قابل توجه مشتریان گرامی:

خط تولید و چاپ نایلون در این 2 هفته تعطیل بوده و به ناچار ادامه روند سفارشات قبلی و جدید چاپ نایلون به بعد از تعطیلات موکول خواهد شد.