تراکت | چاپ تراکت | طراحی تراکت | مرکز طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۷

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 38.000 55.000 48.000 65.000
۲۰۰۰ عدد 61.000 79.000 75.000 94.000
۵۰۰۰ عدد 125.000 146.000 140.000 161.000
۱۰.۰۰۰ عدد 248.000 289.000 277.000 318.000
۱۵.۰۰۰ عدد 369.000 429.000 412.000 472.000
۲۰.۰۰۰ عدد 492.000 572.000 549.000 630.000
۳۰.۰۰۰ عدد 730.000 849.000 815.000 935.000
۴۰.۰۰۰ عدد 973.000 1.132.000 1.087.000 1.246.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.203.000 1.401.000 1.344.000 1.542.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 90.000 109.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 63.000 78.000 73.000 88.000
۲۰۰۰ عدد 112.000 129.000 126.000 144.000
۵۰۰۰ عدد 252.000 272.000 271.000 292.000
۱۰.۰۰۰ عدد 499.000 539.000 537.000 578.000
۱۵.۰۰۰ عدد 740.000 801.000 798.000 858.000
۲۰.۰۰۰ عدد 987.000 1.068.000 1.064.000 1.144.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.465.000 1.585.000 1.579.000 1.699.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.953.000 2.113.000 2.105.000 2.265.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.416.000 2.613.000 2.604.000 2.801.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 141.000 159.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 165.000 185.000 184.000 205.000
۴۰۰۰ عدد 308.000 331.000 327.000 351.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 76.000 109.000 91.000 123.000
۲۰۰۰ عدد 123.000 160.000 142.000 179.000
۵۰۰۰ عدد 250.000 292.000 274.000 317.000
۱۰.۰۰۰ عدد 495.000 578.000 543.000 627.000
۱۵.۰۰۰ عدد 734.000 858.000 806.000 930.000
۲۰.۰۰۰ عدد 979.000 1.144.000 1.075.000 1.240.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.454.000 1.699.000 1.596.000 1.841.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.938.000 2.265.000 2.128.000 2.455.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.397.000 2.801.000 2.632.000 3.036.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 181.000 219.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 104.000 151.000 119.000 166.000
۲۰۰۰ عدد 164.000 217.000 183.000 236.000
۵۰۰۰ عدد 329.000 389.000 354.000 414.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 203.000 256.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 126.000 158.000 146.000 177.000
۲۰۰۰ عدد 223.000 259.000 243.000 278.000
۵۰۰۰ عدد 505.000 545.000 529.000 569.000
۱۰.۰۰۰ عدد 999.000 1.079.000 1.048.000 1.127.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.483.000 1.601.000 1.555.000 1.673.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.978.000 2.135.000 2.074.000 2.231.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.936.000 3.169.000 3.078.000 3.312.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.914.000 4.226.000 4.104.000 4.416.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.841.000 5.226.000 5.076.000 5.461.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 262.000 298.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 328.000 371.000 348.000 391.000
۴۰۰۰ عدد 614.000 663.000 639.000 688.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 153.000 218.000 172.000 237.000
۲۰۰۰ عدد 244.000 319.000 269.000 343.000
۵۰۰۰ عدد 500.000 584.000 529.000 613.000
۱۰.۰۰۰ عدد 989.000 1.156.000 1.048.000 1.214.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.469.000 1.716.000 1.555.000 1.803.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.958.000 2.289.000 2.074.000 2.404.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.907.000 3.397.000 3.078.000 3.568.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.876.000 4.530.000 4.104.000 4.758.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.794.000 5.602.000 5.076.000 5.884.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 293.000 368.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 207.000 301.000 226.000 320.000
۲۰۰۰ عدد 326.000 433.000 351.000 458.000
۵۰۰۰ عدد 658.000 778.000 687.000 808.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 375.000 482.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 252.000 315.000 271.000 334.000
۲۰۰۰ عدد 446.000 516.000 470.000 541.000
۵۰۰۰ عدد 1.008.000 1.089.000 1.038.000 1.118.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.996.000 2.155.000 2.054.000 2.214.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.964.000 3.200.000 3.050.000 3.286.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.951.000 4.266.000 4.067.000 4.381.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.865.000 6.333.000 6.036.000 6.504.000
۴۰.۰۰۰ عدد 7.820.000 8.444.000 8.048.000 8.672.000
۵۰.۰۰۰ عدد 9.673.000 9.955.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 495.000 556.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 657.000 742.000 681.000 761.000
۴۰۰۰ عدد 1.229.000 1.326.000 1.258.000 1.355.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 58.000 86.000 68.000 96.000
۲۰۰۰ عدد 90.000 123.000 105.000 137.000
۵۰۰۰ عدد 182.000 221.000 202.000 241.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 97.000 126.000 107.000 136.000
۲۰۰۰ عدد 170.000 202.000 184.000 217.000
۵۰۰۰ عدد 380.000 419.000 400.000 439.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 116.000 173.000 130.000 188.000
۲۰۰۰ عدد 180.000 244.000 200.000 264.000
۵۰۰۰ عدد 366.000 442.000 390.000 466.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 195.000 253.000 215.000 272.000
۲۰۰۰ عدد 338.000 403.000 358.000 422.000
۵۰۰۰ عدد 761.000 838.000 786.000 862.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 230.000 346.000 250.000 366.000
۲۰۰۰ عدد 360.000 488.000 384.000 513.000
۵۰۰۰ عدد 730.000 884.000 760.000 913.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 389.000 505.000 409.000 519.000
۲۰۰۰ عدد 676.000 806.000 701.000 830.000
۵۰۰۰ عدد 1.522.000 1.676.000 1.551.000 1.705.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 425.000 645.000
۲۰۰۰ عدد 648.000 884.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 640.000 859.000
۲۰۰۰ عدد 1.076.000 1.312.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