سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار 1399

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 147.000 166.000 0
دورو 286.000 305.000 0
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 243.000 267.000 291.000
دورو 379.000 403.000 427.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 493.000 522.000 —–
دورو 754.000 782.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 367.000 530.000 —–
دورو 528.000 580.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 734.000 730.000 —–
دورو 1.056.000 800.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 1.468.000 1.090.000 —–
دورو 2.112.000 1.190.000 —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 488.000 —– —–
دورو 649.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 514.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 1.028.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 119.000 132.000 0
دورو 146.000 159.000 0
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 198.000 219.000 246.000
دورو 248.000 267.000 296.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 437.000 464.000 —–
دورو 492.000 521.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 75.000 84.000 0
دورو 143.000 157.000 0
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 123.000 132.000 161.000
دورو 190.000 209.000 228.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 243.000 257.000 —–
دورو 374.000 398.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 183.000 —– —–
دورو 264.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 366.000 —– —–
دورو 528.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 732.000 —– —–
دورو 1.056.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 244.000 —– —–
دورو 324.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 257.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 514.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 60.000 65.000 0
دورو 75.000 80.000 0
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 99.000 108.000 137.000
دورو 123.000 132.000 161.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 228.000 233.000 —–
دورو 243.000 267.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 29.000 32.000 —–
دورو 36.000 41.000 —–
۲۰۰۰ عدد یکرو 51.000 56.000 80.000
دورو 60.000 65.000 89.000
۵۰۰۰ عدد یکرو 113.000 118.000 —–
دورو 120.000 139.000 —–
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی
نوع کاغذ نوع چاپ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گـرم ایرانی یکرو 24.000 39.000 83.000 9 روز کاری
دورو 36.000 56.000 97.000

کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان
شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ در سایزهای متنوع
چاپ انواع پاکت نامه و پاکت A4 و A5
چاپ ست اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 185.000 305.000 699.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 207.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 176.000 289.000 677.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 291.000 608.000 1.380.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 315.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 367.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 523.000
کرافت 80 گرم 12 روز 232.000 393.000 806.000
کارتی 140 گرم (در ژاپنی) 14 روز 653.000 1.149.000
 • چاپ پاکت نامه ها یکرو بوده و داخل پاکت نامه چاپ نمی شود. طراحی پاکت نامه ها حتما باید طبق قالب پاکت نامه شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 238.000 396.000 865.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 267.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 209.000 377.000 857.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 396.000 675.000 1.678.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 425.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 435.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 617.000
کرافت 80 گرم 12 روز 258.000 421.000 874.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 674.000 1.182.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 401.000 675.000 1.428.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 435.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 382.000 662.000 1.403.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 660.000 1.275.000 2.993.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 694.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 842.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 1.208.000
کرافت 80 گرم 12 روز 504.000 951.000 1.834.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 1.266.000 2.238.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 125.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ 7 روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.037.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.252.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

کاغذ تحریر ایرانی :

کاغذ تحریر ایرانی استفاده شده در چاپ شاپرک گرماژ 80 گرم می باشد و تفاوت آن با کاغذ تحریر 80 گرم خارجی رنگ خود کاغذ است. کاغذ ایرانی نسبت به کاغذ خارجی مایل به کرم یا خاکستری روشن می باشد و کاملا سفید نیست که همین موضوع بر روی رنگ های استفاده شده در طراحی نیز تاثیر می گذارد. مزیت این کاغذ نسبت به تحریر خارجی هزینه کم آن است و بسیار برای کارهای معمولی به صرفه است. نمونه کاغذ ایرانی را در مقایسه با کاغذ خارجی در عکس می توانید مشاهده کنید.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 737.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.025.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.910.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 737.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.208.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.910.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 833.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.208.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.051.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 833.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.025.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.910.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت 25.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ 50.۰۰۰ تومان و پاکت 50.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 6۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 100٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 20۰٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات