ساک دستی کاغذی | چاپ ساک دستی کاغذی | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹8

ساک دستی کاغذی گلاسه 170 گرم

ساک دستی کاغذی

گلاسه 170 گرم | روکش سلفون مات یا براق | 1000 عدد

سایز نوع چاپ ۱۰ روزه قالب نمونه
8×20×20 تک رنگ 2.200.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 2.420.000
4 رنگ 2.470.000
7×26×16.5 تک رنگ 2.330.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 2.550.000
4 رنگ 2.600.000
9.5×38×24 تک رنگ 3.130.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 3.350.000
4 رنگ 3.400.000
9×23×23 تک رنگ 2.510.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 2.730.000
4 رنگ 2.780.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

گلاسه 170 گرم | روکش سلفون مات یا براق | 1000 عدد

سایز نوع چاپ ۱۰ روزه قالب نمونه
11×34×24 تک رنگ 3.280.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 3.500.000
4 رنگ 3.550.000
15×35×50 تک رنگ 5.430.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 5.650.000
4 رنگ 5.700.000
12×30×45 تک رنگ 4.460.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 4.680.000
4 رنگ 4.730.000
10×40×30 تک رنگ 4.460.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
2 رنگ 4.680.000
4 رنگ 4.730.000
 • سایزهای فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. در صورت تمایل به چاپ متفاوت پشت و رو در سایزهای بزرگ جهت چاپ تک رنگ 260.000، 2 رنگ 495.000 و 4 رنگ 525.000 تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی کرافت 130 گرم

ساک دستی کاغذی

| کاغذ کرافت 130 گرم | بدون روکش | 10 روز کاری

سایز نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد قالب نمونه
8×20×20 تک رنگ 1.100.000 1.590.000 فایل PSD
2 رنگ 1.360.000 1.860.000
4 رنگ 1.400.000 1.930.000
6.5×26×16.5 تک رنگ 1.130.000 1.470.000 فایل PSD
2 رنگ 1.380.000 1.760.000
4 رنگ 1.440.000 1.830.000
9.5×38×24 تک رنگ 1.200.000 1.835.000 فایل PSD
2 رنگ 1.460.000 2.110.000
4 رنگ 1.530.000 2.210.000
9×23×23 تک رنگ 1.130.000 1.615.000 فایل PSD
2 رنگ 1.380.000 1.880.000
4 رنگ 1.440.000 1.970.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| کاغذ کرافت 130 گرم | بدون روکش | 10 روز کاری

سایز نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد قالب نمونه
11×34×24 تک رنگ 1.200.000 1.920.000 فایل PSD
2 رنگ 1.470.000 2.200.000
4 رنگ 1.540.000 2.295.000
15×35×50 تک رنگ 1.550.000 2.700.000 فایل PSD
2 رنگ 1.820.000 2.980.000
4 رنگ 1.910.000 3.120.000
12×30×45 تک رنگ 1.540.000 2.660.000 فایل PSD
2 رنگ 1.790.000 2.910.000
4 رنگ 1.860.000 3.070.000
12×45×30 تک رنگ 1.540.000 2.660.000 فایل PSD
2 رنگ 1.790.000 2.910.000
4 رنگ 1.860.000 3.070.000
10×40×30 تک رنگ 1.540.000 2.660.000 فایل PSD
2 رنگ 1.790.000 2.910.000
4 رنگ 1.860.000 3.070.000
 • سایزهای فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. در صورت تمایل به چاپ متفاوت پشت و رو در سایزهای بزرگ جهت چاپ تک رنگ 260.000، 2 رنگ 495.000 و 4 رنگ 525.000 تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

پاکت فست فود کاغذ کرافت 80 گرم

پاکت فست فود

| کاغذ کرافت 80 گرم | بدون روکش | 10 روز کاری

سایز نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد قالب
25×25×33
پیتزا تک نفره
تک رنگ 1.245.000 2.050.000 فایل PSD
2 رنگ 1.520.000 2.300.000
4 رنگ 1.580.000 2.440.000
29×29×32
پیتزا 2 نفره
تک رنگ 1.270.000 2.070.000 فایل PSD
2 رنگ 1.550.000 2.350.000
4 رنگ 1.630.000 2.480.000
33.5×33.5×29
پیتزا خانواده
تک رنگ 1.270.000 2.070.000 فایل PSD
2 رنگ 1.550.000 2.350.000
4 رنگ 1.630.000 2.480.000
 • زمان تحویل پاکت فست فود ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • پاکت فست فود بدون بند می باشد و اصولا از بالا جمع شده و منگنه می شوند.

پاکت فست فود

| کاغذ کرافت 80 گرم | بدون روکش | 10 روز کاری

سایز نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد قالب
15×34.5×39
پاکت فست فود
تک رنگ 1.250.000 2.300.000 فایل PSD
2 رنگ 1.500.000 2.300.000
4 رنگ 1.580.000 2.440.000
15×28×34
بیرون بر رستوران
تک رنگ 1.200.000 1.950.000 فایل PSD
2 رنگ 1.450.000 2.200.000
4 رنگ 1.540.000 2.350.000
 • سایزهای فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. در صورت تمایل به چاپ متفاوت پشت و رو در سایزهای بزرگ جهت چاپ تک رنگ 260.000، 2 رنگ 495.000 و 4 رنگ 525.000 تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • زمان تحویل پاکت فست فود ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • پاکت فست فود بدون بند بوده و اصولا از بالا جمع شده و منگنه می شوند.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات