چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 229.000 310.000 244.000 324.000
۲۰۰۰ عدد 375.000 466.000 395.000 485.000
۵۰۰۰ عدد 808.000 923.000 832.000 947.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.617.000 1.845.000 1.665.000 1.894.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.400.000 2.739.000 2.471.000 2.810.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.166.000 3.614.000 3.260.000 3.708.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.699.000 5.363.000 4.838.000 5.502.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.198.000 7.073.000 6.381.000 7.257.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.663.000 8.745.000 7.890.000 8.973.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 210.000 291.000
۲۰۰۰ عدد 337.000 426.000
۵۰۰۰ عدد 711.000 826.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.723.000 1.651.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.112.000 2.451.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.877.000 3.234.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.135.000 4.799.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.454.000 6.330.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.743.000 7.826.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 322.000 399.000 336.000 414.000
۲۰۰۰ عدد 564.000 650.000 583.000 669.000
۵۰۰۰ عدد 1.284.000 1.394.000 1.308.000 1.418.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.569.000 2.788.000 2.617.000 2.836.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.813.000 4.138.000 3.885.000 4.210.000
۲۰.۰۰۰ عدد 5.030.000 5.460.000 5.125.000 5.554.000
۳۰.۰۰۰ عدد 7.466.000 8.103.000 7.606.000 8.242.000
۴۰.۰۰۰ عدد 9.848.000 10.687.000 10.032.000 10.871.000
۵۰.۰۰۰ عدد 12.176.000 13.214.000 12.403.000 13.441.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)