بعلت حجم بالای سفارش امکان تاخیر در سفارشات نایلون، از 10 روز تا 15 الی 17 روز کاری وجود دارد.