نایلون | چاپ نایلکس | طراحی و چاپ شاپرک
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8
چاپ نایلون دسته رکابی
چاپ نایلون دسته بندی
چاپ نایلون دسته موزی

چاپ نایلون دسته موزی و تقویت

چاپ نایلکس

| دسته موزی و تقویت | نایلکس 140 میکرون سفید و مشکی

سایز 100 عدد 200 عدد 300 عدد 500 عدد 1000 عدد
30×20 219.000 238.000 257.000 294.000 388.000
35×25 238.000 257.000 294.000 333.000 481.000
40×30 238.000 275.000 313.000 388.000 535.000
45×35 257.000 294.000 350.000 444.000 668.000
50×40 257.000 313.000 369.000 481.000 743.000
60×50 275.000 350.000 425.000 575.000 949.000
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ، 150.000 تومان تا 1000 عدد می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • زما تحویل 7 تا 9 روز کاری می باشد و تمام قیمت های فوق به تومان است.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون مشکی: طلایی و نقره ای

چاپ نایلون دسته بندی

چاپ نایلکس

| دسته بندی | نایلکس 140 میکرون سفید و مشکی

سایز 100 عدد 200 عدد 300 عدد 500 عدد 1000 عدد
40×30 257.000 294.000 350.000 444.000 668.000
45×35 257.000 313.000 369.000 481.000 743.000
50×40 275.000 333.000 406.000 537.000 874.000
60×50 294.000 388.000 481.000 668.000 1.136.000
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ، 150.000 تومان تا 1000 عدد می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • زما تحویل 7 تا 9 روز کاری می باشد و تمام قیمت های فوق به تومان است.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون مشکی: طلایی و نقره ای

چاپ نایلون دسته رکابی آجدار

چاپ نایلکس

| دسته رکابی| نایلکس رکابی آجار سفید

سایز 500 عدد 1000 عدد
40×30 257.000 331.000
47×37 414.000 388.000
55×45 313.000 462.000
65×55 350.000 649.000
 • هزینه های فوق، هزینه نایلکس و چاپ تک رنگ یکرو می باشد.
 • هزینه هر چاپ اضافه جهت چند رنگ چاپ و یا دورو چاپ، 150.000 تومان تا 1000 عدد می باشد.
 • ماکسیمم سایز چاپ روی نایلون ها قطع A4 بوده و از نوع چاپ سیلک می باشد.
 • زما تحویل 7 تا 9 روز کاری می باشد و تمام قیمت های فوق به تومان است.
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون سفید: مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز و رنگ های ترکیبی
 • رنگ چاپ پیشنهادی جهت نایلون مشکی: طلایی و نقره ای