چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 181.000 261.000 201.000 280.000
۲۰۰۰ عدد 286.000 374.000 310.000 398.000
۵۰۰۰ عدد 590.000 697.000 619.000 726.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.181.000 1.394.000 1.238.000 1.452.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.078.000 2.551.000 2.164.000 2.637.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.742.000 3.365.000 2.854.000 3.478.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.068.000 4.995.000 4.235.000 5.162.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.366.000 6.587.000 5.586.000 6.808.000
۵۰.۰۰۰ عدد 6.634.000 8.145.000 6.907.000 8.418.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 165.000 249.000
۲۰۰۰ عدد 250.000 342.000
۵۰۰۰ عدد 4.677.000 5.733.000
۱۰.۰۰۰ عدد 987.000 1.200.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.464.000 1.795.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.932.000 2.368.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.868.000 3.515.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.783.000 4.636.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.459.000 5.514.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 283.000 363.000 302.000 382.000
۲۰۰۰ عدد 489.000 577.000 513.000 601.000
۵۰۰۰ عدد 1.097.000 1.204.000 1.126.000 1.233.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.195.000 2.408.000 2.252.000 2.465.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.258.000 3.574.000 3.343.000 3.660.000
۲۰.۰۰۰ عدد 4.298.000 4.715.000 4.411.000 4.828.000
۳۰.۰۰۰ عدد 6.378.000 6.998.000 6.546.000 7.165.000
۴۰.۰۰۰ عدد 8.413.000 9.230.000 8.633.000 9.450.000
۵۰.۰۰۰ عدد 10.401.000 11.412.000 10.675.000 11.685.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)