ساک دستی کاغذی | چاپ ساک دستی کاغذی کرافت آماده

آخرین بروز رسانی :بهار ۱۳۹9

مشتری گرامی:
بعلت نوسانات روز به روز قیمت کاغذ امکان تغییر در قیمت های زیر وجود خواهد داشت و توصیه میکنیم قیمت دقیق را در زمان ثبت سفارش بصورت تلفنی دریافت نمائید. در صورت ثبت سفارش با قیمت های زیر، قیمت روز محاسبه شده و طی همان روز به مشتری اطلاع داده می شود و در صورت تائید، مرحله چاپ شروع خواهد شد.

ساک دستی کاغذی گلاسه | چاپ اختصاصی

چاپ شاپرک تولید کننده انواع ساک دستی کاغذی گلاسه با روکش سلفون تولید و فروش انواع ساک دستی کاغذی آماده چاپ و تولید متنوع ترین ساک دستی های کاغذی چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

| سایز 6.5×16.5×26 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.050.000 1.110.000 1.150.000
1000 1.730.000 1.800.000 1.840.000
2000 3.100.000 3.200.000 3.250.000
5000 7.400.000 7.430.000 7.460.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 370.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 8×20×20 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.300.000 1.380.000 1.450.000
1000 1.900.000 1.960.000 2.040.000
2000 3.370.000 3.450.000 3.520.000
5000 7.670.000 7.760.000 7.840.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 420.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 9×23×23 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.460.000 1.530.000 1.610.000
1000 2.150.000 2.230.000 2.300.000
2000 3.950.000 4.010.000 4.090.000
5000 9.000.000 9.075.000 9.170.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 420.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 9.5×38×24 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.490.000 1.560.000 1.630.000
1000 2.510.000 2.580.000 2.650.000
2000 4.620.000 4.700.000 4.785.000
5000 11.000.000 11.100.000 11.170.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 430.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 15×50×35 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 50 / ارتفاع 35 / عطف 15

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 2.440.000 2.510.000 2.570.000
1000 4.460.000 4.530.000 4.610.000
2000 8.570.000 8.640.000 8.730.000
5000 21.220.000 21.400.000 21.560.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 570.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 250 / دورنگ: 350 / چهاررنگ: 450 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، هزینه یووی موضعی 2 برابر می شود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 11×34×24 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 34 / ارتفاع 24 / عطف 11

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.600.000 1.670.000 1.740.000
1000 2.728.000 2.800.000 2.880.000
2000 5.090.000 5.170.000 5.250.000
5000 12.250.000 12.380.000 12.480.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 430.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 250 / دورنگ: 350 / چهاررنگ: 450 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، هزینه یووی موضعی 2 برابر می شود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×30×45 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 45 / ارتفاع 30 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 2.050.000 2.120.000 2.180.000
1000 3.685.000 3.770.000 3.840.000
2000 7.020.000 7.095.000 7.170.000
5000 17.350.000 17.510.000 17.600.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 250 / دورنگ: 350 / چهاررنگ: 450 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، هزینه یووی موضعی 2 برابر می شود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×30×45 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 30 / ارتفاع 45 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 2.050.000 2.120.000 2.180.000
1000 3.685.000 3.770.000 3.840.000
2000 7.020.000 7.095.000 7.170.000
5000 17.350.000 17.510.000 17.600.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 250 / دورنگ: 350 / چهاررنگ: 450 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، هزینه یووی موضعی 2 برابر می شود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 10×30×40 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 40 / ارتفاع 30 / عطف 10

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 2.050.000 2.120.000 2.180.000
1000 3.685.000 3.770.000 3.840.000
2000 7.020.000 7.095.000 7.170.000
5000 17.350.000 17.510.000 17.600.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 250 / دورنگ: 350 / چهاررنگ: 450 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، هزینه یووی موضعی 2 برابر می شود)

ساک دستی کاغذی کرافت | چاپ اختصاصی

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 6.5×16.5×26 | کرافت 130 گرم

عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 820.000 895.000 940.000
1000 1.260.000 1.330.000 1.370.000
2000 2.020.000 2.100.000 2.130.000
5000 4.470.000 4.540.000 4.580.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 8×20×20 | کرافت 130 گرم

عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.050.000 1.080.000 1.200.000
1000 1.490.000 1.530.000 1.630.000
2000 2.400.000 2.490.000 2.570.000
5000 5.220.000 5.300.000 5.360.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 9×23×23 | کرافت 130 گرم

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.030.000 1.080.000 1.200.000
1000 1.490.000 1.530.000 1.630.000
2000 2.400.000 2.490.000 2.570.000
5000 5.220.000 5.300.000 5.360.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 9.5×38×24 | کرافت 130 گرم

عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.050.000 1.100.000 1.200.000
1000 1.620.000 1.660.000 1.770.000
2000 2.700.000 2.740.000 2.840.000
5000 6.100.000 6.150.000 6.200.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 11×34×24 | کرافت 130 گرم

