post
طراحی و چاپ کارت ویزیت / چاپ انواع کارت ویزیت :لمینت | پی وی سی | PVC | سلفون | کتان | سوسماری | مخملی | موضعی | طلاکوب | برجسته
۱۹
محصولی جدید از چاپ شاپرک: کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف ۵۰۰ میکرون (پی وی سی برفکی) !!!
زمان تحویل ۱۵ روز کاری | ۵۰۰ عدد : ۱۰۵٫۰۰۰ تومان
محصولات جدید دیگر: پی وی سی ۳۰۰ میکرون / پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک / لیبل متالایز

آخرین بروز رسانی : دی ۱۳۹۴

visit-01

نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت گلاســه ۳۰۰ یـووی ۴٫۸×۸٫۵ ۱۲٫۵۰۰ ۱۶٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون بــراق ۴٫۸×۸٫۵ ۱۲٫۵۰۰ ۱۷٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون بــراق بزرگ دورگرد ۹×۶ ۲۸٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون بــراق بزرگ دورگرد فوری ۹×۶ ۳۲٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون مـات ۴٫۸×۸٫۵ ۱۲٫۵۰۰ ۱۷٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون مـات بزرگ دورگرد ۹×۶ ۲۹٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کارت ویزیت سلفــون مـات بزرگ دورگرد فوری ۹×۶ ۳۳٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت ســوسمــاری ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۵۰۰ ۱۹٫۰۰۰ ۷ روز کاری
کارت ویزیت کتان امباس ۴٫۸×۸٫۵ ۱۵٫۵۰۰ ۱۷٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت کتان آلمان ۴٫۸×۸٫۵ ۲۰٫۵۰۰ ۲۴٫۵۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت کتان پلاستیک ۴٫۸×۸٫۵ ۲۳٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۷ روز کاری
کارت ویزیت لیبل پشت چسب دار با روکش یووی ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۰۰۰ ——— ۷ روز کاری
کارت ویزیت لیبل پشت چسب دار با روکش یووی فوری ۴٫۸×۸٫۵ ۱۵٫۵۰۰ ——— ۴ روز کاری
کارت ویزیت لیبل شیشه ای با روکش یووی ۴٫۸×۸٫۵ ۵۸٫۵۰۰ ——— ۲۱ روز کاری
کارت ویزیت لیبل متالایز ۴٫۸×۸٫۵ ۷۰٫۰۰۰ ——— ۲۰ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد فوری ۹×۶ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد ۹×۶ ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج ( دو گوشه گرد ) ۹×۶ ۴۸٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد ۸٫۵×۴٫۸ ۴۲٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد ۵٫۵×۵٫۵ ۳۸٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب ۹×۶ ۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۲۵ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد فوری ۹×۶ ۷۵٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۴ روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد ۹×۶ ۶۹٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات طرح موج ( دو گوشه گرد ) ۹×۶ ۶۹٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد ۸٫۵×۴٫۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات مربع دورگرد ۵٫۵×۵٫۵ ۴۷٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰ ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب ۹×۶ ۱۰۵٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰ ۲۵ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد ۹×۶ ۴۹٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد ۸٫۵×۴٫۸ ۴۲٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مربع دورگرد ۶×۵٫۷ ۳۸٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب ۹×۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد ۶×۵٫۷ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد ۹×۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵ روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد ۶×۵٫۷ ۵۵٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰ ۲۵ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد ۹×۶ ۳۹٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب دورگرد ۹×۶ ۵۹٫۰۰۰ ۵۹٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۳۰۰ میکرون
کارت ویزیت ۵۰۰ تایی
۹×۶ ۸۸.۰۰۰ ۸۸٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت کارت شیشه ای نیمه مات ۵۰۰ میکرون (۴ رنگ + سفید)
کارت ویزیت ۵۰۰ تایی (پی وی سی برفکی)
۹×۶ ۱۰۵.۰۰۰ ——— ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون
کارت ویزیت ۵۰۰ تایی
۹×۶ ۹۵٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۵۰۰ میکرون
کارت ویزیت ۱۰۰۰ تایی
۹×۶ ۱۵۹٫۰۰۰ ۱۵۹٫۰۰۰ ۶ روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار
کارت ویزیت ۵۰۰ تایی
۹×۶ ۲۲۵٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار
کارت ویزیت ۱۰۰۰ تایی
۹×۶ ۳۸۵٫۰۰۰ ۳۸۵٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک
کارت ویزیت ۵۰۰ تایی
۹×۶ ۳۳۵.۰۰۰ ۳۳۵٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
کارت ویزیت کارت آهنربایی دورگرد
کارت ویزیت
۹×۶ ۱۹۵٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۲۰ روز کاری
نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت سلفون مات مخملی ۴٫۸×۸٫۵ ۲۴٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد ۹×۶ ۶۲٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد ۹×۶ ۷۲٫۰۰۰ ۷۲٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی طاکوب دورگرد ۹×۶ ۸۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۱۵ روز کاری

