راهنمای طراحی کارت ویزیت کتان آلمان ۵×۹

کارت ویزیت دیجیتال کتان آلمان | قالب و راهنمای طراحی کارت

دیجیتال کتان آلمان

  • جنس کارت کتان آلمان بافت دار می باشد و می تواند بصورت دورصاف یا دورگرد باشد.
  • تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

راهنمای طراحی کارت ویزیت دیجیتال کتان آلمان

نمونه طراحی
  • سایز فایل ارسالی باید ۵×۹ باشد و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف برای کارت دورصاف ۳ میلی متر و برای کارت دورگرد ۵ میلی متر فاصله داشته باشد.
  • مد رنگی فایل طراحی باید CMYK و ۸bit بوده و باید فر