چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 170.000 235.000 184.000 250.000
۲۰۰۰ عدد 276.000 351.000 296.000 371.000
۵۰۰۰ عدد 559.000 644.000 608.000 696.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.167.000 1.344.000 1.215.000 1.392.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.733.000 1.995.000 1.805.000 2.066.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.287.000 2.632.000 2.381.000 2.726.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.393.000 3.906.000 3.532.000 4.046.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.475.000 5.152.000 4.659.000 5.336.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.533.000 6.370.000 5.760.000 6.598.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 144.000 209.000
۲۰۰۰ عدد 226.000 300.000
۵۰۰۰ عدد 455.000 543.000
۱۰.۰۰۰ عدد 910.000 1.087.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.351.000 1.613.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.782.000 2.128.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.645.000 3.158.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.489.000 4.166.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.313.000 5.150.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 289.000 351.000 303.000 366.000
۲۰۰۰ عدد 516.000 588.000 536.000 607.000
۵۰۰۰ عدد 1.188.000 1.273.000 1.212.000 1.297.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.377.000 2.546.000 2.425.000 2.594.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.528.000 3.779.000 3.600.000 385.000
۲۰.۰۰۰ عدد 4.655.000 4.986.000 4.749.000 5.080.000
۳۰.۰۰۰ عدد 6.908.000 7.400.000 7.048.000 7.539.000
۴۰.۰۰۰ عدد 9.112.000 9.760.000 92.960.000 9.944.000
۵۰.۰۰۰ عدد 11.266.000 12.067.000 11.493.000 12.295.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)