قابل توجه مشتریان گرامی:

کلیه سفارشات نایلون که از تاریخ 25 بهمن ماه ثبت شوند در فروردین 1400 تحویل خواهند شد و به علت حجم بالای سفارشات، امکان تحویل آنها قبل از تعطیلات نوروز وجود ندارد.