هزینه طراحی کارت ویزیت یکرو : ۲۵٫۰۰۰ تومان هزینه طراحی کارت ویزیت دورو : ۳۰٫۰۰۰ تومان

در صورت انتخاب طرح از میان طرح های موجود در سایت، هزینه طراحی ۵۰% کاهش می یابد.
” مشاهده نمونه طرح ها

۱- زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوره می شود.
۲- کارت ویزیت های لمینت ، لمینت برجسته و PVC بصورت دورگرد می باشند و امکان دورصاف بودن آنها وجود ندارد.
۳- در کارت ویزیت هایی که دارای یووی موضعی می باشند بعلت مایع و روان بودن یووی امکان جابجایی تا ۱ میلیمتر در کار وجود دارد و در سطح های بزرگ یووی احتمال دون دون شدن وجود دارد.
۴- جهت طراحی کارت ویزیت، در کارت ویزیت های دورصاف ۳ میل از طرفین و در کارتهای دورگرد ۵ میل فاصله از طرفین جهت نوشته ها و مطالب مهم رعایت گردد تا در برش یا قالب نرود.
۵- سایزهای اعلام شده در جداول، سایز های چاپی و قبل از برش می باشد و بعد از برش کوچکتر از سایز های اعلامی می شود. کارهای دورصاف ۴٫۸×۸٫۵ بعد از برش حدودا تا ۳ میل کوچکتر می شود و کارهای ۶×۹ دورگرد بعد از برش ۵٫۵×۸٫۵ می شود.

cart-menu15digital-card-heder

نوع کارت ویزیت سایز کارت ۱۰۰ عدد (تومان) ۲۰۰ عدد (تومان) ۳۰۰ عدد (تومان) ۴۰۰ عدد (تومان) ۵۰۰ عدد (تومان) زمان تحویل
گلاسـه ۲۸۰ یکرو ۹×۵ ۱۵۵۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۳۶٫۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۵ ساعتـه
گلاسـه ۲۸۰ دورو ۹×۵ ۱۸۵۰۰ ۲۹۰۰۰ ۳۸۵۰۰ ۴۸۵۰۰ ۵۷۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو ۹×۵ ۱۶۵۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۱۵۰۰ ۳۸۵۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان دورو ۹×۵ ۱۹۵۰۰ ۳۰۵۰۰ ۴۱۵۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات یکـرو ۹×۵ ۲۳۵۰۰ ۳۷۰۰۰ ۵۱۵۰۰ ۶۷۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات دورو ۹×۵ ۲۹۵۰۰ ۴۹۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو ۹×۵ ۲۳۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۷۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت بـراق دورو ۹×۵ ۲۶۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۹۰۰۰ ۷۹۰۰۰ ۸۹۰۰۰ ۵ ساعتـه

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ دورگرد بصورت توافقی به مبالغ فوق اضافه می گردد.

هزینه طراحی کارت ویزیت یکرو : ۲۵٫۰۰۰ تومان هزینه طراحی کارت ویزیت دورو : ۳۰٫۰۰۰ تومان

در صورت انتخاب طرح از میان طرح های موجود در سایت، هزینه طراحی ۵۰% کاهش می یابد.
” مشاهده نمونه طرح ها

زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوره می شود.

قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریان شهرستانی : تحویل ۵ ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل یکی دو روز بعد تحویل شده و مبلغ ۵۰۰۰ تومان هزینه پیک افزوده می شود.

nokat-h

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

چاپ شاپرک , مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت لایه باز , کارت ویزیت آماده , کارت ویزیت psd , کارت ویزیت pvc
طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان , لیوان تبلیغاتی