طراحی و چاپ انواع فولدر تبلیغاتی

چاپ فولدر

چاپ فولدر تبلیغاتی بعنوان یک پوشه تبلیغاتی می باشد که میتوان هم به عنوان یک کاتالوگ از آن استفاده کرد هم میتوان تبلیغات کاغذی، سی دی، کارت ویزیت و مابقی اوراق تبلیغاتی خود را در آن قرار داده و به مشتریان خود بدهید. در ضمن امروزه در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها نیز برای پرونده پزشکی و ارائه پاسخ آزمایش از چاپ فولدر استفاده میشود که ماندگاری بالایی دارد.

چاپ فولدر با قالب های آماده شاپرک

ما در چاپ شاپرک تعدادی قالب پیشنهادی جهت چاپ فولدر با کاربردهای مختلف آماده کرده ایم که شما می توانید قالب دلخواه خود را از بین آن انتخاب نموده و طبق قالب طراحی، فولدر خود را جهت چاپ طراحی نمائید. مزیت این قالب ها در آن است که برای چاپ فولدر خود دیگر هزینه ای بابت ساخت قالب نمی پردازید. قالب های آماده در زیر قابل مشاهده می باشند.

هزینه چاپ فولدر کد 201

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی کاغذی

مشخصات چاپ فولدر کد 201 :

 • فولدرها بصورت قفلی بوده و باز تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 660.000 1.320.000
1000 660.000 1.320.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 340.000 تومان و دورو 680.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 202

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی و فولدر جیب دار

مشخصات چاپ فولدر کد 202 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • قالب فولدر 202 علاوه بر هولدر کاغذ دارای جای سی دی و کارت ویزیت نیز می باشد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 203

چاپ انواع فولدر کد 203

مشخصات چاپ فولدر کد 203 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • قالب فولدر 203 یک فولدر عطف دار می باشد و می تواند تعداد کاغذهای بیشتری را به راحتی در خود جا دهد. این فولدر علاوه بر هولدر کاغذ دارای جای سی دی و کارت ویزیت نیز می باشد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 204

چاپ انواع فولدر کاغذی تبلیغاتی

مشخصات چاپ فولدر کد 204 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 205

چاپ فولدر اختصاصی با قالب کد 205

مشخصات چاپ فولدر کد 205

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • قالب فولدر 205 علاوه بر هولدر کاغذ دارای جای کارت ویزیت نیز می باشد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 206

چاپ انواع فولدر کاغذی و تبلیغاتی

مشخصات چاپ فولدر کد 206 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • قالب فولدر 206 علاوه بر هولدر کاغذ دارای جای کارت ویزیت نیز می باشد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 207

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی

مشخصات چاپ فولدر کد 207 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • قالب فولدر 207 علاوه بر هولدر کاغذ دارای جای کارت ویزیت نیز می باشد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر کد 208

چاپ انواع فولدر تبلیغاتی

مشخصات چاپ فولدر کد 208 :

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده شده تحویل میگردد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی نمونه بالا کلیک نمائید.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.
چاپ انواع فولدر جیب دار در سایز متنوع چاپ شاپرک طراح و تولیدکننده انواع فولدر تبلیغاتی چاپ انواع فولدر تبلیغاتی با جیب و جای سی دی

چاپ فولدر با قالب اختصاصی شما

ما در چاپ شاپرک می توانیم فولدر شما را با قالب اختصاصی مد نظرتان چاپ کنیم. چاپ فولدر اصولا در چهار سایز باز انجام میشود. این سایزها عبارتند از : 50×35  /  70×33  /  60×45  /  70×50
سایز باز تمام فولدر ها در این سایزها خلاصه میشوند. ما چاپ فولدر شما را انجام داده و قالب اختصاصی شما را میسازیم و فولدر شما را ساخته شده بصورت آماده تحویل میدهیم. قیمت فولدر با قالب اختصاصی با توجه به سایز باز آنها در زیر قابل مشاهده است.

هزینه چاپ فولدر قالب اختصاصی سایز باز 70×33

مشخصات چاپ فولدر اختصاصی 70×33:

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده تحویل می گردد.
 • ماکسیمم سایز چاپی میتواند 68×32 باشد.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 740.000 1.480.000
1000 740.000 1.480.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 370.000 تومان و دورو 730.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر قالب اختصاصی سایز باز 60×45

مشخصات چاپ فولدر اختصاصی 60×45:

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده تحویل می گردد.
 • ماکسیمم سایز چاپی میتواند 58×44 باشد.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 800.000 1.600.000
1000 800.000 1.600.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 380.000 تومان و دورو 760.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر قالب اختصاصی سایز باز 50×35

مشخصات چاپ فولدر اختصاصی 50×35:

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده تحویل می گردد.
 • ماکسیمم سایز چاپی میتواند 49×34 باشد.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 660.000 1.320.000
1000 660.000 1.320.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 340.000 تومان و دورو 680.000 تومان اضافه میگردد.

هزینه چاپ فولدر قالب اختصاصی سایز باز 70×50

مشخصات چاپ فولدر اختصاصی 70×50:

 • فولدرها بصورت ساخته شده و آماده تحویل می گردد.
 • ماکسیمم سایز چاپی میتواند 69×48 باشد.
 • زمان تحویل 7 الی 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه روکش محاسبه شده فقط برای روی فولدر می باشد و برای روکش داخل فولدر هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • هزینه یووی موضعی طبق جدول زیر محاسبه می گردد.
تعداد یکرو دورو
500 900.000 1.800.000
1000 900.000 1.800.000
به ازای هر 1000 تای بعدی برای یکرو موضعی مبلغ 400.000 تومان و دورو 800.000 تومان اضافه میگردد.

تعرفه طراحی فولدر

 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما انجام می شود و طرح اولیه برای شما ارسال می کردد. در صورتی که کلیت طرح اولیه را پذیرفتید می توانید تا ۳ بار روی همان طرح ویرایش دهید. در صورتی که طرح اولیه مورد پسند نباشد تا ۲ بار دیگر و با توجه به خواسته های شما طرح جدید ارسال می گردد.
طراحی اختصاصی فولدر
  یکرو (تومان)
دورو (تومان)
طراحی فولـدر کد 201
150.۰۰۰ تومان 250.000 تومان
طراحی فولـدر کد 202 تا 207
200٫۰۰۰ تومان 300.000 تومان
طراحی فولـدر کد 208 250.000 تومان
350.000 تومان
طراحی فولـدر اختصاصی سایز باز 35*50
150.۰۰۰ تومان 250.000 تومان
طراحی فولـدر اختصاصی سایز باز 45*60 250.000 تومان 350.000 تومان
طراحی فولـدر اختصاصی سایز باز 50*70 250.000 تومان 350.000 تومان
طراحی فولـدر اختصاصی سایز باز 33*70 200٫۰۰۰ تومان 300.000 تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات