راهنمای طراحی کارت ویزیت کتان آلمان ۵×۹

کارت ویزیت دیجیتال کتان آلمان | قالب و راهنمای طراحی کارت

دیجیتال کتان آلمان

  • جنس کارت کتان آلمان بافت دار می باشد و می تواند بصورت دورصاف یا دورگرد باشد.
  • تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

راهنمای طراحی کارت ویزیت دیجیتال کتان آلمان

نمونه طراحی
  • سایز فایل ارسالی باید ۵×۹ باشد و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف برای کارت دورصاف ۳ میلی متر و برای کارت دورگرد ۵ میلی متر فاصله داشته باشد.
  • مد رنگی فایل طراحی باید CMYK و ۸bit بوده و باید فرمت فایل ارسالی JPG باشد.
  • در صورتی که توسط کرل طراحی کرده اید خروجی PDF گرفته و در فتوشاپ به JPG تبدیل نمائید.
  • برش کارت ها دارای خطا بوده و از طرفین به یک اندازه برابر برش نمی خورند. تا حد ممکن از طرح های قرینه استفاده نکنید.
  • فونت های مشکی باید دارای کد رنگیC=0 M=0 Y=0 K=100 باشد و سایز فونت نباید از ۶ پوینت کمتر باشد.
  • جهت استفاده از فونت سفید در زمینه مشکی حتما باید به فونت،استروک تک رنگ مشکی ۲ پیکسل دهید.
  • در صورت استفاده از فونت مشکی در زمینه رنگی باید فونت را مولتی پلای کنید.
  • کد رنگ مشکی برای زمینه های مشکی یکدست و جلوگیری از بور شدن باید C=100 M=100 Y=100 K=100 باشد.