما : ۵۰.۰۰۰ تومان

نمونه طرح های آماده تقویم چهار برگ

کـد ۲

کـد ۳

کـد ۱

کـد ۴

کـد ۵