طراحی و چاپ انواع پاکت

چاپ پاکت

چاپ پاکت یکی از مهمترین اجزای یک ست اداری می باشد که برای تمام مشاغل، شرکت ها و موسسات مورد نیاز است. در پاکت از کاغذ تحریر، کاغذ گلاسه و کاغذ کرافت با گرماژ مختلف استفاده میشود. از پاکت برای قراردادن نامه ها، قرارداد، فاکتور، کاتالوگ، بروشور و دیگر تبلیغات کاغذی جهت ارائه به مشتری استفاده میشود. چاپ پاکت در سایزهای متنوع از جمله پاکت نامه، پاکت A5، پاکت A4، پاکت A3 و … جهت کاربردهای متنوع انجام میشود.

چاپ پاکت نامه

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 448.000 747.000 1.599.000
5 روز 472.000

مشخصات پاکت نامه تحریر 80 گرم خارجی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم خارجی.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 0 0 0

مشخصات پاکت نامه تحریر 80 گرم ایرانی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم ایرانی که نسبت به کاغذ خارجی کاملا سفید نمی باشد.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 661.000 1.174.000 2.667.000
5 روز 685.000

مشخصات پاکت نامه گلاسه 135 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ گلاسه 135 گرم.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 545.000 983.000 2.613.000

مشخصات پاکت نامه تحریر 100 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 100 گرم.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 648.000 1.269.000 3.105.000

مشخصات پاکت نامه کتان 120 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ بافت دار کتان 120 گرم.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 526.000 906.000 2.003.000

مشخصات پاکت نامه کرافت 80 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ کرافت 80 گرم.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 29×23 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
14 روز 946.000 1.638.000

مشخصات پاکت نامه کارتی 140 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ کارتی 140 گرم.
 • سایز پاکت نامه: سایز باز پاکت: 25.8×23.6 / سایز بسته پاکت: 11×22 / سایز درب: 5×22
 • مدل صحافی پاکت: این نوع پاکت مدل پاکت ژاپنی است و با مابقی جنس ها متفاوت می باشد و درب آن از قسمت عرض باریک پاکت می باشد.
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت نامه، طراحی نمائید.

قالب

چاپ پاکت A5

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 538.000 886.000 1.855.000
5 روز 566.000

مشخصات پاکت A5 تحریر 80 گرم خارجی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم خارجی.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A5 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 0 0 0

مشخصات پاکت A5 تحریر 80 گرم ایرانی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم ایرانی نسبت به کاغذ خارجی کاملا سفید نمی باشد.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A5 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 757.000 1.326.000 2.953.000
5 روز 786.000

مشخصات پاکت A5 گلاسه 135 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ گلاسه 135 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • سایز پاکت A5 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 3×21.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 647.000 1.268.000 3.100.000

مشخصات پاکت A5 تحریر 100 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 100 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • سایز پاکت A5 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 3×21.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 777.000 1.520.000 3.725.000

مشخصات پاکت A5 کتان 120 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ کتان بافت دار 120 گرم .
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • سایز پاکت A5 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 3×21.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 621.000 1.059.000 2.301.000

مشخصات پاکت A5 کرافت 80 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ کرافت 80 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A5 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
14 روز 970.000 1.675.000

مشخصات پاکت A5 کارتی 140 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ کارتی 140 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A5: کیسه ای چسب از بغل
 • سایز پاکت A5 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×24.5 / سایز بسته پاکت: 21.5×16.5 / سایز درب: 1.5×16.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A5 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A5، طراحی نمائید.

قالب

چاپ پاکت A4

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 1.018.000 1.654.000 3.416.000
5 روز 1.051.000

مشخصات پاکت A4 تحریر 80 گرم خارجی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم خارجی.
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A4 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 0 0 0

مشخصات پاکت A4 تحریر 80 گرم ایرانی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 80 گرم ایرانی نسبت به کاغذ خارجی کاملا سفید نمی باشد.
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A4 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 1.456.000 2.533.000 5.613.000
5 روز 1.490.000

مشخصات پاکت A4 گلاسه 135 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ گلاسه 135 گرم .
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • سایز پاکت A4 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×48.5 / سایز بسته پاکت: 31.5×22.5 / سایز درب: 5×31.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 1.236.000 2.422.000 5.925.000

مشخصات پاکت A4 تحریر 100 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 100 گرم .
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • سایز پاکت A4 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×48.5 / سایز بسته پاکت: 31.5×22.5 / سایز درب: 5×31.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 1.496.000 2.930.000 7.166.000

مشخصات پاکت A4 کتان 120 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ بافت دار کتان 120 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای و کیفی
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • سایز پاکت A4 کیفی: سایز باز پاکت: 34.5×48.5 / سایز بسته پاکت: 31.5×22.5 / سایز درب: 5×31.5
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت نامه در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت نامه حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
12 روز 1.185.000 2.000.000 4.308.000

مشخصات پاکت A4 کرافت 80 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ کرافت 80 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A4 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
14 روز 1.801.000 3.134.000

مشخصات پاکت A4 کارتی 140 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ کارتی 140 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A4: کیسه ای چسب از بغل
 • سایز پاکت A4 کیسه ای: سایز باز پاکت: 34.5×48 / سایز بسته پاکت: 30.5×23 / سایز درب: 2×23
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکت A4 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A4، طراحی نمائید.

قالب

چاپ پاکت A3

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 1.963.000 3.189.000 6.589.000

مشخصات پاکت A3 تحریر 80 گرم خارجی :

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر خارجی 80 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A3: کیفی و کیسه ای
 • سایز پاکت A3 کیفی: سایز باز پاکت: 68.5×48 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 6.8×44
 • سایز پاکت A3 کیسه ای: سایز باز پاکت: 67×.548 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 2.5×32
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکـت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکـت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکـت A3 حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A3، طراحی نمائید.

قالب

نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 2.840.000 4.942.000 10.974.000

مشخصات پاکت A3 گلاسه 135 گرم :

 • نوع کاغذ: کاغذ گلاسه 135 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A3: کیفی و کیسه ای
 • سایز پاکت A3 کیفی: سایز باز پاکت: 68.5×48 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 6.8×44
 • سایز پاکت A3 کیسه ای: سایز باز پاکت: 67×.548 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 2.5×32
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکـت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکـت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکـت حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A3، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 2.401.000 4.752.000 11.754.000

مشخصات پاکت A3 تحریر 100 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 100 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A3: کیفی و کیسه ای
 • سایز پاکت A3 کیفی: سایز باز پاکت: 68.5×48 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 6.8×44
 • سایز پاکت A3 کیسه ای: سایز باز پاکت: 67×.548 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 2.5×32
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکـت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکـت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکـت حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A3، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 2.574.000 5.094.000 12.600.000

مشخصات پاکت A3 تحریر 120 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ تحریر 100 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A3: کیفی و کیسه ای
 • سایز پاکت A3 کیفی: سایز باز پاکت: 68.5×48 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 6.8×44
 • سایز پاکت A3 کیسه ای: سایز باز پاکت: 67×.548 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 2.5×32
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکـت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکـت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکـت حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A3، طراحی نمائید.
  قالب
نوع چاپ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
چهاررنگ
(تمام رنگی)
9 روز 2.805.000 5.550.000 13.729.000

مشخصات پاکت A3 کتان 120 گرم:

 • نوع کاغذ: کاغذ کتان 120 گرم.
 • مدل صحافی پاکت A3: کیفی و کیسه ای
 • سایز پاکت A3 کیفی: سایز باز پاکت: 68.5×48 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 6.8×44
 • سایز پاکت A3 کیسه ای: سایز باز پاکت: 67×.548 / سایز بسته پاکت: 32×44 / سایز درب: 2.5×32
 • نوع چاپ: فقط قسمت بیرونی پاکـت چاپ میشود و امکان چاپ داخل پاکـت وجود ندارد. چاپ این نوع پاکت در فرم عمومی می باشد.
 • راهنمای طراحی: طراحی پاکـت حتما باید طبق قالب زیر باشد. قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی پاکت A3، طراحی نمائید.
  قالب
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت نامه و A5 به ازای هر 1000 عدد : 160.000 تومان / 4 روز به زمان فوق اضافه می شود.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت A4 به ازای هر 1000 عدد : 200.000 تومان / 4 روز به زمان فوق اضافه می شود.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت A3 به ازای هر 1000 عدد : 230.000 تومان / 4 روز به زمان فوق اضافه می شود.

مشخصات انواع کاغذ در چاپ پاکت

 • تحریر 80 گرم خارجی: دقیقا همان کاغذی هست که جهت استفاده در پرینتر در بازار به فروش میرود.
 • تحریر 80 گرم ایرانی: از نظر ضخامت دقیقا مانند تحریر 80 گرم خارجی است ولی کاملا سفید نمی باشد و کمی کرم طوسی می باشد.
 • تحریر 100 و 120 گرم: تحریر 100 و 120 گرم خارجی بوده و به ترتیب مقداری از تحریر 80 گرم ضخیم تر می باشد.
 • کتان 120 گرم: این کاغذ هم ضخامت تحریر 120 گرم می باشد با این تفاوت که دارای بافت و خطوط عمومی و افقی می باشد.
 • گلاسه: گلاسه همان کاغذهای براق می باشد که در گرماژ و ضخامت های مختلف 135، 150، 170، 200، 250 و 300 گرم وجود دارد.
 • کاغذ کارتی 140 گرم: این کاغذ دقیقا از جنس کاغذ تحریر 80 گرم ولی بسیار ضخیم تر می باشد.

تعرفه طراحی پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت پاکت 25.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت پاکت 50.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی انواع پاکت
پاکت نامه و پاکت A5 75٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه، A5 و A4 100٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه، A4، A5 و A3 130٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات