ساک دستی کاغذی | چاپ ساک دستی کاغذی کرافت آماده

آخرین بروز رسانی :پاییز ۱۳۹8

به علت افزایش قیمت روزانه کاغذ در چند روز اخیر، قیمت های زیر حدودی بوده و لطفا مجددا در روز ثبت سفارش برآورد قیمت بفرمائید. سفارشهایی که ثبت شوند مجدد برآورد شده و اگر تفاوت هزینه ای بابت کاغذ داشته باشند با رضایت مشتری انجام میشود در غیر اینصورت لغو و مبلغ عودت می گردد.

ساک دستی کاغذی گلاسه | چاپ اختصاصی

چاپ شاپرک تولید کننده انواع ساک دستی کاغذی گلاسه با روکش سلفون تولید و فروش انواع ساک دستی کاغذی آماده چاپ و تولید متنوع ترین ساک دستی های کاغذی چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

| سایز 6.5×16.5×26 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.150.000 1.170.000 1.200.000
1000 1.730.000 1.780.000 1.840.000
2000 2.990.000 3.055.000 3.100.000
5000 8.650.000 8.900.000 9.200.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 320.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 8×20×20 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.250.000 1.320.000 1.520.000
1000 1.940.000 2.000.000 2.050.000
2000 3.210.000 3.280.000 3.490.000
5000 9.700.000 9.999.999 9.999.999

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 370.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 9×23×23 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.340.000 1.410.000 1.610.000
1000 2.205.000 2.310.000 2.360.000
2000 3.510.000 3.675.000 3.900.000
5000 9.999.999 9.999.999 9.999.999

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی موضعی هر 1000 عدد 370.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 9.5×38×24 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.440.000 1.520.000 1.710.000
1000 2.470.000 2.570.000 2.700.000
2000 4.570.000 4.670.000 4.890.000
5000 9.830.000 9.900.000 10.120.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 380.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 15×50×35 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 50 / ارتفاع 35 / عطف 15

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 2.100.000 2.200.000 2.450.000
1000 4.040.000 4.090.000 4.300.000
2000 7.650.000 7.730.000 8.000.000
5000 17.400.000 17.470.000 17.850.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 570.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، 150 هزار تومان به هزینه موضعی اضافه  می شود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 11×34×24 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 34 / ارتفاع 24 / عطف 11

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.490.000 1.520.000 1.550.000
1000 2.520.000 2.570.000 2.670.000
2000 4.620.000 4.670.000 4.720.000
5000 10.430.000 10.500.000 10.730.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 380.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×30×45 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 45 / ارتفاع 30 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.880.000 1.920.000 2.150.000
1000 3.550.000 3.640.000 3.880.000
2000 6.760.000 6.840.000 7.050.000
5000 15.410.000 15.480.000 15.680.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، 150 هزار تومان به هزینه موضعی اضافه میشود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×30×45 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 30 / ارتفاع 45 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.880.000 1.920.000 2.150.000
1000 3.550.000 3.640.000 3.880.000
2000 6.760.000 6.840.000 7.050.000
5000 15.410.000 15.480.000 15.680.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، 150 هزار تومان به هزینه موضعی اضافه میشود)

ساک دستی کاغذی

| سایز 10×30×40 | گلاسه 170 گرم | روکش سلفون

عرض 40 / ارتفاع 30 / عطف 10

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.880.000 1.920.000 2.150.000
1000 3.550.000 3.650.000 3.880.000
2000 6.800.000 6.870.000 7.080.000
5000 15.410.000 15.480.000 15.680.000

ساک دستی کاغذی

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • روکش سلفون هم بصورت مات و هم براق امکان پذیر است.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • هزینه یووی هر 1000 عدد 550.000 تومان می باشد.
 • امکان چاپ سایز فوق با کاغذ 200 و 250 گرم نیز وجود دارد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان
 • (در صورت متفاوت بودن طرح پشت و رو، 150 هزار تومان به هزینه موضعی اضافه میشود)

ساک دستی کاغذی کرافت | چاپ اختصاصی

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 6.5×16.5×26 | کرافت 130 گرم

عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 820.000 895.000 930.000
1000 1.180.000 1.250.000 1.300.000
2000 1.970.000 2.050.000 2.100.000
5000 4.500.000 4.600.000 4.650.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 8×20×20 | کرافت 130 گرم

عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.110.000 1.180.000 1.390.000
1000 1.470.000 1.580.000 1.780.000
2000 2.390.000 2.460.000 2.660.000
5000 5.180.000 5.250.000 5.450.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 9×23×23 | کرافت 130 گرم

