چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 186.000 251.000 206.000 271.000
۲۰۰۰ عدد 311.000 386.000 336.000 410.000
۵۰۰۰ عدد 666.000 751.000 695.000 780.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.332.000 1.501.000 1.390.000 1.559.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.999.000 2.252.000 2.085.000 2.339.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.637.000 2.972.000 2.751.000 3.086.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.914.000 4.410.000 4.083.000 4.580.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.163.000 5.818.000 5.387.000 6.041.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.385.000 7.194.000 6.661.000 7.470.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 142.000 207.000
۲۰۰۰ عدد 221.000 296.000
۵۰۰۰ عدد 441.000 525.000
۱۰.۰۰۰ عدد 881.000 1.048.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.322.000 1.572.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.744.000 2.075.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.589.000 3.079.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.415.000 4.062.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.223.000 5.023.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 216.000 279.000 236.000 299.000
۲۰۰۰ عدد 373.000 446.000 398.000 469.000
۵۰۰۰ عدد 828.000 909.000 856.000 938.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.655.000 1.816.000 1.713.000 1.874.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.483.000 2.724.000 2.569.000 2.811.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.276.000 3.595.000 3.390.000 3.709.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.862.000 5.335.000 5.031.000 5.505.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.413.000 7.038.000 6.636.000 7.261.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.930.000 8.703.000 8.206.000 8.979.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)