چاپ نایلون تبلیغاتی ارزان | چاپ نایلکس | طراحی و چاپ شاپرک

چاپ روی نایلون تبلیغاتی فروشگاه ها در سایزهای متنوع چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ نایلون تبلیغاتی چاپ نایلکس تبلیغاتی فوری با طرح های متنوع و فانتزی

چاپ نایلون دسته موزی و تقویت

چاپ نایلکس

| دسته موزی و تقویت | نایلکس 140 میکرون سفید و مشکی

سایز 30×20 35×25
100 عدد 380.000
1 کیلو
405.000
1.5 کیلو
200 عدد 443.000
2.1 کیلو
499.000
3.1 کیلو
300 عدد 510.000
3.2 کیلو
589.000
4.7 کیلو
500 عدد 620.000
5.4 کیلو
755.000
7.9 کیلو
1000 عدد 865.000
10.5 کیلو
1.130.000
15.8 کیلو
2000 عدد 1.682.000
21.5 کیلو
2.200.000
31.7 کیلو
3000 عدد 2.350.000
32 کیلو
3.215.000
47.6 کیلو
5000 عدد 3.983.000
51.5 کیلو
5.287.000
78.5 کیلو
سایز 40×30 45×35 50×40 60×50
100 عدد 439.000
2.1 کیلو
467.000
2.7 کیلو
487.000
3.1 کیلو
556.000
4.5 کیلو
200 عدد 550.000
4.2 کیلو
605.000
5.4 کیلو
647.000
6.2 کیلو
792.000
9 کیلو
300 عدد 674.000
6.3 کیلو
756.000
8.1 کیلو
820.000
9.3 کیلو
1.005.500
13.5 کیلو
500 عدد 890.000
10.6 کیلو
1.007.000
13.5 کیلو
1.107.000
15.6 کیلو
1.490.000
22.7 کیلو
1000 عدد 1.400.000
21.2 کیلو
1.770.000
27 کیلو
1.865.000
31.2 کیلو
2.570.000
45.4 کیلو
2000 عدد 2.722.000
42.4 کیلو
3.275.000
540 کیلو
3.678.000
62.4 کیلو
5.050.000
90.8 کیلو
3000 عدد 3.983.000
63.8 کیلو
4.800.000
81 کیلو
5.400.000
93.6 کیلو
7.438.000
136.3 کیلو
5000 عدد 6.562.000
106.3 کیلو
7.884.000
135 کیلو
8.883.000
156 کیلو
12.240.000
227.2 کیلو
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو  و رنگ های معمولی و به تومان می باشد.
 • میزان وزن هر سفارش هم با توجه به تعداد آن در جداول بالا آمده است.
 • زمان تحویل سفارش 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه چاپ رنگ های طلایی، نقره ای و سفید بابت هر دور چاپ تا 1000 عدد مبلغ 100.000 تومان گرانتر می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ رنگ های معمولی ، 250.000 تومان به ازای هر 1000 عدد و رنگ های طلایی و نقره ای 350.000 تومان می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون مشکی: طلایی ، نقره ای و سفید.
 • لطفا، حتما جهت طراحی و چاپ نایلون، ” راهنمای طراحی نایلون ” در پایین صفحه را مطالعه کنید.

چاپ نایلون دسته بندی

چاپ نایلکس

| دسته بندی | نایلکس 140 میکرون سفید و مشکی

سایز 40×30 45×35 50×40 60×50
100 عدد 458.000
2.4 کیلو
475.000
2.8 کیلو
515.000
3.7 کیلو
577.000
5 کیلو
200 عدد 587.000
4.8 کیلو
622.000
5.7 کیلو
705.000
7.4 کیلو
835.000
10 کیلو
300 عدد 727.000
7.2 کیلو
783.000
8.5 کیلو
914.000
11.1 کیلو
1.100.000
15 کیلو
500 عدد 988.000
12 کیلو
1.114.000
14.2 کیلو
1.262.000
18.5 کیلو
1.598.000
25 کیلو
1000 عدد 1.578.000
24.8 کیلو
1.756.000
28.5 کیلو
2.160.000
37 کیلو
2.787.000
50 کیلو
2000 عدد 3.085.000
49.6 کیلو
3.462.000
68 کیلو
4.244.000
74 کیلو
5.485.000
100 کیلو
3000 عدد 4.523.000
74.4 کیلو
5.040.000
85 کیلو
6.245.000
111 کیلو
8.090.000
150 کیلو
5000 عدد 7.420.000
124 کیلو
8.280.000
142.8 کیلو
10.270.000
185 کیلو
13.320.000
250 کیلو
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو و به تومان می باشد.
 • میزان وزن هر سفارش با توجه به تعداد آن در جدول بالا آمده است.
 • زمان تحویل سفارش 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه چاپ رنگ های طلایی، نقره ای و سفید بابت هر دور چاپ تا 1000 عدد مبلغ 100.000 تومان گرانتر می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ رنگ های معمولی ، 250.000 تومان به ازای هر 1000 عدد و رنگ های طلایی و نقره ای 350.000 تومان می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون مشکی: طلایی ، نقره ای و سفید.
 • بند تمام نایلون های سفید و مشکی دسته بندی فقط “مشکی” می باشد.
 • لطفا، حتما جهت طراحی و چاپ نایلون، ” راهنمای طراحی نایلون ” در پایین صفحه را مطالعه کنید.

