چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 204.000 277.000 224.000 297.000
۲۰۰۰ عدد 339.000 421.000 362.000 445.000
۵۰۰۰ عدد 724.000 816.000 752.000 844.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.434.000 1.614.000 1.491.000 1.671.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.139.000 2.409.000 2.224.000 2.494.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.881.000 3.244.000 2.996.000 3.358.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.277.000 4.815.000 4.447.000 4.985.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.701.000 6.420.000 5.928.000 6.647.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.053.000 7.941.000 7.333.000 8.222.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 156.000 231.000
۲۰۰۰ عدد 243.000 327.000
۵۰۰۰ عدد 483.000 577.000
۱۰.۰۰۰ عدد 950.000 1.141.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.419.000 1.702.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.910.000 2.292.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.836.000 3.403.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.781.000 4.537.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.677.000 5.612.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 242.000 312.000 261.000 332.000
۲۰۰۰ عدد 416.000 496.000 440.000 520.000
۵۰۰۰ عدد 922.000 1.010.000 951.000 1.039.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.824.000 1.999.000 1.882.000 2.056.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.736.000 2.998.000 2.822.000 3.084.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.610.000 3.956.000 3.724.000 4.070.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.358.000 5.871.000 5.527.000 6.040.000
۴۰.۰۰۰ عدد 7.068.000 7.745.000 7.291.000 7.968.000
۵۰.۰۰۰ عدد 8.740.000 9.577.000 9.016.000 9.853.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)