نحوه سفارش طراحی و چاپ کارت ویزیت بصورت آنلاین:

نمونه کارت ویزیت های چاپ شده  آخرین بروز رسانی : اردیبهشت 1394

نوع کارت ویزیت

سایز قبل از برش

یکرو(تومان)

دورو(تومان)

زمان تحویل

کارت ویزیت گلاســه 300 یـووی
 
 4.8x8.5

 12.500

16.000

4 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون بــراق
 

  4.8x8.5

12.500
 

17.000
 

4 روز کاری
 

کارت ویزیت سلفــون بــراق بزرگ دورگرد

9X6

28.000

28.000

6 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون مـات
 

   4.8x8.5

12.500

17.000

4 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون مـات بزرگ دورگرد

9X6 29.000

29.000

6 روز کاری

کارت ویزیت ســوسمــاری
 

   4.8x8.5

17.500

19.000

7 روز کاری

کارت ویزیت کتان امباس 300
 
   4.8x8.5

15.500

17.000

4 روز کاری

کارت ویزیت کتان آلمان 350

   4.8x8.5

20.500

24.500

4 روز کاری

کارت ویزیت کتان پلاستیک
 
   4.8x8.5 23.000 25.000 7 روز کاری
کارت ویزیت لیبل پشت چسب دار با روکش یووی
 
4.8x8.5 14.000
---------
6 روز کاری
کارت ویزیت لیبل شیشه ای با روکش یووی

4.8x8.5 58.500 --------- 21 روز کاری


کارت ویزیت لمینت براق دورگرد فوری

9X6 55.000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد

9X6

48.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج
  کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )

9X6

48.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد

8.5X4.8

42.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد
 

5.5X5.5 38.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب

9X6 85.000   25 روز کاری


کارت ویزیت لمینت مات دورگرد فوری

9X6 75.000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد

9X6

69.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات طرح موج
  کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )

9X6

69.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد

8.5X4.8

60.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات مربع دورگرد
 

5.5X5.5 47.000

8 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب

9X6 105.000   25 روز کاری


کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
9X6

49.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)

8.5X4.8

42.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته مربع دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
6X5.7

38.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب
 

9X6 80.000

15 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
6X5.7 55.000 15 روز کاریکارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد
 

9X6

39.000

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب دورگرد

9X6

59.000

15 روز کاری


کارت ویزیت کارت پی وی سی  500 میکرون
کارت ویزیت
500 تایی

9X6

169.000

16 روز کاری

کارت ویزیت کارت پی وی سی  500 میکرون
کارت ویزیت
1000 تایی
9X6 248.000 16 روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی  760 میکرون  لمینت دار
کارت ویزیت
500 تایی
9X6 225.000 27 روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی  760 میکرون  لمینت دار
کارت ویزیت
1000 تایی
9X6 385.000 27 روز کاری

کارت ویزیت کارت آهنربایی دورگرد
 

9X6 195.000

15 روز کاری


کارت ویزیت سلفون مات مخملی

 4.8x8.5

24.500
 

38.500

10 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد
 

9X6 62.000

62.000

10 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد

9X6

72.000

72.000

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی طاکوب دورگرد
 

9X6 89.000 89.000

15 روز کاری

هزینه طراحی کارت ویزیت یکرو : 25.000 تومان              هزینه طراحی کارت ویزیت دورو : 30.000 تومان
1- کارت ویزیت های لمینت ، لمینت برجسته و PVC بصورت دورگرد می باشند و امکان دورصاف بودن آنها وجود ندارد.

2- در کارت ویزیت هایی که دارای یووی موضعی می باشند بعلت مایع و روان بودن یووی امکان جابجایی تا 1 میلیمتر در کار وجود دارد و در سطح های بزرگ یووی احتمال دون دون شدن وجود دارد.

3-جهت طراحی کارت ویزیت، در کارت ویزیت های دورصاف 3 میل از طرفین و در کارتهای دورگرد 5 میل فاصله از طرفین جهت نوشته ها و مطالب مهم رعایت گردد تا در برش یا قالب نرود.

     
      
     

 آخرین بروز رسانی : فروردین 1394

نوع کارت ویزیت سایز کارت
100 عدد (تومان)

200 عدد (تومان)

300 عدد (تومان)

400 عدد (تومان)

500 عدد (تومان)

زمان تحویل

گلاسـه 280 یکرو
 

9x5 13500 20000 26500 34.000 39000 5 ساعتـه

گلاسـه 280 دورو
 

9x5 16500 27000 36500 46500  55000 5 ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو
 
9x5 14500 22000  29500 36500 42000 5 ساعتـه
کتـان آلـمان دورو
 
9x5 17500 28500  39500 54000  59000 5 ساعتـه
سلفـون مـات یکـرو 9x5 17000  24500 31500 42000  48000 یکروزه
سلفـون مـات دورو
 
9x5 20000 30000 46000 60000  68000 یکروزه
لمینـت مـات یکـرو
 
9x5  21500 35000  49500 65000 74000 5 ساعتـه
لمینـت مـات دورو
 
9x5 27500 47000 64000 85000 94000 5 ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو
 
9x5 21000  32000 44000 56000 65000 5 ساعتـه
لمینـت بـراق دورو
 
9x5 24000 42000 57000 77000 87000 5 ساعتـه

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ دورگرد بصورت توافقی به مبالغ فوق اضافه می گردد.
قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریتن شهرستانی : تحویل 5 ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل با یکی دو روز تاخیر انجام خواهد شد.


 

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

 

نکات مهم :
1- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با 15% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
2- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
3- تمامی کارهای چاپی با 3% الی 7% باطله یا کسری تحویل میگردد.
4- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
5- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی 300Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
6- در فرم های ویزیت 3 میلی متر و در فرم های لمینت 5 میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
7- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه 7 میلی متر رعایت شود.
8- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
9- در صورت استفاده از نوشته های 4 رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
10- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها 3 میل و تراکت ها تا 5 میل.
11- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد. 
12- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن 300 باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
13- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

چاپ شاپرک , مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت لایه باز , کارت ویزیت آماده , کارت ویزیت psd , کارت ویزیت pvc

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیش , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ

 

 

طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه
طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه