قابل توجه مشتریان گرامی :
فقط زمانی که تمام سفارشات مد نظر شما در سایت آماده تحویل می باشند اقدام به پر کردن فرم ارسال کنید در غیر اینصورت فقط سفارشات آماده ارسال شده و سفارشاتی که در حال چاپ می باشد ارسال نمیگردد و اگر فرمی پر شود که هیچ کدام از شماره سفارشات آماده نباشند، فرم پاک شده و مشتری مجبور به پر کردن فرم جدید می باشد.