چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 283.000 396.000 298.000 410.000
۲۰۰۰ عدد 460.000 590.000 479.000 610.000
۵۰۰۰ عدد 958.000 1.116.000 982.000 1.140.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.896.000 2.210.000 1.944.000 2.258.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.845.000 3.315.000 2.916.000 3.386.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.753.000 4.373.000 3.847.000 4.467.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.629.000 6.560.000 5.770.000 6.701.000
۴۰.۰۰۰ عدد 7.425.000 8.653.000 7.612.000 8.839.000
۵۰.۰۰۰ عدد 9.182.000 10.700.000 9.412.000 10.930.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 258.000 375.000
۲۰۰۰ عدد 407.000 543.000
۵۰۰۰ عدد 816.000 981.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.615.000 1.942.000
۱۵.۰۰۰ عدد 4.223.000 2.913.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.196.000 3.843.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.794.000 5.765.000
۴۰.۰۰۰ عدد 6.324.000 7.604.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.820.000 9.403.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 385.000 497.000 399.000 512.000
۲۰۰۰ عدد 663.000 794.000 683.000 813.000
۵۰۰۰ عدد 1.466.000 1.624.000 1.490.000 1.648.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.902.000 3.215.000 2.949.000 3.263.000
۱۵.۰۰۰ عدد 4.352.000 4.823.000 4.423.000 4.894.000
۲۰.۰۰۰ عدد 5.742.000 6.362.000 5.836.000 6.456.000
۳۰.۰۰۰ عدد 8.613.000 9.543.000 8.754.000 9.684.000
۴۰.۰۰۰ عدد 11.361.000 12.589.000 11.547.000 12.775.000
۵۰.۰۰۰ عدد 14.050.000 15.567.000 14.279.000 15.797.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)