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.110.000 1.180.000 1.390.000
1000 1.470.000 1.580.000 1.780.000
2000 2.390.000 2.460.000 2.660.000
5000 5.180.000 5.250.000 5.450.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 9.5×38×24 | کرافت 130 گرم

عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.190.000 1.250.000 1.450.000
1000 1.550.000 1.620.000 1.820.000
2000 2.670.000 2.790.000 3.040.000
5000 5.930.000 6.080.000 6.330.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 11×34×24 | کرافت 130 گرم

عرض 34 / ارتفاع 24 / عطف 11

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.190.000 1.295.000 1.495.000
1000 1.730.000 1.800.000 2.000.000
2000 2.980.000 3.050.000 3.250.000
5000 6.930.000 7.000.000 7.200.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز می تواند متفاوت باشد و هزینه اضافی ندارد.

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 15×50×35 | کرافت 130 گرم

عرض 50 / ارتفاع 35 / عطف 15

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.510.000 1.580.000 1.780.000
1000 2.330.000 2.400.000 2.600.000
2000 4.180.000 4.250.000 4.450.000
5000 10.180.000 10.320.000 10.720.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 12×45×30 | کرافت 130 گرم

عرض 45 / ارتفاع 30 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.510.000 1.580.000 1.780.000
1000 2.330.000 2.400.000 2.600.000
2000 4.180.000 4.250.000 4.450.000
5000 10.180.000 10.320.000 10.720.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 12×45×30 | کرافت 130 گرم

عرض 30 / ارتفاع 45 / عطف 12

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.510.000 1.580.000 1.780.000
1000 2.330.000 2.400.000 2.600.000
2000 4.180.000 4.250.000 4.450.000
5000 10.180.000 10.320.000 10.720.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت

| سایز 10×40×30 | کرافت 130 گرم

عرض 30 / ارتفاع 40 / عطف 10

تعداد تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ (رنگی)
500 1.510.000 1.580.000 1.580.000
1000 2.330.000 2.400.000 2.600.000
2000 4.180.000 4.250.000 4.450.000
5000 10.180.000 10.320.000 10.720.000

دریافت قالب طراحی

 • زمان تحویل 10 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • جهت دریافت قالب طراحی روی طرح ساک دستی کلیک کنید.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.
 • طرح پشت و روی کار در این سایز باید یکسان باشد.
 • درصورت تغییر طرح پشت و رو یک هزینه چاپ افزوده می شود:
 • هزینه چاپ متفاوت تکرنگ: 230 / دورنگ: 300 / چهاررنگ: 500 هزار تومان

ساک دستی کاغذی کرافت آماده

ساک دستی کاغذی کرافت آماده

| 130 گرم

سایز 50 عدد 100 عدد 200 عدد 300 عدد 400 عدد
26×16.5×6.5 67.500 135.000 270.000 405.000 540.000
23x23x9 80.000 160.000 320.000 480.000 640.000
24x38x9.5 90.000 180.000 360.000 540.000 720.000
50x35x15 135.000 270.000 540.000 810.000 1.080.000
 • هزینه های فوق، هزینه ساک دستی کاغذی آماده بصورت خام و به تومان می باشد.
 • هزینه چاپ سیلک تک رنگ یکرو بابت رنگ های معمولی 200.000 تومان می باشد.
 • در صورت چاپ 2 رنگ و یا دورو شدن چاپ، مبلغ چاپ فوق 350.000 تومان می شود.
 • با چاپ سیلک فقط پشت و روی ساک و در وسط ساک دستی با ماکسیمم سایز A4 قابل چاپ است.
 • زمان تحویل با چاپ سیلک 3 الی 4 روز کاری می باشد.
 • بند ساک دستی کاغذی کرافت آماده، کرم رنگ می باشد و جداگانه تحویل می گردد.

پاکت فست فود کاغذی کرافت

پاکت فست فود

| کاغذ کرافت 80 گرم | بدون روکش | 7 روز کاری

نوع چاپ 500 عدد 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تک رنگ 1.080.000 1.440.000 2.600.000 5.860.000
2 رنگ 1.180.000 1.540.000 2.700.000 6.000.000
4 رنگ 1.350.000 1.800.000 2.950.000 6.300.000
 • پاکت فست فود بدلیل سایزشان بصورت 2 تکه چاپ و صحافی می شوند.
 • هزینه های فوق جهت چاپ پشت و روی یکسان می باشد.
 • جهت متفاوت بودن طرح پشت و رو، یک هزینه چاپ به هزینه های فوق افزوده می گردد.
 • زمان تحویل پاکت فست فود 7 روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • پاکت فست فود بدون بند بوده و اصولا از بالا جمع شده و منگنه می شوند.

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | چاپ ساک دستی | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | ساک دستی کاغذی کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده | پاکت کرافت آماده