عرض 34 / ارتفاع 24 / عطف 11

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.050.000 1.125.000 1.165.000
1000 1.630.000 1.710.000 1.740.000
2000 2.750.000 2.850.000 2.890.000
5000 6.570.000 6.630.000 6.740.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 120 / دورنگ: 120 / چهاررنگ: 120 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 15×50×35 | کرافت 130 گرم

عرض 50 / ارتفاع 35 / عطف 15

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.390.000 1.430.000 1.530.000
1000 2.260.000 2.300.000 2.400.000
2000 3.980.000 4.040.000 4.140.000
5000 9.740.000 9.820.000 1.040.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 12×45×30 | کرافت 130 گرم

عرض 45 / ارتفاع 30 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.390.000 1.430.000 1.530.000
1000 2.260.000 2.300.000 2.400.000
2000 3.980.000 4.040.000 4.140.000
5000 9.740.000 9.820.000 1.040.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 12×45×30 | کرافت 130 گرم

عرض 30 / ارتفاع 45 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.390.000 1.430.000 1.530.000
1000 2.260.000 2.300.000 2.400.000
2000 3.980.000 4.040.000 4.140.000
5000 9.740.000 9.820.000 1.040.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 10×40×30 | کرافت 130 گرم

عرض 30 / ارتفاع 40 / عطف 10

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.390.000 1.430.000 1.530.000
1000 2.260.000 2.300.000 2.400.000
2000 3.980.000 4.040.000 4.140.000
5000 9.740.000 9.820.000 1.040.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی آماده - تحویل فوری

قیمت خام هر عدد : 2.100 تومان

 • کاغذ گلاسه 170 با روکش سلفون مات
 • سایز 8×20×20 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 2.400 تومان

 • گلاسه 170 گرم با روکش سلفون مات
 • سایز 8×20×20 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 1.600 تومان

 • کرافت 130 گرم بدون روکش
 • سایز 9×23×23 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند کرم ، سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی کرافت

قیمت خام هر عدد : 1.400 تومان

 • کرافت 130 گرم بدون روکش
 • سایز 6.5×26×16.5 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند کرم ، سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی کرافت

قیمت خام هر عدد : 2.800 تومان

 • کاغذ گلاسه 170 با روکش سلفون مات
 • سایز 9.5×38×24 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 3.200 تومان

 • کاغذ گلاسه 170 با روکش سلفون مات
 • سایز 9.5×38×24 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 1.650 تومان

 • کرافت 130 گرم بدون روکش
 • سایز 9.5×38×24 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند کرم ، سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی کرافت

قیمت خام هر عدد : 3.600 تومان

 • کاغذ گلاسه 170 با روکش سلفون مات
 • سایز 10×30×40 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 3.900 تومان

 • کاغذ گلاسه 170 با روکش سلفون مات
 • سایز 10×30×40 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

قیمت خام هر عدد : 2.250 تومان

 • کاغذ کرافت 130 گرم بدون روکش
 • سایز 15×50×35 سانتی متر
 • امکان چاپ سیلک و طلاکوب قسمت رو و پشت
 • بند کرم ، سفید یا مشکی به انتخاب مشتری
 • تحویل فــوری
 • تخفیف ویژه جهت سفارش بالای 500 عدد
تولید انواع ساک دستی کاغذی کرافت
 • هزینه های فوق، هزینه ساک دستی کاغذی آماده بصورت خام و به تومان می باشد.
 • هزینه چاپ سیلک تک رنگ یکرو بابت رنگ های معمولی 200.000 تومان می باشد.
 • در صورت چاپ 2 رنگ و یا دورو شدن چاپ، مبلغ چاپ فوق 350.000 تومان می شود.
 • با چاپ سیلک فقط پشت و روی ساک و در وسط ساک دستی با ماکسیمم سایز A4 قابل چاپ است.
 • هزینه چاپ طلاکوب به سایز فایل ارسالی بستگی دارد.
 • زمان تحویل با چاپ سیلک 3 الی 4 روز کاری می باشد.

پاکت فست فود کاغذی کرافت

پاکت فست فود

| کاغذ کرافت 80 گرم | بدون روکش | 7 روز کاری

نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تک رنگ 1.080.000 1.440.000 2.600.000 5.860.000
2 رنگ 1.180.000 1.540.000 2.700.000 6.000.000
4 رنگ 1.350.000 1.800.000 2.950.000 6.300.000
 • پاکت فست فود بدلیل سایزشان بصورت 2 تکه چاپ و صحافی می شوند.
 • هزینه های فوق جهت چاپ پشت و روی یکسان می باشد.
 • جهت متفاوت بودن طرح پشت و رو، یک هزینه چاپ به هزینه های فوق افزوده می گردد.
 • زمان تحویل پاکت فست فود 7 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • پاکت فست فود بدون بند بوده و اصولا از بالا جمع شده و منگنه می شوند.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده