فرم سفارش شما ثبت شد. لطفا طبق 4 مرحله زیر ادامه دهید…

  1. در مرحله بعد تمام فرم های ثبت شده شما نمایش داده میشود.
  2. فرم مورد نظر خود را چک کرده و در صورت صحیح بودن بر روی دکمه “ثبت نهایی” کلیک نمائید.
  3. فاکتور مورد نظر شما صادر شده است و قابل پرداخت است.
  4. از منوی سمت راست “مشاهده و ارسال فایل” ، فایل سفارش خود را ارسال فرمائید.