قابل توجه مشتریان گرامی:

در گذشته هنگام ثبت سفارش، مبلغ 1500 تومان بابت بسته بندی ” ارسال چندتایی ” در هر سفارش دریافت می شد. به دلیل کاهش هزینه های ارسال و رفاه حال مشتریان، بخصوص همکاران گرامی، مبلغ فوق در هنگام ثبت سفارش دریافت نمی گردد. در نتیجه هر تعداد سفارش که جهت ثبت فرم ارسال داشته باشید فقط یک بار مبلغ زیر را جهت بسته بندی پرداخت می نمائید.

هزینه زیر صرفا جهت بسته بندی سفارشات شما می باشد و هزینه بار پسکرایه شده و به عهده مشتری می باشد. در ضمن هیچگونه هزینه شهری به فاکتور شما اضافه نمی شود و تحویل بار به پایانه باربری و چاپار بصورت رایگان انجام می شود.