مشتریان گرامی لطفا فقط در صورتی که از فرم درخواست ارسال اصلی موجود در منوی سمت راست نتوانستید استفاده کنید فرم زیر را پر نمائید. در ضمن فقط زمانی که وضعیت سفارش شما آماده تحویل بود برای آن درخواست ارسال ثبت کرده و هزینه بسته بندی را پرداخت نمائید در غیر اینصورت اگر کارهای آماده و غیر آماده را با هم ثبت کنید، فقط سفارشات آماده ارسال میشود و یا اگر هیچ فاکتور آماده ای نداشته باشید، هزینه ارسال پرداختی از بین خواهد رفت و مجددا می بایست پس از آماده شدن کار، فرم درخواست جدید پر کنید.