چاپ نایلون دسته رکابی آجدار

سایز نایلکس دسته رکابی چاپ شاپرک

لطفا دقت فرمائید سایز عرض نایلون های ذکر شده در بالا با احتساب پاکت های چپ و راست است و سایز نایلون در حالت تخت با رنگ آبی نوشته شده است.

چاپ نایلکس

| دسته رکابی| نایلکس رکابی آجدار سفید

سایز 40×30 47×37 55×45 65×55
500 عدد 506.000
3.3 کیلو
532.000
3.9 کیلو
640.000
6.6 کیلو
840.000
11.6 کیلو
1000 عدد 635.000
6.6 کیلو
687.000
7.9 کیلو
900.000
13.2 کیلو
1.299.000
23.2 کیلو
2000 عدد 1.220.000
13.2 کیلو
1.320.000
15.8 کیلو
1.750.000
26.4 کیلو
2.535.000
46.4 کیلو
3000 عدد 1.742.000
19.8 کیلو
1.900.000
23.8 کیلو
2.533.000
39.6 کیلو
3.693.000
69.6 کیلو
5000 عدد 2.835.000
33 کیلو
3.100.000
39.6 کیلو
4.125.000
66 کیلو
6.050.000
116.2کیلو
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو و به تومان می باشد.
 • میزان وزن هر سفارش با توجه به تعداد آن در جدول بالا ذکر شده است.
 • زمان تحویل سفارش 10 روز کاری می باشد.
 • هزینه چاپ رنگ های طلایی و نقره ای بابت هر دور چاپ تا 1000 عدد مبلغ 100.000 تومان گرانتر می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ رنگ های معمولی ، 250.000 تومان به ازای هر 1000 عدد و رنگ های طلایی و نقره ای 350.000 تومان می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ نایلون های دسته رکابی فقط سفید می باشد.
 • لطفا، حتما جهت طراحی و چاپ نایلون، ” راهنمای طراحی نایلون ” در پایین صفحه را مطالعه کنید.
چاپ نایلون تبلیغاتی در سایز و اندازه متنوع چاپ نایلکس تبلیغاتی در مجموعه چاپ شاپرک چاپ روی نایلون تبلیغاتی در رنگ های مشکی و سفید طراحی و چاپ انواع نایلون تبلیغاتی

راهنمای طراحی نایلون

 • فایل طراحی باید تک رنگ و بدون ترام باشد.

راهنمای طراحی نایلون تبلیغاتی

 • از فونت و خطوط زخیم و خوانا استفاده شود. (حداقل فونت پیشنهادی 14 می باشد.)

راهنمای طراحی نایلون تبلیغاتی

 • در طرح های چند رنگ حتما باید رنگ ها از هم فاصله داشته باشند و این فاصله باید حداقل 1 سانت باشد.

راهنمای طراحی نایلون تبلیغاتی

 • به هیچ وجه از باکس های یکدست رنگ و تمپلات رنگ استفاده نشود. زیرا در چاپ حالت کچلی و ابر و باد خواهد داشت.

راهنما طراحی نایلون تبلیغاتی

 • هر نایلون با توجه به نوع و سایز، یک ماکسیمم سایز چاپ دارند که نمی تواند بزرگتر از آن سایز چاپ کرد. لطفا سایز چاپی خود را طبق راهنمای زیر طراحی کنید.
 • نوع چاپ روی نایلون ها، چاپ سیلک می باشد.
 • راهنمای طراحی نایلون و نایلکس

 • برای چاپ روی نابلون سفید بهتر است از رنگ های (مشکی، قرمز، سورمه ای و سبز) که جزء رنگ های مادر چاپ سیلک هستند استفاده کنید.

 • رنگ چاپ روی نایلون ها چون چشمی ساخته می شوند نسبت به رنگ طراحی شما 10 تا 15 درصد اختلاف رنگ دارد.

 • رنگ بنفش به علت پایه پودری ماندگاری زیادی روی نایلون ندارد و به مرور کنده می شود.

 • رنگ چاپ برای نایلون مشکی فقط طلایی و نقره ای می باشد و رنگ چاپ سفید نداریم.

 • سفارشات دارای 3 تا 7 درصد کسری یا خرابی می باشد که در چاپ سیلک اجتناب ناپذیر است.

 • برای نایلون های دسته رکابی فقط چاپ تک رنگ پیشنهاد می شود و امکان جابجایی زیاد در چاپ چند رنگ روی این نوع نایلون بسیار زیاد است.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

چاپ نایلون تبلیغاتی ارزان | چاپ نایلکس | چاپ نایلون تبلیغاتی ارزان | چاپ نایلکس | چاپ نایلون تبلیغاتی ارزان | چاپ نایلکس | چاپ نایلون تبلیغاتی ارزان | چاپ نایلکس |