تراکت | چاپ تراکت | طراحی تراکت | مرکز طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 51.000 70.000 61.000 79.000
۲۰۰۰ عدد 85.000 105.000 99.000 120.000
۵۰۰۰ عدد 181.000 204.000 201.000 223.000
۱۰.۰۰۰ عدد 359.000 403.000 397.000 441.000
۱۵.۰۰۰ عدد 536.000 602.000 593.000 658.000
۲۰.۰۰۰ عدد 722.000 810.000 799.000 887.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.072.000 1.202.000 1.185.000 1.315.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.429.000 1.603.000 1.580.000 1.754.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.768.000 1.983.000 1.955.000 2.170.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 113.000 134.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 40.000 59.000
۲۰۰۰ عدد 62.000 84.000
۵۰۰۰ عدد 120.000 144.000
۱۰.۰۰۰ عدد 238.000 286.000
۱۵.۰۰۰ عدد 354.000 426.000
۲۰.۰۰۰ عدد 478.000 573.000
۳۰.۰۰۰ عدد 709.000 851.000
۴۰.۰۰۰ عدد 945.000 1.134.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.169.000 1.403.000
 • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار  مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 73.000 91.000 83.000 100.000
۲۰۰۰ عدد 128.000 148.000 143.000 163.000
۵۰۰۰ عدد 293.000 313.000 311.000 333.000
۱۰.۰۰۰ عدد 578.000 621.000 617.000 660.000
۱۵.۰۰۰ عدد 863.000 928.000 919.000 984.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.161.000 1.250.000 1.238.000 1.325.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.724.000 1.855.000 1.838.000 1.968.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.298.000 2.473.000 2.450.000 2.624.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.844.000 3.059.000 3.031.000 3.246.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 158.000 176.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 189.000 215.000 204.000 228.000
۴۰۰۰ عدد 357.000 383.000 375.000 403.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 101.000 138.000 117.000 154.000
۲۰۰۰ عدد 169.000 211.000 189.000 229.000
۵۰۰۰ عدد 361.000 409.000 386.000 432.000
۱۰.۰۰۰ عدد 716.000 809.000 764.000 856.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.070.000 1.206.000 1.140.000 1.277.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.441.000 1.624.000 1.536.000 1.719.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.138.000 2.411.000 2.280.000 2.552.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.851.000 3.214.000 3.040.000 3.403.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.526.000 3.975.000 3.760.000 4.209.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 209.000 249.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 133.000 185.000 149.000 201.000
۲۰۰۰ عدد 217.000 276.000 236.000 295.000
۵۰۰۰ عدد 454.000 519.000 478.000 544.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 256.000 313.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تراکت 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 80.000 118.000
۲۰۰۰ عدد 123.000 167.000
۵۰۰۰ عدد 241.000 290.000
۱۰.۰۰۰ عدد 476.000 570.000
۱۵.۰۰۰ عدد 709.000 851.000
۲۰.۰۰۰ عدد 955.000 1.146.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.418.000 1.701.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.891.000 2.269.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.338.000 2.806.000
 • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار  مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 145.000 180.000 160.000 195.000
۲۰۰۰ عدد 257.000 297.000 277.000 315.000
۵۰۰۰ عدد 584.000 628.000 608.000 652.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.156.000 1.244.000 1.204.000 1.291.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.724.000 1.856.000 1.796.000 1.926.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.323.000 2.498.000 2.419.000 2.594.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.449.000 3.709.000 3.590.000 3.851.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.598.000 4.945.000 4.787.000 5.134.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.686.000 6.117.000 5.920.000 6.351.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 295.000 335.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 378.000 428.000 398.000 448.000
۴۰۰۰ عدد 712.000 767.000 737.000 792.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 204.000 277.000 224.000 297.000
۲۰۰۰ عدد 339.000 421.000 362.000 445.000
۵۰۰۰ عدد 724.000 816.000 752.000 844.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.434.000 1.614.000 1.491.000 1.671.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.139.000 2.409.000 2.224.000 2.494.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.881.000 3.244.000 2.996.000 3.358.000
۳۰.۰۰۰ عدد 4.277.000 4.815.000 4.447.000 4.985.000
۴۰.۰۰۰ عدد 5.701.000 6.420.000 5.928.000 6.647.000
۵۰.۰۰۰ عدد 7.053.000 7.941.000 7.333.000 8.222.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 387.000 469.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 266.000 370.000 287.000 392.000
۲۰۰۰ عدد 433.000 552.000 457.000 575.000
۵۰۰۰ عدد 906.000 1.038.000 936.000 1.068.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 482.000 600.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 158.000 236.000
۲۰۰۰ عدد 246.000 332.000
۵۰۰۰ عدد 483.000 577.000
۱۰.۰۰۰ عدد 950.000 1.141.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.419.000 1.702.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.910.000 2.292.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.836.000 3.403.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.781.000 4.537.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.677.000 5.612.000
 • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار  مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 291.000 360.000 309.000 379.000
۲۰۰۰ عدد 513.000 593.000 538.000 617.000
۵۰۰۰ عدد 1.168.000 1.256.000 1.197.000 1.284.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.312.000 2.486.000 2.369.000 2.542.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.450.000 3.707.000 3.534.000 3.793.000
۲۰.۰۰۰ عدد 4.646.000 4.994.000 4.761.000 5.108.000
۳۰.۰۰۰ عدد 6.896.000 7.413.000 7.066.000 7.583.000
۴۰.۰۰۰ عدد 9.196.000 9.883.000
۵۰.۰۰۰ عدد
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 561.000 641.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 756.000 855.000 781.000 880.000
۴۰۰۰ عدد 1.424.000 1.534.000 1.454.000 1.562.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد
۵۰۰۰ عدد
۱۰.۰۰۰ عدد
۱۵.۰۰۰ عدد
۲۰.۰۰۰ عدد
۳۰.۰۰۰ عدد
۴۰.۰۰۰ عدد
۵۰.۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 78.000 110.000 88.000 121.000
۲۰۰۰ عدد 124.000 162.000 139.000 175.000
۵۰۰۰ عدد 265.000 306.000 284.000 325.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 113.000 146.000 122.000 156.000
۲۰۰۰ عدد 196.000 232.000 211.000 247.000
۵۰۰۰ عدد 442.000 485.000 461.000 503.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 155.000 221.000 169.000 236.000
۲۰۰۰ عدد 251.000 322.000 270.000 342.000
۵۰۰۰ عدد 528.000 614.000 553.000 638.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 226.000 293.000 240.000 306.000
۲۰۰۰ عدد 392.000 465.000 411.000 485.000
۵۰۰۰ عدد 884.000 968.000 907.000 992.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 309.000 441.000 330.000 462.000
۲۰۰۰ عدد 500.000 646.000 524.000 670.000
۵۰۰۰ عدد 1.057.000 1.226.000 1.085.000 1.256.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 452.000 583.000 471.000 602.000
۲۰۰۰ عدد 784.000 929.000 808.000 952.000
۵۰۰۰ عدد 1.766.000 1.935.000 1.796.000 1.964.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 557.000 811.000
۲۰۰۰ عدد 872.000 1.140.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 744.000 996.000
۲۰۰۰ عدد 1.250.000 1.518.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