تولید و چاپ ساک دستی کاغذی گلاسه و کرافت

چاپ ساک دستی کاغذی

چاپ ساک دستی یک محصول تبلیغاتی بسیار کاربردی بعنوان ساک خرید، ساک تبلیغاتی و بسته بندی می باشد. ساک دستی کاغذی یکی از شیک ترین و فانتزی ترین نوع ساک دستی می باشد. اکثر فروشگاه ها جهت ارائه و فروش محصولات خود  از آن استفاده کرده و برند خود را تبلیغ می کنند. چاپ ساک دستی کاغذی هم روی کاغذ گلاسه با روکش سلفون و هم روی کاغذ کرافت بدون روکش امکان پذیر است.

چاپ ساک دستی کاغذی گلاسه

مشخصات کلی ساک دستی کاغذی گلاسه با روکش سلفون :

 • گرماژ گلاسه: از گلاسه 170 گرم تا 300 گرم امکان چاپ وجود دارد.
 • نوع روکش: سلفون مات و یا سلفون براق
 • نوع چاپ: امکان چاپ در تمام قسمت های ساک دستی امکان پذیر است.
 • خدمات تکمیلی: خدمات طلاکوب و نقره کوب، یووی موضعی، امباس، ضرب و برجستگی بر روی ساک دستی امکان پذیر است و هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • بند: نخی بوده و جداگانه تحویل می گردد.
 • زمان تحویل: 15 روز کاری (در صورت اضافه شدن خدمات طلاکوب و نقره کوب و یا یووی موضعی زمان تحویل 17 روز کاری می باشد)
 • قیمت: از طریق لینک زیر می توانید قیمت به روز را با توجه به تیراژ و گرماژ مد نظر دریافت کنید.

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 26×16.5 با عطف 6.5 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 26   عرض: 16.5   عطف: 6.5
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 26×16.5 با عطف 6.5

چاپ ساک دستی کاغذی

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 20×14 با عطف 7 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 14   عرض: 20   عطف: 7
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 20×14 با عطف 7

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 20×20 با عطف 8 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 20   عرض: 20   عطف: 8
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 20×20 با عطف 8

چاپ ساک دستی کاغذی

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 23×23 با عطف 9 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 23   عرض: 23   عطف: 9
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 23×23 با عطف 9

چاپ انواع ساک دستی کاغذی گلاسه و کرافت

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 38×24 با عطف 9 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 38   عرض: 24   عطف: 9.5
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 24×38 با عطف 9.5

سایز چاپ ساک دستی کاغذی

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 33×19 با عطف 9 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 33   عرض: 19   عطف: 9
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

قالب
دانلود قالب ساک دستی سایز 33×19 با عطف 9

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 35×50 با عطف 15 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 35   عرض: 50   عطف: 15
 • نوع چاپ: در این سایز  اگر طرح پشت و روی کار متفاوت باشد هزینه آن بیشتر می شود.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 35×50 با عطف 15

سایز یاک دستی کاغذی کرافت و گلاسه

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 19×33 با عطف 8 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 19   عرض: 33   عطف: 8
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 19×33 با عطف 8

انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 24×34 با عطف 11 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 24   عرض: 34   عطف: 11
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 24×34 با عطف 11

چاپ ساک دستی

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 24×34 با عطف 11 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 45   عرض: 30   عطف: 12
 • نوع چاپ: در این سایز  اگر طرح پشت و روی کار متفاوت باشد هزینه آن بیشتر می شود.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 45×30 با عطف 12

سایز انواع ساک دستی کاغذی کرافت و گلاسه

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 30×45 با عطف 12 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 30   عرض: 45   عطف: 12
 • نوع چاپ: در این سایز  اگر طرح پشت و روی کار متفاوت باشد هزینه آن بیشتر می شود.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 30×45 با عطف 12

طراحی و چاپ انواع ساک دستی کاغذی

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 30×40 با عطف 10 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 30   عرض: 40   عطف: 10
 • نوع چاپ: در این سایز  اگر طرح پشت و روی کار متفاوت باشد هزینه آن بیشتر می شود.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 30×40 با عطف 10

ساک دستی کاغذی گلاسه و کرافت

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 14.5×11.5 با عطف 6 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 14.5   عرض: 11.5   عطف: 6
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 14.5×11.5 با عطف 6

ساک دستی کاغذی گلاسه

مشخصات چاپ ساک دستی کاغذی سایز 14×25 با عطف 8 :

 • ابعاد ساک دستی: ارتفاع: 14   عرض: 25   عطف: 8
 • نوع چاپ: در این سایز  طرح پشت و روی کار می تواند متفاوت باشد و هزینه آن تغییر نمی یابد.
 • راهنمای طراحی: قالب طراحی را از لینک زیر دانلود کرده و طبق راهنمای طراحی ساک دستی کاغذی، طراحی نمائید.

دانلود
دانلود قالب ساک دستی سایز 14×25 با عطف 8

انواع ساک دستی کاغذی گلاسه

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت

مشخصات کلی ساک دستی کاغذی کرافت:

 • گرماژ کرافت: از کاغذ کرافت 130 گرم، 170 گرم و 200 گرم برای چاپ و تولید ساک دستی استفاده میشود.
 • نوع روکش: بدون روکش
 • نوع چاپ: امکان چاپ در تمام قسمت های ساک دستی امکان پذیر است.
 • خدمات تکمیلی: خدمات طلاکوب و نقره کوب، امباس، ضرب و برجستگی بر روی ساک دستی امکان پذیر است و هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
 • بند: نخی بوده و جداگانه تحویل می گردد.
 • زمان تحویل: 15 روز کاری (در صورت اضافه شدن خدمات طلاکوب و نقره کوب زمان تحویل 17 روز کاری می باشد)
 • قیمت: از طریق لینک زیر می توانید قیمت به روز را با توجه به تیراژ و گرماژ مد نظر دریافت کنید.

چاپ روبان تبلیغاتی اختصاصی :

 • جنس روبان : روبان در 2 جنس کبریتی و ساتن و در عرض های متنوع موجود هست.
 • نوع چاپ: چاپ در تیراژ کمتر از 1000 متر بصورت دیجیتال و بالاتر از 1000 متر بصورت افست و بصورت اختصاصی چاپ میشود.
 • نحوه سفارش : لطفا جهت مشاهده نمونه، قیمت و ثبت سفارش به صفحه چاپ روبان تبلیغاتی مراجعه نمائید.
چاپ انواع ساک دستی با چاپ طلایی
چاپ انواع ساک دستی کاغذی با یووی موضعی
چاپ انواع ساک دستی طلاکوب
چاپ انواع ساک دستی کاغذی بدون بند
چاپ انواع ساک دستی با ربان
طراحی و چاپ ساک دستی کرافت با چاپ سفید
چاپ ساک دستی چاپ ساک دستی چاپ
ساک چاپ ساک دستی چاپ نمونه های ساک دستی کاغذی
انواع ساک دستی کاغذی آماده

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات