طراحی و چاپ کارت ویزیت / چاپ انواع کارت ویزیت : لمینت | پی وی سی | PVC | سلفون | کتان | سوسماری | مخملی | موضعی | طلاکوب | برجسته

نمونه کارت ویزیت های چاپ شده  

محصولی جدید از چاپ شاپرک: کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف 500 میکرون (پی وی سی برفکی) !!!
زمان تحویل 10 روز کاری | 500 عدد : 105.000 تومان

محصولات جدید دیگر: پی وی سی 300 میکرون / پی وی سی 760 میکرون متالیک / لیبل متالایز


آخرین بروز رسانی : آبان 1394

نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش

یکرو(تومان)

دورو(تومان)

زمان تحویل

کارت ویزیت گلاســه 300 یـووی
 
 4.8x8.5

 12.500

16.000

4 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون بــراق
 

  4.8x8.5

12.500
 

17.000
 

4 روز کاری
 

کارت ویزیت سلفــون بــراق بزرگ دورگرد

9X6

28.000

28.000

6 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون بــراق بزرگ دورگرد فوری

9X6

32.000

32.000 4 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون مـات
 

   4.8x8.5

12.500

17.000

4 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون مـات بزرگ دورگرد

9X6 29.000

29.000

6 روز کاری

کارت ویزیت سلفــون مـات بزرگ دورگرد فوری

9X6 33.000 33.000 4 روز کاری

کارت ویزیت ســوسمــاری
 

   4.8x8.5

17.500

19.000

7 روز کاری

کارت ویزیت کتان امباس
 
   4.8x8.5

15.500

17.000

4 روز کاری

کارت ویزیت کتان آلمان

   4.8x8.5

20.500

24.500

4 روز کاری

کارت ویزیت کتان پلاستیک
 
   4.8x8.5 23.000 25.000 7 روز کاری
کارت ویزیت لیبل پشت چسب دار با روکش یووی
 
4.8x8.5 14.000
---------
7 روز کاری
کارت ویزیت لیبل پشت چسب دار با روکش یووی فوری
 
4.8x8.5 15.500 --------- 4 روز کاری
کارت ویزیت لیبل شیشه ای با روکش یووی

4.8x8.5 58.500 --------- 21 روز کاری
کارت ویزیت لیبل متالایز

4.8x8.5 70.000 --------- 20 روز کاری


نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان)

زمان تحویل

کارت ویزیت لمینت براق دورگرد فوری

9X6 55.000 55.000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد

9X6

48.000

48.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج
  کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )

9X6

48.000

48.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد

8.5X4.8

42.000

42.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد
 

5.5X5.5 38.000 38.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب

9X6 85.000 85.000   25 روز کاری


نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد فوری

9X6 75.000 75.000 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد

9X6

69.000

69.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات طرح موج
  کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )

9X6

69.000

69.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد

8.5X4.8

60.000

60.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات مربع دورگرد
 

5.5X5.5 47.000 47.000

10 روز کاری

کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب

9X6 105.000 105.000   25 روز کاری


نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
9X6

49.000

49.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)

8.5X4.8

42.000

42.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته مربع دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
6X5.7

38.000

38.000

9 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)

9X6 80.000 80.000

15 روز کاری

کارت ویزیت لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
6X5.7 55.000 55.000 15 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
9X6  80.000  80.000  25 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد
کارت ویزیت (موضعی استخوانی)
6X5.7 55.000 55.000  25 روز کارینوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل

کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد
 

9X6

39.000

39.000

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب دورگرد

9X6

59.000

59.000

15 روز کاری


نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل

کارت ویزیت کارت پی وی سی  300 میکرون
کارت ویزیت
500 تایی

9X6

88.000

88.000

10 روز کاری

کارت ویزیت کارت شیشه ای نیمه مات  500 میکرون (4 رنگ + سفید)
کارت ویزیت 500 تایی (پی وی سی برفکی)
9X6

105.000

---------

10 روز کاری

کارت ویزیت کارت پی وی سی  500 میکرون
کارت ویزیت 500 تایی
9X6

95.000

95.000

6 روز کاری

کارت ویزیت کارت پی وی سی  500 میکرون
کارت ویزیت
1000 تایی
9X6 159.000 159.000 6 روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی  760 میکرون  لمینت دار
کارت ویزیت
500 تایی
9X6 225.000 225.000 27 روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی  760 میکرون  لمینت دار
کارت ویزیت
1000 تایی
9X6 385.000 385.000 27 روز کاری
کارت ویزیت کارت پی وی سی  760 میکرون  متالیک
کارت ویزیت 500 تایی
9X6 335.000 335.000 27 روز کاری

کارت ویزیت کارت آهنربایی دورگرد
 

9X6 195.000 195.000

20 روز کاری


 

نوع کارت ویزیت
سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
کارت ویزیت سلفون مات مخملی

 4.8x8.5

24.500
 

38.500

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد
 

9X6 62.000

62.000

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد

9X6

72.000

72.000

15 روز کاری

کارت ویزیت سلفون مات مخملی طاکوب دورگرد
 

9X6 89.000 89.000

15 روز کاری


هزینه طراحی کارت ویزیت یکرو : 25.000 تومان              هزینه طراحی کارت ویزیت دورو : 30.000 تومان


در صورت انتخاب طرح از میان طرح های موجود در سایت، هزینه طراحی 50% کاهش می یابد.    

" مشاهده نمونه طرح ها "


1- زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوره می شود.
2- کارت ویزیت های لمینت ، لمینت برجسته و PVC بصورت دورگرد می باشند و امکان دورصاف بودن آنها وجود ندارد.

3- در کارت ویزیت هایی که دارای یووی موضعی می باشند بعلت مایع و روان بودن یووی امکان جابجایی تا 1 میلیمتر در کار وجود دارد و در سطح های بزرگ یووی احتمال دون دون شدن وجود دارد.

4- جهت طراحی کارت ویزیت، در کارت ویزیت های دورصاف 3 میل از طرفین و در کارتهای دورگرد 5 میل فاصله از طرفین جهت نوشته ها و مطالب مهم رعایت گردد تا در برش یا قالب نرود.
5- سایزهای اعلام شده در جداول، سایز های چاپی و قبل از برش می باشد و بعد از برش کوچکتر از سایز های اعلامی می شود. کارهای دورصاف 4.8*8.5 بعد از برش حدودا تا 3 میل کوچکتر می شود و کارهای 6*9 دورگرد بعد از برش 5.5*8.5 می شود.

 آخرین بروز رسانی : آبان 1394

نوع کارت ویزیت سایز کارت
100 عدد (تومان)

200 عدد (تومان)

300 عدد (تومان)

400 عدد (تومان)

500 عدد (تومان)

زمان تحویل

گلاسـه 280 یکرو
 

9x5 13500 20000 26500 34.000 39000 5 ساعتـه

گلاسـه 280 دورو
 

9x5 16500 27000 36500 46500  55000 5 ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو
 
9x5 14500 22000  29500 36500 42000 5 ساعتـه
کتـان آلـمان دورو
 
9x5 17500 28500  39500 54000  59000 5 ساعتـه
لمینـت مـات یکـرو
 
9x5  21500 35000  49500 65000 74000 5 ساعتـه
لمینـت مـات دورو
 
9x5 27500 47000 64000 85000 94000 5 ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو
 
9x5 21000  32000 44000 56000 65000 5 ساعتـه
لمینـت بـراق دورو
 
9x5 24000 42000 57000 77000 87000 5 ساعتـه
 

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ دورگرد بصورت توافقی به مبالغ فوق اضافه می گردد.

هزینه طراحی کارت ویزیت یکرو : 25.000 تومان              هزینه طراحی کارت ویزیت دورو : 30.000 تومان

در صورت انتخاب طرح از میان طرح های موجود در سایت، هزینه طراحی 50% کاهش می یابد.    

" مشاهده نمونه طرح ها "


زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوره می شود.


قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریان شهرستانی : تحویل 5 ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل یکی دو روز بعد تحویل شده و مبلغ 5000 تومان هزینه پیک افزوده می شود.


 

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

 

نکات مهم :
1- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با 15% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
2- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
3- تمامی کارهای چاپی با 3% الی 7% باطله یا کسری تحویل میگردد.
4- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
5- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی 300Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
6- در فرم های ویزیت 3 میلی متر و در فرم های لمینت 5 میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
7- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه 7 میلی متر رعایت شود.
8- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
9- در صورت استفاده از نوشته های 4 رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
10- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها 3 میل و تراکت ها تا 5 میل.
11- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد. 
12- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن 300 باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
13- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

چاپ شاپرک , مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت لایه باز , کارت ویزیت آماده , کارت ویزیت psd , کارت ویزیت pvc

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان ,  لیوان تبلیغاتی

 

 

طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه
طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه