سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : پاییز ۱۳۹8

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 242.000 261.000 270.000
دورو 337.000 355.000 360.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 396.000 416.000 444.000
دورو 503.000 528.000 551.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 828.000 856.000 —–
دورو 948.000 977.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 336.000 —– —–
دورو 470.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 443.000 —– —–
دورو 578.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 456.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 912.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 186.000 206.000 240.000
دورو 251.000 271.000 330.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 311.000 336.000 359.000
دورو 386.000 410.000 434.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 666.000 695.000 —–
دورو 751.000 780.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 121.000 136.000 145.000
دورو 168.000 182.000 190.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 198.000 217.000 237.000
دورو 251.000 271.000 290.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 414.000 438.000 —–
دورو 474.000 498.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 168.000 —– —–
دورو 236.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 222.000 —– —–
دورو 289.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 236.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 472.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 93.000 108.000 125.000
دورو 126.000 141.000 170.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 155.000 175.000 194.000
دورو 193.000 212.000 232.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 334.000 357.000 —–
دورو 375.000 400.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 48.000 56.000 —–
دورو 63.000 73.000 —–
۲۰۰۰ عدد یکرو 78.000 92.000 107.000
دورو 97.000 112.000 126.000
۵۰۰۰ عدد یکرو 167.000 186.000 —–
دورو 188.000 208.000 —–
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی
نوع کاغذ نوع چاپ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گـرم ایرانی یکرو 36.000 55.000 111.000 9 روز کاری
دورو 51.000 74.000 132.000

کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان
شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ در سایزهای متنوع
چاپ انواع پاکت نامه و پاکت A4 و A5
چاپ ست اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 258.000 443.000 967.000
تحریر 80 گرم ایرانی 201.000 328.000 678.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 307.000 542.000 1.213.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 337.000
کتان ۱۲۰ گـرم 490.000
کرافت 80 گرم 229.000 382.000 816.000
کارتی 140 گرم (در ژاپنی) 602.000 1.059.000
 • چاپ پاکت نامه ها یکرو بوده و داخل پاکت نامه چاپ نمی شود. طراحی پاکت نامه ها حتما باید طبق قالب پاکت نامه شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 317.000 521.000 1.115.000
تحریر 80 گرم ایرانی 251.000 390.000 789.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 371.000 631.000 1.392.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 403.000
کتان ۱۲۰ گـرم 572.000
کرافت 80 گرم 282.000 451.000 944.000
کارتی 140 گرم (چسب از بغل) 625.000 1.092.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 617.000 1.008.000 2.148.000
تحریر 80 گرم ایرانی 487.000 747.000 1.498.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 728.000 1.230.000 2.702.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 790.000
کتان ۱۲۰ گـرم 1.130.000
کرافت 80 گرم 548.000 871.000 1.808.000
کارتی 140 گرم (چسب از بغل) 1.183.000 2.087.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 125.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 1.963.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.125.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

کاغذ تحریر ایرانی :

کاغذ تحریر ایرانی استفاده شده در چاپ شاپرک گرماژ 80 گرم می باشد و تفاوت آن با کاغذ تحریر 80 گرم خارجی رنگ خود کاغذ است. کاغذ ایرانی نسبت به کاغذ خارجی مایل به کرم یا خاکستری روشن می باشد و کاملا سفید نیست که همین موضوع بر روی رنگ های استفاده شده در طراحی نیز تاثیر می گذارد. مزیت این کاغذ نسبت به تحریر خارجی هزینه کم آن است و بسیار برای کارهای معمولی به صرفه است. نمونه کاغذ ایرانی را در مقایسه با کاغذ خارجی در عکس می توانید مشاهده کنید.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.065.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.379.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.814.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.065.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.379.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.814.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.208.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.559.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.179.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.065.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.379.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.814.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱5.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ 30.۰۰۰ تومان و پاکت 30.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 4۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 5۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه 5۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱2۰٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات