چاپ تراکت

چاپ تراکت یکی از مرسوم ترین شیوه های تبلیغاتی برای جلب توجه مشتریان به خدمات و یا محصول یا رویداد خاصی می باشد. تراکت در سایزهای متنوع و با جنس های مختلف چاپ و توزیع می شوند. مهم ترین فاکتورها جهت انتخاب یک تراکت مناسب، قیمت، کیفیت و سرعت چاپ تراکت می باشد. چاپ شاپرک بصورت مستقیم و بدون واسطه ارزانترین خدمات را با بالاترین کیفیت ممکن جهت چاپ تراکت تبلیغاتی ارائه می دهد.

چاپ تراکت در فرم عمومی

فرم عمومی چاپ تراکت به فرم های چاپی ای گفته میشود که سفارش چند مشتری مختلف با طرح های متفاوت در یک فرم در کنار هم چاپ میشود. به همین دلیل هزینه لیتوگرافی و چاپ بین سفارشات مشتریان تقسیم شده و هزینه نهایی مقرون به صرفه تر خواهد شد.

چاپ تراکت بصورت ارزان و فوری در فرم عمومی بر روی انواع کاغذ تحریر 80 و 100 گرم، گلاسه 135 و 170 گرم و کرافت 80 گرم انجام می شود.

چاپ تراکت سایز A3

چاپ تراکت سایز A3
چاپ تراکت سایز A3
 • چـاپ تراکـت سایز A3
 • سایز فایل 40×29 (عمودی یا افقی)
 • کاغذ تحریر 80 گرم
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 6 روزه

چاپ تراکت سایز A3 دقیق

چاپ تراکت سایز A3 دقیق
چاپ تراکت سایز A3 دقیق
 • چـاپ تراکـت سایز A3
 • سایز فایل 40×29 (عمودی یا افقی)
 • کاغذ تحریر 80 گرم
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 6 روزه

چاپ تراکت سایز A4

چاپ تراکت سایز A4
چاپ تراکت سایز A4
 • چـاپ تراکـت سایز A4
 • سایز فایل 29×20 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 12 روزه

چاپ تراکت سایز A4 دقیق

چاپ تراکت سایز A4 دقیق
چاپ تراکت سایز A4 دقیق
 • چـاپ تراکـت سایز A4 دقیق
 • سایز فایل 29.7×21 (عمودی یا افقی)
 • کاغذ تحریر 80 گرم
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 8 روزه

چاپ تراکت سایز A5

چاپ تراکت سایز A5
چاپ تراکت سایز A5
 • چـاپ تراکـت سایز A5
 • سایز فایل 20×14.5 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 12 روزه

چاپ تراکت سایز A5 دقیق

چاپ تراکت سایز A5 دقیق
چاپ تراکت سایز A5 دقیق
 • چـاپ تراکـت سایز A5 دقیق
 • سایز فایل 21×14.8 (عمودی یا افقی)
 • کاغذ تحریر 80 گرم
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 8 روزه

چاپ تراکت سایز A6

چاپ تراکت سایز A6
چاپ تراکت سایز A6
 • چـاپ تراکـت سایز A6
 • سایز فایل 14.5×10 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل یکروزه تا 12 روزه

چاپ تراکت سایز B4

چاپ تراکت سایز B4
چاپ تراکت سایز B4
 • چـاپ تراکـت سایز B4
 • سایز فایل 34×24 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل 3 روزه تا 12 روزه

چاپ تراکت سایز B5

چاپ تراکت سایز B5
چاپ تراکت سایز B5
 • چـاپ تراکـت سایز B5
 • سایز فایل 24×17 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر، گلاسه و کرافت
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل 3 روزه تا 12 روزه

چاپ تراکت سایز B6

چاپ تراکت سایز B6
چاپ تراکت سایز B6
 • چـاپ تراکـت سایز B6
 • سایز فایل 17×12 (عمودی یا افقی)
 • انواع کاغذ تحریر و گلاسه
 • چاپ تمام رنگی
 • تحویل 3 روزه تا 8 روزه