چاپ لیبل | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع لیبل

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

لیبل چسب دار: لیبل چسب دار جهت مصارف مختلف، چاپ می شود که عمده مصرف لیبل ها جهت چسباندن بر روی محصولات تولیدی متفاوت می باشد. لیبل های قابل چاپ در شرکت شاپرک عبارتند از لیبل کاغذی با روکش یووی، لیبل شیشه ای با روکش یووی (بصورت خوانا یا ناخوانا)، لیبل متالایز با زمینه نقره ای …

لیبل با روکش یووی

لیبل کاغذی با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ ۱۷.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰ ۲۲.۵۰۰
۶×۹ ۳۳.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۳۳.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۳۳.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۸۴.۰۰۰ ۹۲.۵۰۰ ۱۱۲.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۱۳۴.۵۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۷۹.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۲۵۲.۰۰۰ ۲۷۷.۰۰۰ ۳۳۶.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۵۲۱.۰۰۰ ۵۷۲.۵۰۰ ۶۹۴.۵۰۰
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش یووی دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

سایز ۱۰ روزه
قطر ۵.۵ سانت ۷۳.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۷۸.۵۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش یووی و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ ۱۲۳.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای - لیبل متالایز

لیبـل شیشه ای با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ ۶۷.۰۰۰
۶×۹ ۱۳۴.۵۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۳۴.۵۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۳۴.۵۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۳۳۶.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۵۳۷.۵۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۹۹۷.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۲.۰۶۱.۰۰۰
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

لیبـل شیشه ای دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کمتر می شود

سایز ۱۷ روزه
۴.۸×۸.۵ ۸۹.۵۰۰
۶×۹ ۱۷۹.۰۰۰
۹.۶×۸.۵ ۱۷۹.۰۰۰
۱۷×۴.۸ ۱۷۹.۰۰۰
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 ۴۴۸.۰۰۰
۲۰×۱۴.۴ – A5 ۷۱۷.۰۰۰
۲۸.۸×۲۰ – A4 ۱.۳۳۳.۰۰۰
۴۲×۲۸.۸ – A3 ۲.۷۴۴.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل متالایز یا شیشه ای دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت لیبل شیشه ای ۲۰۱.۵۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۲۰۱.۵۰۰
قطر ۵.۵ سانت لیبل متالایز ۲۳۵.۰۰۰
قطر ۷.۵ سانت ۲۳۵.۰۰۰

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و لیبل متالایز ۱۸ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای و لیبل متالایز با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای ۲۰۰.۰۰۰
لیبل متالایز ۲۲۰.۰۰۰
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد. لیبل متالایز ۱۸ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
کارت ویزیت

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل ۷۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)