چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 279.000 388.000 294.000 402.000
۲۰۰۰ عدد 456.000 584.000 475.000 603.000
۵۰۰۰ عدد 954.000 1.109.000 978.000 1.133.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.908.000 2.217.000 1.956.000 2.265.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.832.000 3.291.000 2.904.000 3.363.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.737.000 4.342.000 3.831.000 4.436.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.546.000 6.444.000 5.686.000 6.584.000
۴۰.۰۰۰ عدد 7.315.000 8.500.000 7.499.000 8.684.000
۵۰.۰۰۰ عدد 9.045.000 10.510.000 9.272.000 10.738.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 254.000 368.000
۲۰۰۰ عدد 403.000 536.000
۵۰۰۰ عدد 812.000 973.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.624.000 1.946.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.411.000 2.889.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.180.000 3.812.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.720.000 5.658.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.226.000 7.463.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.698.000 9.227.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 372.000 480.000 386.000 494.000
۲۰۰۰ عدد 641.000 768.000 660.000 787.000
۵۰۰۰ عدد 1.417.000 1.572.000 1.441.000 1.595.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.833.000 3.143.000 2.881.000 3.191.000
۱۵.۰۰۰ عدد 4.206.000 4.665.000 4.277.000 4.736.000
۲۰.۰۰۰ عدد 5.549.000 6.155.000 5.643.000 6.249.000
۳۰.۰۰۰ عدد 8.236.000 9.134.000 8.375.000 9.273.000
۴۰.۰۰۰ عدد 10.863.000 12.048.000 11.047.000 12.232.000
۵۰.۰۰۰ عدد 13.431.000 14.896.000 13.659.000 15.124.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)